Рефетека.ру / Промышленность и пр-во

Курсовая работа: Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

1. Визначення і розрахунок компонентів приводу механізму зміни вильоту стріли


1.1 Визначення зусиль у механізмі зміни вильоту стріли


Визначимо довжину стріли [2]


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стрілиРозрахунок двигуна механізму вильоту стріли=15,82 м


α1 вибирається з методички в у межах 12–200, а – відстань від нижнього шарніра стріли до осі обертання крана (визначається графічно).

Визначимо кут підйому стріли при найменшому вильоті


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=610


h1 и h2 – довжина перпендикуляра до осі поліспаста визначаються графічно

h1= 4,6 м; h2=4,0 м;

Визначимо навантаження на поліспаст з огляду на масу вантажу і масу стріли:

при максимальному вильоті стріли:Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли= 61197,12 Н;

при мінімальному вильоті стріли:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли= 35551,11 Н;

1.2 Визначення потужності механізму зміни вильоту стріли


Визначимо механічну потужність [2]:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, k=1,1–1,5


Визначимо механічний момент [2]


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=5636,58 Hм;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=3274,44 Нм;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=4455,51 Нм;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=5792,16 Нм;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=1,57 рад/с;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=9093,7 Вт;


1.3 Вибір двигуна


Потужність двигуна визначається за формулою:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=12124,9Вт=12КВт;


Двигун МТМ 380В, 50 Гц, 40% ПВ. Тип МТМ-412–8, РН=16кВт, n=715 об/хв, МК/МН=2,8. Статор: cosφном=0,7, cosφхх=0,08, ІС.Н=42,5А, Ісх=30А, rc=0,316Ом, хс=0,371Ом. Ротор: Ерн=200В, Ірн=52А, rp=0,098Ом, хp=0,195Ом. к=1,82, J=0,75 кг∙м2,

Маса 345 кг.


1.4. Розрахунок необхідних механічних характеристик двигуна (природної, пускової, проміжних і гальмових)


Механічна характеристика ω=f(M). Природну механічну характеристику будують по формулі Клосса.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли,


де М та S – поточне значення моменту і ковзання Skp – критичне ковзання, а – коефіцієнт виражений відношенням активного опору фази статора до приведеного опору фази ротора. По навантажувальній здатності визначимо критичний момент двигуна.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, где kТ=Mkp/MH=2,8 (з каталогу)


Якщо прийняти механічні втрати в роторі 1% від номінальної потужності двигуна, то номінальний момент можна виразити рівнянням:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Критичне ковзання визначається в результаті рішення рівняння, записаного для номінального режиму роботи двигуна.

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, где Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=215,827 H∙м;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стрілиH∙м;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


Таблиця 1

S

0,047

0,1

0,2

0,308

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

M, Н∙м

216,17

393,576

563,803

604,316

588,658

553,32

513,294

474,46

438,847

406,924

378,56

ω, с-1

74,848

70,686

62,832

54,35

47,124

39,27

31,416

23,562

15,708

7,854

0


1.5 Розрахунок і вибір пускорегулювальних опорів

Асинхронні двигуни з фазним ротором пускають у хід за допомогою активних опорів, включених у ланцюг ротора. Наявність таких опорів зменшує кидок струму і збільшує пусковий момент двигуна аж до значення його максимального моменту.

Перевіримо в даному випадку двоступінчастий пуск. Для якого скористаємося формулою:

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

1,553 ≥ 1,395;

З розрахунку видно, що такий пуск можливий. Визначимо значення опорів кожної пускової ступіні. Для цього на осі моментів природної характеристики відкладаємо значення моментів М1=0,8Мкр и М2=1,15Мн.

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Відповідні ступіні знаходимо по формулі:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де m=2 – число ступіней, n – номер ступіні.


Опір першої пускової ступіні:

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Опір другої пускової ступіні:

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Для побудови пускових характеристик скористаємося пропорцією:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де Sui – ковзання на пусковій характеристиці.

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


Розрахунок і побудова першої пускової характеристики:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Se 0,05 0,1
Su1 0,333 0,666

Розрахунок і побудова другої пускової характеристики:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Se 0,05 0,1 0,2 0,3
Su 0,129 0,258 0,516 0,775

Режим противовключения виникає тоді, коли ротор двигуна під дією зовнішніх сил по інерції починає обертатися в напрямку поля статора. Цей режим застосовується для електромагнітних зупинок двигуна в реверсивних електроприводах, а так само для забезпечення посадкової швидкості при опусканні важких вантажів. Практично режим протвовключения можна одержати змінивши порядок проходження фаз обмоток статора. У цей момент двигун необхідно відключити від мережі, інакше він буде розганятися в зворотному напрямку під дією реактивного або активного статичного моменту.

