Рефетека.ру / Международные отношения

Реферат: Рейтингові агентства

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут міжнародних відносин


Реферат


на тему:


«Рейтингові агентства»


Київ – 2009

ЗМІСТ


Вступ

Standard&Poor's

Moody’s

Fitch

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП


Інвестиції в боргові цінні папери пов’язані з різноманітними ризиками, і передусім кредитним ризиком – ризиком невиконання позичальником своїх боргових зобов’язань. Для оцінки кредитного ризику на міжнародному ринку облігацій застосовуються кредитній рейтинги. Рейтинг є поточною аналітичною оцінкою ймовірності невиконання платіжних зобов’язань або дефолту. Призначення рейтингу – ранжувати в межах єдиної послідовної системи відносні рівні ризику емітентів та їхніх боргових цінних паперів, оцінити здатність емітента своєчасно виконувати сплату процентів та здійснити виплату основної суми боргу і, відповідно, визначити міру повернення вкладених у боргові інструменти коштів.

З теоретичного погляду, головна функція рейтингів – усунення інформаційної асиметрії між емітентами та інвесторами. Інвесторам рейтинги допомагають певною мірою уникнути невизначеності, пов’язаної з інвестуванням у цінні папери. Для емітентів кредитні рейтинги є, насамперед, інструментом доступу на міжнародні ринки капіталу, розширення інвестиційної бази, отже, диверсифікації джерел фінансування. Адже наявність високого рейтингу – свідчення надійності емітованих цінних паперів.

Визначають же рейтинги незалежні інфраструктурні інституції ринку цінних паперів – рейтингові агенції.


Standard & Poor's


Standard & Poor’s (S&P) – дочірня компанія корпорації McGraw-Hill, що займається аналітичними дослідженнями фінансового ринку. Дана компанія належить до трійки найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств.

Кредитні рейтинги

В якості міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor's займається визначенням короткострокових і довгострокових кредитних рейтингів як емітентам, так і окремим борговим зобов'язанням.

Рейтинги за міжнародною шкалою

Міжнародна шкала кредитних рейтингів Standard&Poor's служить для задоволення потреб учасників глобальних (міжнародних) фінансових ринків. Оцінки за цією шкалою дозволяють порівнювати між собою надійність емітентів та зобов'язань різних держав.

Довгострокові кредитні рейтинги

Довгострокові рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. Рейтингові оцінки мають означення: від оцінки AAA, що привласнюється виключно надійним емітентам, до оцінки D, що привласнюється емітенту, що оголосив дефолт. Між оцінками AA і B можуть бути проміжні оцінки, що позначаються знаками плюс і мінус (наприклад, BBB +, BBB і BBB-).

AAA - емітент володіє виключно високими можливостями з виплати відсотків за борговими зобов'язаннями і самих боргів.

AA - емітент володіє дуже високими можливостями з виплати відсотків за борговими зобов'язаннями і самих боргів.

A - можливості емітента щодо виплати відсотків і боргів оцінюються високо, але залежать від економічної ситуації.

BBB - платоспроможність емітента вважається задовільною.

BB - емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови можуть негативно вплинути на можливості виплат.

B - емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його можливості і готовність проводити виплати по боргах.

CCC - емітент має труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями і його можливості залежать від сприятливих економічних умов.

CC - емітент має серйозні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями.

C - емітент має серйозні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями, можливо була ініційована процедура банкрутства, але виплати за борговими зобов'язаннями все ще здійснюються.

SD - емітент відмовився від виплат за деякими зобов'язаннями.

D - був оголошений дефолт і S&P вважає, що емітент відмовиться від виплат по більшості або за всіма зобов'язаннями.

NR - рейтинг не визначено.

Короткострокові кредитні рейтинги

Короткострокові рейтинги оцінюють імовірність своєчасного погашення короткострокових боргових зобов'язань. Кредитні рейтинги за короткостроковими борговими зобов'язаннями мають літеро-цифрове позначення: від найвищої оцінки A-1 до найнижчої оцінки D. Більш надійні зобов'язання з категорії A-1 можуть бути позначені знаком плюс. Оцінки з категорії B також можуть бути уточнені цифрою (B-1, B-2, B-3).

