Рефетека.ру / Международные отношения

Курсовая работа: Міжнародна торгівля фінансовими послугами

Курсова робота

на тему:


Міжнародна торгівля фінансовими послугами”


Київ 2005


Зміст


Зміст

Вступ

Міжнародні регіональні торгові блоки.

Міжнародна торговельна палата.

ГАТТ.

Роль банків у міжнародній торгівлі фінансовими послугами.

Діяльність банків на міжнародній економічній арені.

Основні функції закордонного відділення клірингового банку:

Торгові банки.

Валютний ринок і валютні операції.

Обмінні курси валют.

Рівень цін і темп інфляції.

Баланс (підсумкове сальдо) платежів.

Процентні ставки.

Ступінь впевненості й спекуляція.

Прискорення чи затягування розрахунків по зовнішньоторговельних операціях.

Інтервенція Нацбанку.

Постанови по валютному регулюванню.

"Гарячі гроші."

Проблеми міжнародної торгівлі.

Наслідок коливань валютних курсів: валютна експозиція і валютний ризик.

Кредитний ризик і час виконання контракту.

Іноземні правила й закони.

Суверенний і країновий ризик.

Урядові постанови.

Міжнародна торгова політика.

Протекціонізм.

Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України.

Висновок.

Література.


Вступ

Чому держави торгують? Що складає основу торгівлі між країнами? У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати рівень своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі персони й регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Викладене вище цілком справедливо у відношенні світової торгівлі, і у визначеному змісті це питання можна вважати вичерпаним. В основі більш заглибленого дослідження питання "Чому країни торгують?" лежать дві обставини. По-перше, економічні ресурси ( природні, людські, інвестиційні товари ( розподіляються між країнами світу вкрай нерівномірно; країни істотно розрізняються по своєю забезпеченістю економічними ресурсами. По-друге, ефективне виробництво різних товарів вимагає різних технологій чи комбінацій ресурсів.

Для будь-якої країни роль зовнішньої торгівлі важко переоцінити. По визначенню Дж. Сакса, «економічний успіх будь-якої країни світу ґрунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній країні не удалося створити здорову економіку, ізолювавши її від світової економічної системи».

Традиційною і найбільш розвитою формою міжнародних економічних відносин є зовнішня торгівля. На долю торгівлі приходиться близько 80 відсотків усього обсягам міжнародних економічних відносин.

Міжнародна старовинна торгівельна форма міжнародних економічних відносин. Вона існувала ще за довго до формування світового господарства і була його безпосередньою попередницею. Саме розвиток міжнародної торгівлі створило економічні умови для розвитку машинного виробництва, що найчастіше могло рости лише на базі імпортної сировини і масового заморського попиту.

Міжнародна торгівля займає ведуче місце в системі всесвітніх економічних відносин. Міжнародної торговий обмін є одночасно і передумовою, і наслідком міжнародного поділу праці, виступає важливим фактором формування й функціонування світового господарства. У своїй історичній еволюції він пройшов шлях від одиничних зовнішньоторговельних операцій до довгострокового великомасштабного торгово - економічного співробітництва. В умовах НТР міжнародний торговий обмін здобуває усе більше значення. Своєрідність цих процесів у післявоєнний період особливо рельєфно відкривається при аналізі довгострокових тенденцій, особливостей, форм і методів спільної торгівлі.

У сучасних умовах активна участь країн у світовій торгівлі зв'язано зі значними перевагами: воно дозволяє більш ефективно використовувати наявні в країні ресурси, прилучитися до світових досягнень науки і техніки, у більш стиснутий термін здійснити структурну перебудову своєї економіки, а також більш повно й різноманітно задовольняти потреби населення.

У цьому зв'язку значний інтерес представляє вивчення регулювання торгових відносин. Особливу значимість ця проблема має для України й інших країн, що встали на шлях створення розвитий ринкової економіки, орієнтованої на активну участь у світовій торгівлі.


Міжнародні регіональні торгові блоки.


Міжнародна торгівля є центральною ланкою в складній системі світохозяйських зв'язків, охоплює практично усі види міжнародного поділу праці і, зв'язуює всі країни світу в єдину міжнародну економічну систему. Вона являє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу, а її обсяг підраховується шляхом підсумовування обсягів експорту.