У нашому випадку, тобто у випадку з активним статичним моментом на валові двигуна, різким противовключением, якщо включити в ланцюг ротора значні додаткові опори. Якщо в межах припустимих значень навантажень механічні характеристики прийняти прямолінійними, то значення опору, що забезпечує режим протвовключения, визначитися з вираження:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


Загальний опір противовключения складається з опору фази обмотки ротора, пускового опору і власне ступіні противовключения, значення якого визначається з вираження Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Режиму противовключения відповідає ковзання в межах 1<S<2.

2. Визначення і розрахунок компонентів приводу механізму підйому вантажу


2.1 Визначення потужності механізму


Визначимо по номінальній вантажопідйомності розрахункову потужність робочого механізму.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, k=1,1–1,5


Визначимо механічний момент


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


2.2 Вибір двигуна


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=4,318кВт;

РН=7,5кВт, n=945 об/хв, МК/МН=2,8. Статор: cosφном=0,7, cosφхх=0,08, ІС.Н=20,9А, Ісх=30А, rc=0,685Ом, хс=0,371Ом. Ротор: Ерн=200В, Ірн=21,6А, rp=0,29Ом, хp=0,544Ом. к=1,59, J=0,142 кг∙м2.


2.3 Розрахунок необхідних механічних і електромеханічних характеристик двигуна


Механічна характеристика ω=f(M). Природну механічну характеристику будують по формулі Клосса.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли,


де М та S – поточне значення моменту і ковзання Skp – критичне ковзання, а – коефіцієнт виражений відношенням активного опору фази статора до приведеного опору фази ротора. По навантажувальній здатності визначимо критичний момент двигуна.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, где kТ=Mkp/MH=2,8 (з каталогу)


Якщо прийняти механічні втрати в роторі 1% від номінальної потужності двигуна, то номінальний момент можна виразити рівнянням:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Критичне ковзання визначається в результаті рішення рівняння, записаного для номінального режиму роботи двигуна.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, где Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=76,593 H∙м;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли=214,46H∙м;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


Таблиця 2

S 0,055 0,1 0,2 0,3 0,4 0,519 0,6 0,7 0,8 0,9 1
M, Н∙м 61,579 101,474 162,138 194,717 209,75 214,46 212,983 208,278 201,826 194,558 187,02
ω, с-1 98,941 94,23 83,76 73,29 62,82 50,360 41,88 31,41 20,94 10,47 0

Асинхронні двигуни з фазним ротором пускають у хід за допомогою активних опорів, включених у ланцюг ротора. Наявність таких опорів зменшує кидок струму і збільшує пусковий момент двигуна аж до значення його максимального моменту.

Перевіримо в даному випадку двоступінчастий пуск. Для якого скористаємося формулою:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

2,017 ≥ 1,443;

З розрахунку видно, що такий пуск можливий. Визначимо значення опорів кожної пускової ступіні. Для цього на осі моментів природної характеристики відкладаємо значення моментів М1=0,8Мкр и М2=1,15Мн.

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Відповідні ступіні знаходимо по формулі:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де m=2 – число ступіней, n – номер ступіні.


Опір першої пускової ступіні:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Опір другої пускової ступіні:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Для побудови пускових характеристик скористаємося пропорцією:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де Sui – ковзання на пусковій характеристиці.

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок і побудова першої пускової характеристики:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Se 0,05 0,1 0,2
Su1 0,355 0,666 1,42

Розрахунок і побудова другої пускової характеристики:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Se 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Su1 0,132 0,265 0,531 0,796 1,06 1,33

Режим противовключения виникає тоді, коли ротор двигуна під дією зовнішніх сил по інерції починає обертатися в напрямку поля статора. Цей режим застосовується для електромагнітних зупинок двигуна в реверсивних електроприводах, а так само для забезпечення посадкової швидкості при опусканні важких вантажів. Практично режим протвовключения можна одержати змінивши порядок проходження фаз обмоток статора. У цей момент двигун необхідно відключити від мережі, інакше він буде розганятися в зворотному напрямку під дією реактивного або активного статичного моменту.