A-1 - емітент володіє виключно високими можливостями з погашення даного боргового зобов'язання.

A-2 - емітент володіє високими можливостями з погашення даного боргового зобов'язання, але ці можливості більш чутливі до несприятливих економічних умов.

A-3 - несприятливі економічні умови цілком імовірно послаблять можливості емітента щодо погашення даного боргового зобов'язання.

B - боргове зобов'язання має спекулятивним характером. Емітент має можливості з його погашення, але ці можливості дуже чутливі до несприятливих економічних умов.

C - можливості емітента щодо погашення даного боргового зобов'язання обмежені і залежать від наявності сприятливих економічних умов.

D - з даного короткостроковому борговим зобов'язанням був оголошений дефолт.

Рейтинги за національною шкалою

Разом з міжнародною шкалою кредитного рейтингу Standard & Poor's підтримує також ряд національних шкал. Національні шкали призначені для задоволення потреб учасників національних фінансових ринків. Рейтинг емітента і рейтинг боргового зобов'язання за національною шкалою відображають оцінку відносної надійності емітентів і боргових зобов'язань, які присутні на національному ринку.

Оскільки рейтинги за національною шкалою відображають національну специфіку, порівнювати рейтинги по різних національних шкалах не має сенсу. Так само не можна порівняти рейтинги за національною шкалою і за міжнародною шкалою.

Поряд з присвоєнням рейтингу S&P вказує також прогноз зміни рейтингу на найближчі два-три роки:

Позитивний прогноз – можливе підвищення рейтингу.

Негативний прогноз – можливе пониження рейтингу.

Стабільний прогноз – рейтинг швидше за все залишиться незмінним.

Прогноз, що розвивається – можливе як підвищення так і зниження рейтингу.


Moody’s


Moody's — коротка назва компанії Moody's Investors Service, що є однією з найбільших та найвідоміших рейтингових агентств світу; відповідна холдингова компанія — Moody's Corporation (NYSE: MCO). Компанія оцінює кредитний рейтинг позичальників за стандартизованою шкалою, а також здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій. Частка компанії у світовому ринку кредитних рейтингів — близько 40%.

Moody's була заснована у 1909 році американським фінансовим аналітиком Джоном Муді, чиє прізвище й увійшло у назву компанії. Основними інституційними власниками є Berkshire Hathaway та Davis Selected Advisers.

З часу розробки перших визначень рейтингів облігацій в 1909 році кількість рейтингів агентства Moody's істотно зросла. Сьогодні Moody's оперує 32 системами, і їх кількість росте з кожним роком. Якщо рейтинги за національною шкалою, що привласнюються в межах кожної країни, розглядати в якості окремої системи, загальне число рейтингових систем перевищить 40.


Група рейтингів Рейтинги
Загальні кредитні рейтинги Рейтинги довгострокових боргових зобов'язань корпоративних емітентів

Рейтинги середньострокових боргових зобов'язань

Рейтинги короткострокових зобов'язань

Рейтинги емітента
Спеціальні (галузеві) рейтинги Структуроване фінансування

Рейтинги муніципальних зобов'язань (США)