Структурні зрушення, що відбуваються в економіці країн під впливом НТР, спеціалізація й кооперування промислового виробництва підсилюють взаємодію національних господарств. Це сприяє активізації міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля охоплює рух усіх міждержавних товарних потоків, росте швидше виробництва. Відповідно до досліджень зовнішньоторговельного обороту, на кожні 10% росту світового виробництва приходиться 16% збільшення обсягу світової торгівлі. Тим самим створюються більш сприятливі умови для його розвитку. Коли ж у торгівлі відбуваються збої, сповільнюється і розвиток виробництвам

Під терміном «зовнішня торгівля» розуміється торгівля якої-небудь країни з іншими країнами, що складається з оплачуваного ввозу (імпорту) і оплачуваного вивозу (експорту) товарів(послуг).

Аналізуючи процеси, що протікають у світовій торгівлі, варто підкреслити, що лібералізація є її основною тенденцією. Відбулося значне зниження рівня митних податків, скасовані багато обмежень, квоти і т.п. Однак існує цілий ряд проблем. Одна з основних - наростання протекціоністських тенденцій на рівні економічних угруповань, торгово-економічних блоків країн, багато в чому конфронтуючих один одному.

Склади дев'яти найбільших міжнародних регіональних торгових блоків представлені нижче:

Європейський союз (ЄС) - Австрія, Німеччина, Великобританія, Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Данія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Греція.

Європейські співтовариства (ЄС), чи так називаний «Загальний ринок» є об'єднанням держав, що прагнуть до політичної й економічної єдності при частковому відмовленні від своїх національних суверенітетів. Країни - члени «Загального ринку» вважають себе ядром майбутніх Сполучених Штатів Європи.

У «Загальний ринок» входять:

- Європейське об'єднання вугілля і стали (відповідний договір набрав сили в 1952 році).

- Європейське економічне співтовариство (договір набрав сили в 1958 році).

Ці договори були доповнені і розширені так називаними Єдиними Європейськими Актами, що вступили в силу в 1978 році. Єдині Європейські Акти є базою політичного співробітництва країн-членів «Загального ринку».

Першим кроком у реалізації цілей «Загального ринку» з'явилося створення вільного єдиного ринку, іншими словами здійснення торгівлі без взаємних податків, установлення товарних контингентів, і введення інших обмежень. Одночасно з цим була введена єдина система, податків стосовно третіх країн (митна унія).

2. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) - США, Канада, Мексика.

3. Європейська Асоціація вільної торгівлі (ЕАСТ) - Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн.

4. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЭС) - Австралія, Бруней, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Нова Зеландія, Папуа нова Гвінея, Індонезія, Філіппіни, Тайвань, Гонконг, Японія, Південна Корея, Китай, Канада, США, Мексика, Чилі.

5. «Меркосур» - Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай.

6. Південноафриканський комітет розвитку (САДК) - Ангола, Ботсвана, Лесото, Малаві, Мозамбік, Маврикій, Намібія, ПАР, Свазіленд, Танзанія, Зімбабве.

7. Західно-африканський економічний і валютний союз (ЮЭМОА) - Кіт  д’Ивуар, Буркина-Фасо, Нігерія, Того, Сенегал, Бенін, Малі.

8. Південноазіатська асоціація регіонального співробітництва (СААРК) - Індія, Пакистан, Шри Ланка, Бангладеш, Мальдиви, Бутан, Непал.

9. Андский пакт - Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія.

До формування подібних блоків приводять об'єктивні процеси політичного, економічного, історичного характеру. Активізація таких процесів, з одного боку, сприяє розвитку міжнародної торгівлі (у рамках зон, блоків, регіонів), а, з іншого боку - створює для неї ряд перешкод, властивих будь-якому закритому формуванню. На шляху до єдиної, глобальної системи світового ринку лежить ще багато перешкод і протиріч, що будуть виникати в ході взаємодії торгово-економічних угруповань один з одним.

Міжнародна торговельна палата.

Розподіл ризиків між продавцем і підприємством виробляється на основі міжнародних торгових умов, установлених Міжнародною торговельною палатою, так званих «Інкотермс».

Цих міжнародних торгових умов нараховується досить багато. Вони часто піддаються змінам і регулярно публікуються Міжнародною торговельною палатою. Чотирнадцять найбільш важливих умов:

«ex works», «free carrier», «FOR/FOT», «FOB airport», «FAS», «FOB», «C&F», «freight/carriage paid to», «freight/carriage and insurance paid to», «ex ship», «ex quay», «delivered at frontier», «delivered duty paid».

Кожна з умов «Инкотермс» позначає особливий розподіл ризиків, витрат і відповідальності між продавцем і покупцем, починаючи з тієї умови, відповідно до якого усі види відповідальності покладаються на покупця, і, кінчаючи іншою крайністю, коли, навпаки, усі входить у відповідальність продавця.

ГАТТ.