У нашому випадку, тобто у випадку з активним статичним моментом на валові двигуна, різким противовключением, якщо включити в ланцюг ротора значні додаткові опори. Якщо в межах припустимих значень навантажень механічні характеристики прийняти прямолінійними, то значення опору, що забезпечує режим протвовключения, визначитися з вираження: Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Загальний опір противовключения складається з опору фази обмотки ротора, пускового опору і власне ступіні противовключения, значення якого визначається з вираження Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Режиму противовключения відповідає ковзання в межах 1<S<2.


3. Розрахунок моментів опору на валу двигунів


3.1 Моменти опору на валові двигуна механізму підйому стріли


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


передаточне число редуктора Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

η=0,95 – ККД передачі від двигуна до стріли.

При підйомі і спуску стріли з вантажем


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


При підйомі і спуску стріли без вантажу


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


3.2 Моменти опору на валу двигуна механізму підйому вантажу


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли – передаточне число. Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


При підйомі вантажу

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


При опусканні вантажу


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

«–» означає що отримано для гальмового моменту.


4. Розрахунок перехідних процесів


Зміна електромагнітного чи статичного моменту викликає поява так називаного надлишкового, чи динамічного моменту, що у залежності від його знака викликає розгін чи загальмування електропривода. Процес переходу з одного сталого стану в інше називається перехідним процесом. У більшості випадків перехідні процеси впливають на роботу електропривода. Зменшення їхньої динамічності ущільнює графік робочого процесу, що веде до збільшення продуктивності виконавчого механізму. Причинами перехідного процесу є: зміна навантаження, зміна схеми включення, зміна параметрів живильної мережі.


4.1 Розрахунки перехідних процесів у режимах підйому й опускання стріли


Вираження Jпр для даного механізму має вид:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Підйом стстріли:

M1ст = 884,88 Нм; Iн = 40,9А;

ωст1 = 96,36 рад/с; МП = 154,8Нм;

JПР = 0,142 кг∙м2; SH' = 0,37;

IH = 20,8A; SH2 = 0,16;

MH = 77,4 H∙м; SCM = 0,0649;

Таблица 3

Параметр 1 2 3 4 5 6
∆ωi, c-1 20,94 20,94 18,85 12,56 12,56 12,56
ωi, c-1 20,94 41,88 50,73 73,29 85,85 98,41
∆ti, c 0,037 0,051 0,078 0,024 0,04 0,034
tП, c 0,264
Mдин, Н∙м 79,5 58,5 34,5 75 45 52,5
M, Н∙м 133,5 111 87/154,5 127 87/154,5 66
I, A 34,6 28,3 22,5/40,4 31,9 22,5/40,4 10,3
S 0,8 0,6 0,42 0,3 0,18 0,06

Опускання стріли: МСТ3 = 32,53 H∙м; ωст3 = 107 рад/с; JПР = 1,142 кг∙м2;


4.2 Розрахунки перехідних процесів при підйомі та опусканні вантажу


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де k – коефіцієнт враховуючий інерційність махових мас елементів кінематичної передачі.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Підйом вантажу:

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли кг∙м2;

МП = 148,5Нм; IП = 20,8A; H∙м;

I0 = 12,9A; IH = 20 A;

MH = 66,3 H∙м; Sn1 = 0,39;

Sn2 = 0,14; Sn3 = 0,055;

Таблица 4

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8
∆ωi, c-1 10,47 10,47 104,7 104,7 13,61 12,56 13,61 16,75
ωi, c-1 10,47 10,94 31,41 41,88 55,49 68,05 81,66 98,41
∆ti, c 0,57 0,063 0,073 0,068 0,149 0,072 0,125 0,175
tП, c 0,8
M, Н∙м 109,5 102 94,5 85,5 72/117,3 99 72/117,3 49,5
Mg, Н∙м 63,75 57 49,5 42 31,5 60 37,5 33
I, A 28,9 26,5 24,2 21,7 18,3/32,1 25,3 18,3/31,04 13,7
S 0,9 0,8 0,7 0,6 0,47 0,35 0,22 0,065

При спуску вантажу:

МСТ2 = 36,87 H∙м; ωст2 = 102,6 рад/с; JПР = 0,188 кг∙м2;


Таблица 5

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9
∆ωi, c-1 10,47 10,47 10,47 10,47 13,61 12,56 13,61 23,03 3,14
ωi, c-1 10,47 20,04 31,41 41,88 55,49 68,05 31,66 104,63 107,83
∆ti, c 0,025 0,026 0,028 0,03 0,043 0,031 0,04 0,081 0,06
tП, c 0,363
M, Н∙м 100,5 102 94,5 85,5