Корпоративні рейтинги

Рейтинги ймовірності дефолту

Оцінка розміру втрат при дефолті

Оцінка якості ковенантів

Рейтинги ліквідності емітентів спекулятивного класу

Рейтинги банківських депозитів

Рейтинги інших старших зобов'язань американських банків

Рейтинги фінансової стабільності банків

Рейтинги фінансової стійкості страховиків

Рейтинги фондів грошового ринку та облігаційних фондів

Рейтинги за національною шкалою
Інші некредитні рейтинги Рейтинги фондів акцій

Рейтинги ринкових ризиків

Рейтинги якості послуг інвестиційних керуючих

Рейтинги якості послуг сервісних агентів

Рейтинги якості операційної діяльності хедж-фондів

Рейтинги волатильності грошових потоків по портфелях нерухомості

Рейтинги якості послуг загальних представників

Рейтинги якості послуг довірених осіб

Рейтинги якості діяльності і волатильності доходів синдикатів Ллойда

Категорії гібридних цінних паперів

Рейтинги довгострокових боргових зобов'язань корпоративних емітентів

Рейтинг Значення
Aaa Боргові зобов'язання з рейтингом Ааа вважаються зобов'язаннями найвищої якості з мінімальним кредитним ризиком.
Aa Боргові зобов'язання з рейтингом Аа вважаються зобов'язаннями високої якості з дуже низьким кредитним ризиком.
A Боргові зобов'язання з рейтингом А розглядаються як зобов'язання підвищеної середньої категорії і схильні до низького кредитного ризику.
Baa Боргові зобов'язання з рейтингом Baa схильні до помірного кредитного ризику. Вони розглядаються як зобов'язання середньої категорії і, можуть мати певні спекулятивні характеристики.
Ba Боргові зобов'язання з рейтингом Ва мають риси, характерні для спекулятивних інструментів, і схильні до істотного кредитного ризику.
B Боргові зобов'язання з рейтингом B розглядаються як спекулятивні і схильні до високого кредитного ризику.
Caa Боргові зобов'язання з рейтингом Caa вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.
Ca Боргові зобов'язання з рейтингом Ca є високо спекулятивними і, ймовірно, перебувають у стані дефолту або близькі до дефолту. При цьому існує певна ймовірність виплати основної суми боргу і відсотків по ньому.
C Боргові зобов'язання з рейтингом C представляють собою клас облігацій з найнижчим рейтингом і зазвичай знаходяться в стані дефолту. При цьому ймовірність виплати основної суми боргу і відсотків по таких облігаціях мала.

Примітка. До кожної загальної рейтингової категорії - від Аа до Саа включно - агентство Moody's додає цифрові модифікатори 1, 2 і 3. Модифікатор 1 вказує, що дане зобов'язання знаходиться у верхній частині своєї загальної рейтингової категорії; модифікатор 2 вказує на становище в середині діапазону, модифікатор 3 вказує, що зобов'язання знаходиться в нижній частині цієї загальної рейтингової категорії.


Fitch


Fitch Ratings є міжнародним агентство кредитного рейтингу з штаб квартирами в Нью-Йорку і Лондоні.

Довгострокові кредитні рейтинги

Міжнародні довгострокові кредитні рейтинги, або довгострокові рейтинги, присвоюються більшості емітентів для позначення ймовірності дефолту і формально називаються "Рейтинги дефолту емітента («РДЕ»). Основним винятком є сектор міжнародних регіональних фінансів, в якому не присвоюється РДЕ, тому що у зв'язку із загальноприйнятою міжнародною практикою ринків капіталу основна увага в плані паперів цього сектору приділяється своєчасності погашення, при цьому не проводиться аналітичне розмежування між емітентом і його зобов'язаннями

Рейтинги інвестиційної категорії.

AAA

Найвищий рівень кредитоспроможності. Рейтинги рівня «AAA» означають найнижчі очікування по кредитним ризикам. Рейтинги даного рівня присвоюються тільки у випадку винятково високої здатності вчасно погашати фінансові зобов'язання. Імовірність негативного впливу на цю здатність з боку передбачуваних обставин дуже низька.

AA

Дуже висока кредитоспроможність. Рейтинги рівня «AA» позначають дуже низькі очікування по кредитних ризиках та дуже високу здатність своєчасно погашати фінансові зобов'язання.

A

Висока кредитоспроможність. Рейтинги рівня «A» позначають низькі очікування по кредитним ризикам. Здатність вчасно погашати фінансові зобов'язання оцінюється як висока. Тим не менше, ця здатність може бути більш схильна до впливу змін обставин або економічної кон'юнктури, ніж у випадку більш високих рівнів рейтингу.

BBB

Гарна кредитоспроможність. Рейтинги рівня «BBB» позначають низькі на даний момент очікування по кредитним ризикам. Здатність вчасно погашати фінансові зобов'язання оцінюється як адекватна, однак негативні зміни обставин і економічної кон'юнктури з більшою вірогідністю можуть знизити цю здатність. Даний рівень рейтингу є найнижчим серед рейтингів інвестиційної категорії.

Рейтинги спекулятивної категорії

BB

Спекулятивний рейтинг. Рейтинг рівня «BB» означає, що існує можливість розвитку кредитних ризиків, особливо в результаті негативних економічних змін, які можуть статися з часом. Однак при цьому компаніям можуть бути доступні альтернативні ресурси в сфері бізнесу або фінансів, які дозволять їм виконати свої фінансові зобов'язання. Цінні папери, яким привласнені рейтинги даного рівня, не є цінними паперами інвестиційної категорії.