Важливу роль у регулюванні міжнародної торгівлі, в усуненні перешкод її розвитку, її лібералізації грають міжнародні економічні організації. Одна з основних організацій такого роду - Генеральна угода про тарифи й торгівлю (ГАТТ). Договір про створення ГАТТ був підписаний 23 країнами в 1947 р. і набрав сили в 1948 р. 31 грудня. 1995 р. ГАТТ припинила своє існування, модифікувавши у Всесвітню торгову організацію (ВТ О).

ГАТТ - багатостороння міжнародна угода, що містить принципи, правові норми, правила ведення і державного регулювання взаємної торгівлі країн-учасниць. ГАТТ була однієї з найбільших міжнародних економічних організацій, сфера діяльності якої охоплювала 94% обсягу світової торгівлі.

Діяльність ГАТТ здійснювалася за допомогою багатобічних переговорів, що поєднувалися в раунди. З початку роботи ГАТТ було проведено 8 раундів, результати яких привели до десятикратного скорочення середнього мита. Після 2-й світової війни вона складала 40%, у середині 9О-х років - близько 4%.

Генеральне угода з тарифів і торгівлі (General Agreement on Tariffs and Trade) — це багатобічний договір, що встановлює загальні правила здійснення міжнародних торгових угод, прийнятих більш 100 державами.

Об'єктивна потреба міжнародного регулювання торгівлі за допомогою норм і правил з'явилася в післявоєнний період. Вона вилилася в підписання тимчасової угоди з питань тарифів і торгівлі (ГАТТ), що набрало сили 1 січня 1948 року.

ГАТТ використовує 3 фундаментальних принципи, за допомогою яких вона прагнула досягти своєї мети — лібералізації світової торгівлі.

Принцип недискримінації, виражений в ст. 1 ГАТТ. Значення цієї угоди полягає в тому, що якщо в ході двосторонніх переговорів сторона, що договорює, представляє іншій стороні тарифні пільги, то, на такі ж пільги, у принципі, мають право всі інші договірні сторони.

Договірна сторона вправі використовувати тільки імпортні тарифи в тих випадках, коли це необхідно для захисту місцевої промисловості. Нетарифні міри, такі як кількісні обмеження (квоти) чи стандарти, що носять дискримінаційний характер стосовно імпортних товарів, у принципі заборонені.

Існує розвита система дозволу торгових суперечок.

У реалізації цих принципів ГАТТ допускаються численні виключення, особливо на користь митних союзів і зон вільної торгівлі ст. 24, при надзвичайних обставинах ст. 19, в інтересах країн, що розвиваються — ст. 18 і ін.

У рамках ГАТТ вироблений механізм спостереження за реалізацією рекомендацій і рішень нарад експортерів.

Інституціональний апарат ГАТТ — містить у собі періодичні сесії, рада, що складається з представників держав членів і секретаріат, розташований у Женеві.

Основне значення в діяльності ГАТТ має задача ліквідації чи скорочення митних податків. Постійна активна робота в цьому напрямку дозволила скоротити середню величину митних податків у промислово розвитих країн з 40-60% у 1945-1947 р. до 3-5% до кінця 80-х років.

Одночасно зі зменшенням величин митних податків були досягнуті визначені успіхи в уніфікації правил і умов їхнього застосування. У "Кодексі по технічні бар'єри у торгівлі", прийнятому в ході "Токіо-раунду", поставлена задача усунення дискримінаційного впливу стандартів і технічних бар'єрів у торгівлі, маркіруванні, сертифікації й іспиті товару. Найбільш важливим є угода про обмін інформацією, про пропоноване введення нових стандартів, технічних вимог, систем сертифікації. Новим моментом у діяльності ГАТТ стали переговори по лібералізації торгівлі послугами, що почалися на Уругвайському раунді.

Таким чином, ГАТТ — це породжений поточним ходом подій інститут, який узяв на себе задачі національної організації і домігся загального визнання в півночі координації міжнародної торгівлі.