72/

117,3

99

72/

117,3

0 33
Mg, Н∙м 146,25 138 130,5 120

18,3/

31,1

139,5 117 96 18
I, A 28,88 26,5 24,2 21,7 105 25,3

18,3/

31,04

8,82 10,6
S 0,9 0,8 0,7 0,6 0,47 0,35 0,22 0 -0,03

Підйом холостого гака:

МСТ3 = 6,137 H∙м; ωст3 = 103,66 рад/с; JПР = 0,117 кг∙м2;


Таблица 6

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8
∆ωi, c-1 10,47 10,47 10,47 10,47 13,61 12,56 13,61 22
ωi, c-1 10,47 20,04 31,41 41,88 55,4 69,05 81,66 103,66
∆ti, c 0,032 0,035 0,038 0,042 0,036 0,042 0,058 0,113
tП, c
M, Н∙м 109,5 102 94,5 85,5

72/

117,3

97,5

72/

117,3

7,5
Mдин, Н∙м 105 97,5 90 81 70,5 90 76,5 63
I, A 28,88 26,88 24,2 21,7

18/

31,1

25

18/

31,04

9
S 0,9 0,8 0,7 0,6 0,47 0,35 0,22 0,01

Спуск холостого гака:

МСТ4 = -2,8 H∙м; ωст3 = 103,66 рад/с; JПР = 0,117 кг∙м2;


Таблица 7

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8
∆ωi, c-1 10,47 10,47 10,47 10,47 13,61 12,56 13,61 22
ωi, c-1 10,47 20,04 31,41 41,88 55,49 68,05 81,66 103,66
∆ti, c 0,031 0,033 0,637 0,04 0,06 0,04 0,054 0,12
tП, c 0,415
M, Н∙м 100,5 102 94,5 85,5

72/

117,3

99

72/

117,3

3
Mдин, Н∙м 100,5 102 93 85,5 75 105 82,5 61,5
I, A 28,88 26,85 24,2 2,7

18/

31,1

25,28

18/

31,04

8,9
S 0,9 0,8 0,7 0,6 0,47 0,35 0,22 0,01

Гальмування при підйомі вантажу:

Mст1 = 65,85 Нм; SП = 2,26;

ωст1 = 100,5 рад/с; IП = 14,1А;

JПР = 0,188 кг∙м2; МН = 54 Нм;

IH = 20 A; SH = 1,94;

MП = 66,3 H∙м; 1< S < 2;

МСТ4 = -2,8 H∙м; ωст3 = 103,66 рад/с; JПР = 0,117 кг∙м2;


Таблица 8

Параметр 1 2 3 4 5
∆ωi, c-1 13,65 20,04 20,04 20,04 20,04
ωi, c-1 83,76 62,2 41,88 20,04 0
∆ti, c 0,05 0,075 0,08 0,084 0,089
tП, c 0,378
M, Н∙м 100,5 96 90 85,5 81
Mдин, Н∙м 40,5 45 39 34,5 28,5
I, A 13,88 13 12,17 11,46 10,7
S 1,8 1,6 1,4 1,2 1

Гальмування при спуску вантажу:

Mст2 = 36,87 Нм; МН = 57 Нм;

ωст2 = 102,6 рад/с; SH = 2,04;

IH = 15,1 A;

Час механічного гальмування:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Таблица 9

Пара-метр 1 2 3
∆ωi, c-1 29,1 31,41 37,7
ωi, c-1 78,7 47,28 9,58
∆ti, c 0,5 0,8 2,9
tП, c 4,2
M, Н∙м 21 13,5 4,5
Mдин, Н∙м 48 40,5 32,2
I, A 13,6 12,4 11,1
S 1,75 1,45 1,09

Гальмування при підйомі холостого гака:

Mст3 = 6,137 Нм; IН = 14,9А;

ωст3 = 103,6 рад/с; МН = 56,25 Нм;

JПР = 0,117 кг∙м2; SH = 1,99;


Таблица 10

Параметр 1 2 3 4 5
∆ωi, c-1 19,89 20,04 20,04 20,04 20,94
ωi, c-1 83,76 62,82 41,88 20,04 0
∆ti, c 0,107 0,123 0,137 0,156 0,181
tП, c 0,704
M, Н∙м 49,5 45 39 34,75 28,5
Mдин, Н∙м 60 55,5 49,5 43,5 37,5
I, A 13,88 13 12,17 11,46 10,7
S 1,8 1,6 1,4 1,2 1

