. /

: Pangalaenude tagastamise tagamine

Lisa 7

RAHAVOOGUDE ARUANNE STANDART LESEHITUS

| | I | II | III | | XII | Kokku |
| |kuu |kuu |kuu |... |kuu | |
|Rahaliste| | | | | | |
|vahendite| | | | | | |
|allikad | | | | | | |
|Jk | | | | | | |
|perioodi | | | | | | |
|alguseks | | | | | | |
|Omakapita| | | | | | |
|l | | | | | | |
|Pikaajali| | | | | | |
|ne laen | | | | | | |
|Lhiajali| | | | | | |
|ne laen | | | | | | |
|Mgi | | | | | | |
|netokive| | | | | | |
|Rah. vah.| | | | | | |
|allikad | | | | | | |
|kokku | | | | | | |
|Rahal.vah| | | | | | |
|. | | | | | | |
|kasutamin| | | | | | |
|e | | | | | | |
|Materjali| | | | | | |
|ost | | | | | | |
|Omandi | | | | | | |
|ost | | | | | | |
|Seadmete | | | | | | |
|ost | | | | | | |
|Seadmete | | | | | | |
|hooldus | | | | | | |
|Transport| | | | | | |
|Ktus ja | | | | | | |
|energia | | | | | | |
|Palgakulu| | | | | | |
|+ sots. | | | | | | |
|maksed | | | | | | |
|r, rent| | | | | | |
|Pikaajali| | | | | | |
|se laenu | | | | | | |
|intress | | | | | | |
|Lhiajali| | | | | | |
|se laenu | | | | | | |
|intress | | | | | | |
|Pikaajali| | | | | | |
|se laenu | | | | | | |
|tagastami| | | | | | |
|ne | | | | | | |
|Lhiajali| | | | | | |
|se laenu | | | | | | |
|tagastami| | | | | | |
|ne | | | | | | |
|Dividendi| | | | | | |
|de | | | | | | |
|maksmine | | | | | | |
|Tulumaks | | | | | | |
|Muud | | | | | | |
|kulud | | | | | | |
|Rahal. | | | | | | |
|vah. | | | | | | |
|kasutamin| | | | | | |
|e kokku | | | | | | |
|Jk | | | | | | |
|perioodi | | | | | | |
|lpuks | | | | | | |


refoteka@gmail.com