Таблиця 1. Перелік торгових (1947-1994 р.) переговорів

Місце відкриття й проведення переговорів

Роки

Основний зміст
Женева (Швейцарія) 1947 Зниження митних тарифів
Агнеси (Франція) 1949 Зниження митних тарифів
Горки (Англія) 1950 Зниження митних тарифів
Женева 1956 Зниження митних тарифів
Женева

1960-1961


Зниження митних тарифів
Женева 1964-1967 (Кеннеді-раунд) Зниження тарифів, розробка антидемпінгового кодексу
Токіо (Японія). Робота проходила в Женеві 1973-1979-(Токіо- раунд) Зниження тарифів, розробка кодексів, що розширюють і підсилюють компетенцію ГАТТ в області нетарифних бар'єрів
Иунта-дель-Эсте (Уругвай)... Робота проходила в Женеві 1986-1994 (Уругвайський раунд) Зниження митних бар'єрів, удосконалювання механізм ГАТТ, угода про створень Всесвітньої торгової організації. Розробка Генеральної угоди по торгівлі послугами (ГАТТ)

Переваги вільної торгівлі незаперечні. Оскільки структура національних ресурсів і рівень технологій у кожній країні різні, то кожна країна може робити визначені товари з різними витратами. Дія принципу порівняльних переваг змушує країну робити ті товари, витрати на виробництво яких нижче, ніж в інших країнах. Одночасно вільна торгівля стимулює конкуренцію й обмежує монополію. Сумарна дія всіх перерахованих факторів стимулює економічний ріст.

Незважаючи на обґрунтовану критику подібної політики обмежень у зовнішній торгівлі, вона періодично проводиться в різних країнах.

У взаємних відносинах справа іноді доходила і до введення ембарго. Ембарго-повна заборона на торгівлю з визначеною державою, на увіз визначеного товару. Наприклад, після вторгнення Іраку в Кувейт країни-члени ООН проголосували за введення ембарго на іранську нафту.

В останні роки між різними країнами укладено понад сто угод про "добровільне" обмеженні експорту і про встановлення мінімальних імпортних цін. "Добровільне" експортне обмеження-це обмеження, коли іноземні фірми "добровільно" обмежують обсяг свого експорту у визначені країни. Вони дають цю згоду проти своєї волі, у розрахунку на запобігання більш твердих торгових бар'єрів. Так, у Японії автобудівники під погрозою введення в США більш високих тарифів чи низьких імпортних квот погодилися на введення "добровільних" експортних обмежень на свій експорт у США. Специфіка "добровільних" експортних обмежень, як утім, і встановлення мінімальних імпортних цін полягає в тому, що торговий бар'єр, що захищає країну — імпортера, вводиться на границі, що експортує, а не імпортує країною. Тут, наприклад, у випадку, зниження експортної ціни нижче мінімального рівня, що імпортує країна вводить антидемпінгове мито, застосування якого може унеможливити подальший експорт товарів на ринок даної країни.


Роль банків у міжнародній торгівлі фінансовими послугами.


Діяльність банків на міжнародній економічній арені.

Банки відіграють центральну роль на зовнішніх валютних ринках, оскільки вони:

продають і купують іноземну валюту, що, безумовно, є істотним елементом міжнародних фінансових угод;

допомагають торговцям усунути чи звести до мінімуму експозицію до іноземної валюти безліччю способів.

Форвардні валютні контракти. Банк дає згоду продати чи купити визначена кількість іноземної валюти по фіксованому обмінному курсі для доставки в майбутньому. Експортери й імпортери можуть усунути свою експозицію до іноземної валюти шляхом фіксації зі своїм банком обмінного курсу майбутніх надходжень і платежів.

"Чисті" валютні опціони. Альтернативою валютному контракту, що надається банками клієнтам, є валютні опціони. Вони надають право власникам (але не зобов'язання) купувати чи продавати в майбутньому визначену кількість іноземної валюти за фіксованим курсом обміну в момент витікання, або до витікання періоду дії цього опціону.

Позички в іноземній валюті- одна із фінансових послуг. Банк може дати згоду на надання позички експортеру на визначену суму в іноземній валюті. Експортер може обміняти її на вітчизняну валюту за поточним курсом і потім погасити позичку з майбутніх доходів, отриманих у тій же іноземній валюті. Іншими словами, експортер може усунути свою експозицію шляхом узгодження активів в іноземній валюті (майбутніх доход від дебіторів) з пасивами в іноземній валюті (позичка).

Банківські рахунки в іноземній валюті. У випадках, коли компанія одержує доходи в іноземній і здійснює платежі в іноземній валюті, доцільно мати банківський рахунок в іноземній валюті, що виключить необхідність продажі і покупки валюти в тім ступені, у якій погоджені надходження й платежі в іноземній валюті, і тим самим усуне експозицію.

Міжнародна торгівля фінансовими послугами породжує більш високі ризики як для покупця, так і для продавця в порівнянні з торгівлею усередині країни. Для їхнього зменшення була розроблена безліч різних послуг для експортерів і імпортерів, і банки відіграють головну роль у наданні більшості цих послуг. Банки відіграють ключову роль у міжнародній торгівлі фінансовими послугами. У Великобританії клірингові банки мають закордонні відділення в лондонському Сіті і на місцях, але ведуче положення визначається наявністю великої мережі відділень по всій країні і їх ролі як основних депозитних банків для більшості фірм.

