Рефетека.ру / Информатика и програм-ие

Реферат: Інформатика і комп'ютерна техніка

Міністерство освіти і науки України

Черкаський Державний Технологічний Інститут

Кафедра інформатики

Факультет економіки і управління

Контрольна робота

З курсу інформатики і компютерної техніки

Перевірив виконав студент викладач кафедри 1курсу феу групи зу-112
Олійник Г.Т. Шкарбан С. В.

№ 10
Определить время падения камня на поверхность земли с высоты h :

10 CLS
20 INPUT "Высота h"; h
30 t = SQR(h / 9.81)
40 PRINT t
50 END

№ 79

Вычислить: (1+sin0,1)(1+sin0,2)…(1+sin10)

10 CLS
20 m = 1
30 FOR k = .1 TO 10 STEP .1
40 m = m * (1 + SIN (k))
50 NEXT k
60 PRINT "m ="; m
70 END

№ 756
Даны действительные числа x,a,( (( >0,(x( Eps GOTO 140
120 pred = cur
130 GOTO 60
140 PRINT sum
150 END

№ 215-в
Дано натуральное число m ,действительные числа a1,… an, последовательность a1,… an. Определить число соседств двух чисел одного знака, причем модуль 1- го числа должен быть больше модуля 2-го числа.

10 CLS
20 INPUT "Введите m...", m
30 DIM a(m)
40 FOR i = 1 TO m
50 PRINT "a("; i; ")"; : INPUT a(i)
60 NEXT i
70 FOR i = 1 TO m - 1
' произведение двух чисел с одинаковым знаком больше нуля
80 IF a(i) * a(i + 1) > 0 THEN IF ABS(a(i)) > ABS(a(i + 1)) THEN k = k + 1
90 NEXT i
100 PRINT k

№ 339-г
Даны целые числа а1…an, (в этой последовательности могут быть повторяющиеся члены). Вычислить сколько чисел входит в последовательность по одному разу.

10 CLS
20 INPUT "Введите n...", n
30 DIM a! (n)
40 FOR i = 1 TO n
50 PRINT "a("; i; ")"; : INPUT a!(i)
60 NEXT
70 nepovt = 0
80 FOR i = 1 TO n
90 found = 0
100 FOR j = 1 TO n
110 IF i j AND a! (j) = a!(i) GOTO 140
120 NEXT j
130 nepovt = nepovt + 1
140 NEXT i
150 PRINT "Неповторяющихся чисел:"; nepovt
160 END

№ 145-а
Последовательность x1,x2,… образовано по закону x1=0, x2= 5/8

Xi=Xi-1/2+3/4*Xi-2, i=3,4…

10 CLS
20 DIM x (20)
30 LPPRINT “ Последовательность x(20) “
40 LPRINT
50 x(1)=0: x(2)=5/8
60 FOR I=1 TO 20
70 x(i)=x(i-1)/2+3/4*x(i-2)
80 NEXT i
90 FOR i =1TO 20
100 LPPRINT USING “###.######”: x(i):
110 IF i MOD 5=0 THEN LPPRINT
120 NEXT i
130 LPRINT
140 END

Задача N 145A Последовательность х (20)
0.000000 0.625000 0.312500 0.625000 0.546875
0.742118 0.781250 0.947266 1.059570 1.240234
1.414795 1.637573 1.879883 2.168121 2.493973
2.873077 3.307018 3.808317 4.384422 5.048449

№ 59-и
Даны действительные числа x, y. Определить принадлежит ли точка с координатами (x,y) заштрихованной части плоскости.

[pic]

10 CLS
20 LPRINT
30 LPRINT “Задача №59i”
40 LPRINT
50 INPUT “ введите x , y=: x , y
60 LPRINT
70 IF x>=0 THEN
80 IF (y= -1) THEN
90 GOTO 220
100 ELSE
110 GOTO 200
120 END IF
130 ELSE
140 IF (y+x

Похожие работы:

 1. Застосування технічних засобів навчання на заняттях ...
 2. • Підвищення ефективності формування понять з ...
 3. • Психолого-педагогічні аспекти комп"ютерного ...
 4. • Метoд аналiзу iєрархiй
 5. • Повседневность компьютерно -информационной культуры
 6. • Windows XP - для начинающих
 7. • Онкология (рак прямой кишки)
 8. • Методика проведення лабораторних занять з курсу ...
 9. • Отримання зображень з допомогою комп"ютерної ...
 10. • Адитивна кольорова модель RGB
 11. • Концепції програмування. Графічна система OpenGL
 12. • Побудова ліній та точок з допомогою комп"ютерної ...
 13. • Российский Университет Дружбы Народов
 14. • Применение моделирования для обучения в области компьютерных ...
 15. • Графічна бібліотека OpenGl
 16. • Страхование (Шпаргалка)
 17. • Розробка системи менеджменту в організації малого ...
 18. • Казанский Кремль: от прошлого к будущему
 19. • Методи поліпшення растрових зображень
 20. • 3D-формати і їх застосування
 21. • Застосування технічних засобів навчання на заняттях ...
 22. • Підвищення ефективності формування понять з ...
 23. • Психолого-педагогічні аспекти комп"ютерного ...
 24. • Метoд аналiзу iєрархiй
 25. • Повседневность компьютерно -информационной культуры
 26. • Windows XP - для начинающих
 27. • Онкология (рак прямой кишки)
 28. • Методика проведення лабораторних занять з курсу ...
 29. • Отримання зображень з допомогою комп"ютерної ...
 30. • Адитивна кольорова модель RGB
 31. • Концепції програмування. Графічна система OpenGL
 32. • Побудова ліній та точок з допомогою комп"ютерної ...
 33. • Российский Университет Дружбы Народов
 34. • Применение моделирования для обучения в области компьютерных ...
 35. • Графічна бібліотека OpenGl
 36. • Страхование (Шпаргалка)
 37. • Розробка системи менеджменту в організації малого ...
 38. • Казанский Кремль: от прошлого к будущему
 39. • Методи поліпшення растрових зображень
 40. • 3D-формати і їх застосування
 41. • Застосування технічних засобів навчання на заняттях ...
 42. • Підвищення ефективності формування понять з ...
 43. • Психолого-педагогічні аспекти комп"ютерного ...
 44. • Метoд аналiзу iєрархiй
 45. • Повседневность компьютерно -информационной культуры
 46. • Windows XP - для начинающих
 47. • Онкология (рак прямой кишки)
 48. • Методика проведення лабораторних занять з курсу ...
 49. • Отримання зображень з допомогою комп"ютерної ...
 50. • Адитивна кольорова модель RGB
 51. • Концепції програмування. Графічна система OpenGL
 52. • Побудова ліній та точок з допомогою комп"ютерної ...
 53. • Российский Университет Дружбы Народов
 54. • Применение моделирования для обучения в области компьютерных ...
 55. • Графічна бібліотека OpenGl
 56. • Страхование (Шпаргалка)
 57. • Розробка системи менеджменту в організації малого ...
 58. • Казанский Кремль: от прошлого к будущему
 59. • Методи поліпшення растрових зображень
 60. • 3D-формати і їх застосування
 61. • Застосування технічних засобів навчання на заняттях ...
 62. • Підвищення ефективності формування понять з ...
 63. • Психолого-педагогічні аспекти комп"ютерного ...
 64. • Метoд аналiзу iєрархiй
 65. • Повседневность компьютерно -информационной культуры
 66. • Windows XP - для начинающих
 67. • Онкология (рак прямой кишки)
 68. • Методика проведення лабораторних занять з курсу ...
 69. • Отримання зображень з допомогою комп"ютерної ...
 70. • Адитивна кольорова модель RGB
 71. • Концепції програмування. Графічна система OpenGL
 72. • Побудова ліній та точок з допомогою комп"ютерної ...
 73. • Российский Университет Дружбы Народов
 74. • Применение моделирования для обучения в области компьютерных ...
 75. • Графічна бібліотека OpenGl
 76. • Страхование (Шпаргалка)
 77. • Розробка системи менеджменту в організації малого ...
 78. • Казанский Кремль: от прошлого к будущему
 79. • Методи поліпшення растрових зображень
 80. • 3D-формати і їх застосування
Рефетека ру refoteka@gmail.com