Гальмування при спуску холостого гака:

Mст4 = 12,8 Нм; IН = 14,9А;

ωст4 = 103,66 рад/с; МН = 56,25 Нм;

JПР = 0,117 кг∙м2; SH = 1,99;


Таблица 11

Параметр 1 2 3 4 5
∆ωi, c-1 19,9 20,04 20,04 20,04 20,04
ωi, c-1 83,76 62,82 41,88 20,04 0
∆ti, c 0,113 0,133 0,151 0,168 0,197
tП, c 0,762
M, Н∙м 49,5 45 39 34,5 28,5
Mдин, Н∙м 57 51 45 40,5 34,5
I, A 13,88 13 12,17 11,48 10,7
S 1,8 1,6 1,4 1,2 1

5. Побудова навантажувальних діаграм приводів


5.1 Визначення часу сталих режимів при операціях підйому і спуску стріли з вантажем і без вантажу


Розрахунок часу в сталому режимі:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли при підйомі стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли при спуску стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стрілис – при підйомі;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стрілис – при спуску;


Середньоквадратичне значення моментів


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Підйом стріли:

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Спуск стріли:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; tп = 0,144с;

Mст3 = 32,53 Н∙м; Mст4 = 32,53 Н∙м; tg2 = 81,8с;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; tm=0,231 c


5.2 Визначення часу сталих режимів при підйомі опусканні вантажу


Розрахунок часу в сталому режимі:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Розрахунок сталого часу:

підйом вантажу;

спуск вантажу;

підйом холостого гака;

спуск холостого гака;

З графіків перехідних процесів знаходимо середньоквадратичне значення моментів для кожного з зазначених режимів роботи по формулі:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли.


Параметр 1 2 3 4
Vстi, c-1 0,423 0,937 0,45 0,45
ωст, c-1 97,4 107,8 103,66 103,66
tпi, c 0,8 0,363 0,423 0,415
tmi, c 0,378 4,2 0,704 1,86
Sni, м 0,338 0,34 0,19 0,762
SТi, м 0,160 3,935 0,317 0,343
S, м 31,502 27,725 31,493 31,44
ty, c 74,5 29,58 70 71,17

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

6. Перевірка двигунів на нагрівання


6.1 Перевірка на нагрівання двигуна підйому стріли


Двигун механізму зміни вильоту стріли працює в короткочасному режимі.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Двигун, обраний для цього механізму має ПВ-40% – це відповідає 60 хвилин роботи. Постільку 88,75 << 3600, то двигун перегріватися не буде.


6.2 Перевірка на нагрівання двигуна підйому вантажу


З графіків перехідних процесів за допомогою формули для обчислення середньоквадратичної величини знайдемо значення струмів.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли.

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Двигун працює в повторнократкочасному режимі. У цьому випадку визначається еквівалентний струм, відповідає тільки робочому часу циклу.


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли


Знайдемо розрахункову тривалість включення двигуна:


Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли, де Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;

Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли; Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли;


Література


Андреев В.П, Сабінин Ю.А. «Основы электропривода» ТЭП 1963 г.

Чекунов К.А. «Курсовое проэктирование по Теории электропривода» НКИ 1977 г.

Чикунов К.А. «Теория судового електропривода» Судостроение 1982 г.

С.Н. Вешеневский «Характеристики двигателей в электроприводе» Изд., «Энергия», 1967 г.

Похожие работы:

 1. • Проектування стріли крана
 2. • Організація технології аварійно-відновлювальних ...
 3. • Проектування монолітного п"ятнадцятиповерхового ...
 4. • Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом 2-ї та ...
 5. • Робота екскаваторів з різним обладнанням
 6. • Виконання робіт екскаваторами, обладнаними прямою лопатою
 7. • Охорона праці
 8. • Монтаж екскаваторного устаткування
 9. • Отношения /Укр./
 10. • Система поверхово-примусового обвалення
 11. • Основи безпеки життєдіяльності
 12. • Дорожно-будівельні машини
 13. • Електроустаткування баштового крану
 14. • Держнагляд за порушенням вимог охорони праці у ...
 15. • Устаткування будівельних машин
 16. • Проектування стрілочного переводу
 17. • Визначення показників техногенно-екологічної ...
 18. • Складання українських легенд про атмосферні явища
 19. • Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп
Рефетека ру refoteka@gmail.com