Кожен кліринговий банк підтримує безліч контактів із банками інших країн в усьому світі. Банк, із яким існує закордонний контакт, називається банком кореспондентом, і один англійський кліринговий банк може мати більш 10 000 таких контактів у більш ніж 150 країнах.

Банк у Великобританії може мати рахунки в багатьох своїх банках кореспондентах за рубежем, що у свою чергу можуть мати рахунки в цьому англійському банку. Ця система ведення рахунків друг у друга дозволяє фірмам:

здійснювати платежі за кордон;

одержувати платежі із-за границі.

Акціонерний комерційний банк може мати міжнародний відділ із своїми відділеннями (чи "закордонними відділеннями") у Лондоні і провінційних центрах. Закордонне відділення (відділення міжнародного відділу) діє як:

відділення банку для своїх клієнтів (банки кореспонденти за рубежем);

клірингова палата для міжнародних угод інших вітчизняних відділень цих банків.


Основні функції закордонного відділення клірингового банку:

а) Забезпечення іноземною валютою:

продаж іноземної валюти клієнтам і покупка її у них;

надання позички в іноземній валюті;

надання своїм клієнтам, що подорожують за кордоном, іноземних банкнот, монет і дорожніх чеків.

б) інкасування й переклад коштів. Банки можуть брати участь від імені клієнтів у інкасуванні платежів, що надходять із-за границі, можуть брати участь у платежах клієнтів чи фірм за рубежем. Ці послуги містять у собі:

переклад платежів в іноземній валюті від імені клієнтів імпортерів;

зарахування платежів, що надходять із-за границі на кредит рахунків власних клієнтів чи на кредит рахунків інших відділень банків (експортерів);

виконання "документарного інкасо" від імені експортера чи іноземного покупця за рубежем.

в) Надання фінансових послуг для міжнародної торгівлі:

ведення рахунків клієнтів (наприклад, банків-кореспондентів). Це можуть бути рахунки в іноземній валюті;

ведення власних рахунків у банках кореспондентах за рубежем;

надання овердрафтів чи позичок для клієнтів і банків за кордоном в іноземній валюті;

надання послуг по документарному акредитиву;

облік перекладних векселів, що підлягають оплаті за кордоном, чи чеків;

акцентування перекладних векселів, виписаних на цей банк у рамках послуг по акцентному кредиті;

надання й фінансування, експортерам чи іноземним покупцям, за схемою, відповідно до якої департамент гарантії експортних кредитів видає гарантії під банківську позичку.

г) надання інформації клієнтам для більш ефективного проведення їхньої міжнародної торгівлі:

звіти про фінансове положення чи клієнтів;

допомога в пошуку закордонних дистриб'юторів (наприклад, агентів оптових підприємств);

загальна інформація про економічне становище в конкретній країні і будь-яких експортних / імпортних постановах у цій країні;

надання назв, адрес, номерів телефонів інших організацій, що можуть посприяти.

Клірингові банки розширили свій вплив на міжнародну торгівлю шляхом:

відкриття відділень за рубежем;

придбання частки в закордонних банках;

відкриття дочірніх компаній для спеціалізації в лізингу й продажі в кредит.

забезпечення спеціалізованих послуг за допомогою реєстрації своїх філій як торгових банків.


Торгові банки.

Спеціалізація торгового банку в кожнім конкретному класі фінансових послуг у значній мірі різна і включає:

звичайні банківські угоди;

операції з іноземною валютою;

інвестування коштів клієнтів у цій країні і за рубежем;

організацію консорціуму для надання довгострокових позичок урядам і організаціям за кордоном і у своїй країні;

надання акцентних кредитних ліній;

ради і керування угодами по покупці контрольного пакета акцій;

випуск і розміщення акцій і боргових зобов'язань;

діяльність по морському й іншому видах страхування бізнесу.

Акцептна кредитна лінія (розпорядження, відповідно до якого торговий банк буде давати кредит клієнту (експортеру),шляхом акцептування перекладних векселів, виписаних на цей банк клієнтом. Потім банк продає (враховує) ці векселі на обліковому ринку, а доход від продажу надає клієнту. У зв'язку з високим авторитетом серед банків, враховані векселі одержують більш низьку дисконтну ставку, чим інші (торгові) векселя, так, що цей банк використовує свою власну репутацію на користь свого клієнта.

Існує ще кілька типів банків, що беруть участь у міжнародній торгівлі.

