Рефетека.ру / Финансовые науки

Рефераты по финансовым наукам

Определение чистого приведенного дохода инвестиционного проекта. Приобретение оборудования по лизингу. Определение рентабельности и внутренней нормы доходности проектов. Особенности расчета за кредит путем периодических платежей заемщика в конце года....
Сущность инвестиций и инвестиционной политики. Современные методики определения эффективности инвестиций. Краткая характеристика, источники финансирования инвестиционных проектов в ООО "Каскад". Оценка экономической устойчивости строительного предприятия....
Основы анализа эффективности использования основных фондов. Экономическая сущность основных средств: основные понятия. Методика анализа эффективности использования основных средств на примере СХПК "Племптица-Можайское". Финансовое состояние предприятия....
Инвестиционная деятельность: понятие, принципы, субъекты, объекты и применяемая нормативная база. Формы финансирования и методики оценки инвестиционной деятельности. Повышение эффективности операционной деятельности организации с помощью лизинга....
Анализ финансовых отчетных данных предприятия ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис", оценка ликвидности и платежеспособности. Учет и прогнозирование возможных факторов восстановления (утраты) платежеспособности. Выработка общей финансовой стратегии организации....
Принципы организации, организационные формы и исполнители аналитической работы. Организация автоматизированного рабочего места аналитика. Планирование, информационное и методическое обеспечение, документальное оформление результатов аналитической работы....
Оцінка фінансової здійсненності проекту. Головний інструментарій оцінки. Розробка декількох сценаріїв аналізу чутливості: песимістичний, нормальний та оптимістичний. Розрахунок точки беззбитковості, обсяг продажів у ній. Критерії ефективності проектів....
Структура Новотроїцької районної державної адміністрації. Завдання фінансового управління. Аналіз районного бюджету за 2009 рік. Посадова інструкція заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації....
Показники економічного розвитку регіону: промисловість, торгівля і послуги, фінанси, доходи населення, житлово-комунальне господарство та розвиток підприємництва. Доходи, видатки і шляхи вирішення проблем економіки й соціальної сфери Снятинського району....
Теоретичні основи та необхідність планування і виконання місцевих бюджетів в умовах динамічного розвитку України. Аналіз виконання місцевих бюджетів, шляхи їх ефективного планування та виконання. Основні напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин....
Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи. Аналіз розподілу, формування та використання чистого прибутку. Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності....
Поняття та сутності категорії адміністрування податків, вивчення його основних принципів та функцій, виявлення проблем та шляхів їх подолання, розробка рекомендації щодо вдосконалення процедури адміністрування податків у сучасних умовах розвитку....
Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства....
Суть, функції, механізми, зарубіжні концепції і теорії розвитку фінансового менеджменту. Аналіз застосування закордонного досвіду фінансового менеджменту в окремих сферах управління колективними інвестиціями. Система підготовки фінансових менеджерів....
Класифікація оборотного капіталу у практиці планування, обліку та аналізу. Відображення розмірів і джерел поповнення власних оборотних коштів у фінансовому плані, аналіз їх оборотності. Оптимальне співвідношення оборотного капіталу і обсягів продаж....
Техніко-економічна характеристика підприємства. Діагностика банкрутства підприємства. Економічна сутність основних фондів. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ "Фудс Компані". Резерви підвищення ефективності використовування....
Сутність, цілі та задачі, методика аналізу обігових коштів. Характеристика виробничо-фінансових показників роботи підприємства, забезпеченості, структури та ефективності використання обігових коштів ВАТ "Розма". Розробка шляхів покращення показників....
Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві....
Оцінка технічних і технологічних рішень проекту. Порядок проведення експертизи проекту. Структура технічно-економічного обґрунтування проекту. Розрахунок рівня ризику проекту. Підстава для проведення експертизи проектної документації на будівництво....
Методика проведення аналізу доцільності та ефективності інвестиційного проекту у вигляді впровадження нових технологій на заводі. Розрахунок необхідних початкових вкладень, залишкової вартості старого устаткування. Критерії схвалення даного проекту....
Рефетека ру refoteka@gmail.com