B

Значною мірою спекулятивний рейтинг.

По відношенню до емітентів та цінних паперів, зобов'язання за якими виконуються, рейтинги рівня «B» означають наявність значних кредитних ризиків, однак при цьому залишається обмежена "подушка безпеки". На даний момент фінансові зобов'язання виконуються, проте здатність продовжувати виплати залежить від стійкої та сприятливої ділової та економічної кон'юнктури.

CCC

По відношенню до емітентів та цінних паперів, зобов'язання за якими виконуються, дефолт видається реальною можливістю. Здатність виконувати фінансові зобов'язання цілком залежить від стійкої та сприятливої ділової або економічної кон'юнктури.

CC

По відношенню до емітентів та цінних паперів, зобов'язання за якими виконуються, дефолт представляється ймовірним.

C

По відношенню до емітентів та цінних паперів, зобов'язання за якими виконуються, дефолт представляється неминучим.

RD

Даний рівень рейтингу означає, що емітент не провів своєчасні платежі (з урахуванням застосовуваного пільгового періоду) за деякою, але не всієї основної частини зобов'язань, і продовжує проводити виплати за іншими видами зобов'язань.

D

Рейтинг цього рівня присвоюється емітенту або державі, що оголосив дефолт по всім своїм фінансовим зобов'язанням.

Під дефолтом в широкому розумінні мається на увазі одне з наступного:

- Нездатність боржника провести своєчасну виплату основної суми боргу та / або відсотків відповідно до своїх фінансових зобов'язань;

- Початок процедури банкрутства, призначення конкурсного керуючого і початок конкурсного виробництва, ліквідація або інші форми закриття підприємства чи припинення діяльності боржника; або

- Будь-який примусовий обмін зобов'язань, при якому кредиторам пропонуються цінні папери з менш сприятливими структурними або економічними умовами в порівнянні з наявними зобов'язаннями.

Емітенту присвоюється рейтинг "D" за фактом настання дефолту.


ВИСНОВКИ


Кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому або його окремого боргового зобов'язання за шкалою кредитних рейтингів.

Рейтингове агентство – комерційна організація, що займається оцінкою платоспроможності емітентів, боргових зобов'язань, якості корпоративного управління, якості управління активами і т. п. Найбільш відомий продукт рейтингових агентств – це оцінка платоспроможності – кредитний рейтинг. Він відображає ризик невиплати за борговим зобов'язанням і впливає на величину процентної ставки, на вартість та дохідність боргових зобов'язань. При цьому більш високий рейтинг відповідає меншому ризику невиплати.

У світі налічується більше 100 рейтингових агентств. До найбільш відомих міжнародних рейтингових агентств належать:

Fitch Ratings;

Moody's;

Standard & Poor's.

Рейтинги вищевказаних агентств часто є вирішальними при прийнятті інвестиційних рішень, тому вони відіграють важливу роль на міжнародних фінансових ринка.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Міжнародні фінанси: Підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін..; за ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

Похожие работы:

 1. • Сущность и роль кредитного рейтинга. Рейтинговые агентства ...
 2. • Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка
 3. • Кредитні рейтинги
 4. • Инвестиционный рейтинг России
 5. • Использование кредитного рейтинга для оценки премии за риск
 6. • Методика рейтингового анализа эмитентов
 7. •  ... и их инвестиционные качества. Система рейтинга ценных ...
 8. • Инвестиционная привлекательность самарской области
 9. • Управління банківськими ризиками
 10. • Процес банківського кредитування
 11. • Сучасний стан перестрахування в Україні
 12. • Рейтингова оцінка учасників страхового ринку України
 13. • Международный кредитный рынок и оценка его потенциала ...
 14. • Аналіз та класифікація кредитного портфелю ...
 15. • Еврооблигации
 16. • Инвестиционный климат Еврейской автономной области
 17. • Державне регулювання фондового ринку в Україні
 18. • Денежно-кредитная система
 19. • Оцінка фінансового стану комерційного банку
Рефетека ру refoteka@gmail.com