А) Іноземні банки активно діючі в інших країнах, конкуруючи в інтересах своїх країн з іншими банками.

Б) Багатонаціональні банки — банки, створені консорціумом банків із різних країн, причому кожен член консорціуму володіє визначеною часткою капіталу. Такі банки спеціалізуються на наданні банківських послуг багатонаціональним компаніям, особливо наданні середньострокових і довгострокових позичок для перспективних проектів.


Валютний ринок і валютні операції.

Коли фірми беруть участь у міжнародній торгівлі, вони вступають у звичайні ділові фінансові) угоди: купують, продають, беруть позичку і дають кредит.

У міжнародній торгівлі місцева валюта одного торговця є іноземної для іншого.

Якщо експортеру вдається домовитися про здійснення платежів у валюті його країни, то іноземний Покупець, повинний мати визначену суму цієї валюти для виконання платежу. Для цього йому варто звернутися в банк і купити потрібну кількість іноземної валюти в обмін на валюту своєї країни.

Якщо експортер згодний прийняти платіж у місцевій валюті іноземного покупця, то цей експортер одержить платіж в іноземній валюті і буде зобов'язаний щось із нею зробити. Його можливості, наступні:

Вести валютний рахунок у своєму банку у валюті платежу. Це рішення розумне, якщо:

експортер очікує, що він регулярно буде виконувати платежі і мати надходження в цій валюті, отже, маючи валютний рахунок, він уникає необхідності чи купувати продавати іноземну валюту щораз, здійснюючи чи покупку продаж у цій валюті.

Експортер припускає, що в дуже недалекому майбутньому йому доведеться здійснити платіж у цій валюті.

Продати іноземну валюту банку в обмін на вітчизняну валюту (чи, якщо можливо, навіть на іншу іноземну валюту).

Експортер може попросити виконати платіж у валюті, що є іноземної як для продавця так і для покупця. Наприклад, експортер із Голландії може продавати товари покупцю з Мексики і попросити про оплату в доларах США. У цьому випадку Покупець повинний одержати іноземну валюту, звернувшись у свій банк, а експортер зобов'язаний розпорядитися цією валютою одним із способів, описаних вище.

Зовсім очевидно, що в міжнародній торгівлі торговцям може знадобитися або купити, або продати іноземну валюту, і вони будуть здійснювати ці операції через свій банк. Коли торговці купують валюту, банк продає її, а коли продають ( банк купує. Дуже важливо не плутати ці поняття.

Можливо, Ви ще не маєте чіткого представлення о тім, чому экпортеру може знадобитися одержувати оплату в його власній валюті і чому, одержавши платіж в іноземній валюті, йому приходиться рятуватися від її, звертаючи в банк і, продаючи її в обмін на вітчизняну валюту. Чому, наприклад, експортер у Великобританії не повинний задовольнятися тим, що він продав товари покупцю в США за американські долари, у Франції ( за французькі франки, а в Японії ( за йени і т.д. і тримає в себе отримані валюти? Відповідь дуже проста:

Фірми рідко мають готівки більше, ніж потрібно на їхні безпосередні нестатки, і як тільки гроші від продажу клієнтам отримані, вони їхній відразу ж використовують.

Велику частину витрат і платежів наявними фірмами здійснюють у вітчизняній валюті, тому, якщо вони від клієнтів одержують платежі в іноземної валюті, їм буде потрібно обміняти її на місцеву валюту, щоб мати можливість самим здійснювати необхідні платежі.

Обмінні курси валют.

Обмінний курс валюти - це ставка, по якій банки продають чи купують одну валюту в обмін на іншу. Популярна преса часто публікує новини про курси обміну між фунтом стерлінгів і американським доларом. Наприклад, курс 1.54 долара за 1 ф.ст. може котируватися як курс закриття в якийсь визначений день. Це середній курс між курсом, по якому банки продають американські долари в обмін на фунти стерлінгів, і курсом, по якому банки купують долари за фунти стерлінгів. Цей курс дає публіці грубе представлення про тім, скільки доларів можна купити за 1 ф.ст. чи скільки доларів буде потрібно, щоб купити 1 ф.ст.

Коливання валютних курсів являють собою ризик для закордонних торговців, і цей валютний ризик складає найважливіший аспект валютних операцій.

Валютні курси коливаються постійно, якщо їм надана можливість реагувати на попит та пропозицію на зовнішніх валютних ринках. В даний час курси основних валют коливаються на зовнішніх валютних ринках у визначених межах.

Існує безліч факторів, що впливають на коливання валютних курсів, і усі вони зв'язані з попитом та пропозицією. Коливання курсів валют викликані перевищенням попиту над пропозиціями і навпаки. Наприклад, якщо попит на покупку доларах США і продаж фунтів стерлінгів перевищує його попит, що врівноважує, на покупку фунтів стерлінгів і продаж доларів США, то фунт стерлінгів буде коштувати дешевше стосовно долара США.


Основні фактори, які впливають на пропозицію та попит на валюту:

рівень цін і темп інфляції;

баланс (підсумкове сальдо) платежів;

процентні ставки;

ступінь довіри й спекуляція;

"прискорення чи "затягування" розрахунків по зовнішньоторговельним операціями;

хеджування;

інтервенція центрального банку;

постанови по валютному регулюванню;

"гарячі гроші".


Рівень цін і темп інфляції.

Якщо темп інфляції в країні А перевищує темп інфляції у країні В, то валюта країни А буде знецінюватися стосовно валюти країни В. Наприклад, якщо темп інфляції в США складає 3% у рік, а у Великобританії ( 10% у рік, і обмінний курс складає 2 долари США за один фунт, те більш цілесообразно зберігати 2 долари США, чим 1 ф.ст., оскільки через один рік 2 долари США будуть мати більш високу купівельну спроможність. Унаслідок цієї різниці в темпах инфяції виникає ринковий попит на покупку доларів і продаж фунтів стерлінгів, і тому курс фунта стерлінгів упаде стосовно долара. Щоб зупинити цю тенденцію, процентні ставки на на банківські депозити і т.п. у Великобританії повинні бути вище,ніж у США, щоб компенсувати вкладникам збереження фунтів стерлінгів замість покупки доларів.


Баланс (підсумкове сальдо) платежів.

Підсумкове сальдо платежів країни можна грубо визначити як різницю між часом, що ця країна одержує, і тим, що вона витрачає, поряд із різницею суми приваблюваних закордонних інвестицій і суми інвестицій, що її громадяни роблять в інших країнах.

Якщо країна експортує в стоїмостному вираженні більше товарів і послуг, чим імпортує, то вона буде одержувати більше іноземної валюти, чим витрачати. Допустимо, Великобританія має активне сальдо свого поточного торгового балансу. Це значить, що британські експортери одержують більше, чим змушені заплатити імпортери. Отже, британські підприємства прагнуть одержувати фунти стерлінгів, а не іноземну валюту, унаслідок чого надлишки іноземної валюти будуть продаватися в обмін на фунти стерлінгів. Це ринковий тиск пропозиції та попиту приведе до збільшення вартості фунта стерлінгів стосовно інших валют.

Якщо ж Великобританія має дефіцит торгового балансу, то має місце перевищення пропозиції фунтів стерлінгів над попитом, і тиск ринку приведе до зниження вартості фунта стерлінгів.

Ці ж принципи застосовні до інвестицій. Якщо іноземні інвестори прагнуть вкладати свої гроші у Великобританії, то для цієї мети вони зобов'язані купувати фунти стерлінгів. Якщо англійські громадяни прагнуть укласти свої гроші за рубежем чи мати банківський рахунок в іноземній валюті, то їм потрібна іноземна валюта. Таким чином, пропозиція та попит із боку інвесторів породжують ринковий тиск на коливання курсів валют.

Перевищення й дефіцит балансу платежів можуть уплинути не тільки на поточні валютні курси (відомі як курси "спот"), але також на курси, по яких дилери на зовнішніх валютних ринках (тобто банки) готові чи продати купити валюту у форвардних валютних операціях.


Процентні ставки.

Процентні ставки - це ставки відсотків, що інвестор буде одержувати, уклавши свої гроші або у своїй країні, або за рубежем. Ці інвестиції можуть здійснюватися у виді депозитних рахунків у банку, депозитних сертифікатів, облігацій акцій і т.п., а також у виді казначейських векселів.

Припустимо, що випущено британські казначейські векселі з процентною ставкою в 11% річних і казначейські векселі США з процентною ставкою в 9% річних. Різниця між процентними ставками в 2% на користь Великобританії залучить іноземних інвесторів до покупки британських казначейських векселів.

Для цього їм доведеться купувати фунти стерлінгів в обмін на інші валюти. Підвищення попиту на фунти стерлінгів може підняти їхній поточну обмінну вартість. На форвардних валютних курсах також відіб'ється різниця між процентними ставками цих валют.


Ступінь впевненості й спекуляція.

Ступінь упевненості дилерів у майбутнім економічному і політичному положенні якої-небудь країни, можливо, що базується на чи слухах прогнозах, впливає на котируємі ними курси "форвард" для валюти даної країни. Наприклад, можливість того, що у Великобританії відбудеться:

руйнівний національний страйк.

зміна уряду на загальних виборах.

Може змусити інвесторів продавати фунти стерлінгів по форвардних угодах, щоб одержати кращий курс валюти, поки вартість фунта стерлінгів не упала.

Чи впевненість її відсутність може привести до спекуляції валютою. Спекуляція на користь даної валюти приймає форму покупки цієї валюти в угодах "спот" чи у форвардних угодах. Спекуляція, спрямована проти валюти, приймає форму продажу цієї валюти в таких угодах. Якщо спекуляція стає інтенсивної, то тиск попиту, спрямованого за чи проти цієї валюти, викликає зміни валютного курсу.

Прискорення чи затягування розрахунків по зовнішньоторговельних операціях.

Припущення щодо майбутніх змін валютних курсів впливають на рішення, прийняті компаніями у відношенні покупки й продажу іноземних валют. У результаті прискорюються чи затягуються розрахунки по зовнішньоторговельних операціях.

Прискорення розрахунків - це виплата чи продаж валюти завчасно, звичайно, прийнятого для чи платежів продажу.

Затягування розрахунків -це затримка в здійсненні чи платежів продажу валюти.

Припустимо, очікується падіння вартості фунта стерлінгів стосовно інших валют.

Британський імпортер, що повинний заплатити за товари в іноземній валюті, мабуть, надійде в такий спосіб:

заплатить відразу, а не візьме кредит;

буде імпортувати більше товарів (прискорення розрахунків), поки фунт стерлінгів має високу вартість, і буде тримати більш великі запаси товарів. Політика створення запасів дуже незабаром породить великий попит на продаж валюти імпортерам в обмін на фунти стерлінгів.

Британський експортер, що одержує платежі в іноземній валюті, не буде поспішати обмінювати валюту на фунти стерлінгів (затягування розрахунків), оскільки він сподівається в результаті цього продати свою валюту дорожче, коли відбудеться падіння вартості фунта стерлінгів.

Іноземні покупці, знаючи про те, що вартість фунта стерлінгів повинна упасти, будуть прагнути відкладати покупку товарів у британських постачальників (затягування платежів) у надії, що ціни на товари у Великобританії у перерахуванні на їхню власну валюту незабаром упадуть.

Сполучення прискорення й затягування розрахунків породжує руйнівний платіжний баланс і погіршує торговий баланс. Імпорт різко зростає, а експорт ( сповільнюється. Тому прискорення й затягування розрахунків, що, можливо було викликано тільки невеликим дефіцитом, може привести до серъезної валютної кризи.


Інтервенція Нацбанку.

Нацбанк може включатися в ринкові процеси з метою покупки чи продажу вітчизняної валюти.

Якщо уряд дотримує політики фіксованих валютних курсів, то це втручання здійснюється з метою запобігання девальвації (покупка даної валюти й продаж визначеної частини резервів іноземної валюти) чи ревальвації даної валюти (продаж даної валюти в обмін на іноземну валюту).

Навіть якщо уряд допускає перемінний курс своєї валюти, нацбанк може здійснювати інтервенцію для чи покупки продажу цієї валюти, якщо уряд вважає, що обмінний курс став чи вище нижче бажаного рівня.

Якщо уряд допускає тільки обмежені коливання обмінних курсів на свою валюту, то повинні бути моменти інтервенції, коли нацбанк "включається", як тільки данна валюта підвищилася чи ціні знецінилася до граничного рівня. Цієї системи дотримує Європейська валютна система.

Відзначимо, що нацбанк може здійснювати своє втручання і на ринку "спот", для,,,,, того щоб вплинути на ринкові курси "спот", і на форвардному ринку, щоб уплинути на курси "форвард".

У багатьох випадках інтервенція центрального банку може мати бажаний ефект при чи стабілізації відновленні валютних курсів. Однак це втручання не буде успішним, якщо валюти попадає під тверду й безупинну атаку з боку спекулянтів, оскільки сумарний тиск може виявитися сильніше протидіючих зусиль центрального банку.

Уряду більшості промисло-розвинених країн в останні роки прагнули до досягнення високої стабільності валютних курсів, почасти шляхом координації зусиль центральних банків проти валютної спекуляції на основі так називаного "Угоди Плаза" 1985 року і Луврскої угоди 1987 року.


Постанови по валютному регулюванню.

Якщо ймовірність того, що інтервенція на ринку дозволить захистити вартість валюти, невелика, уряд може приймати постанови по валютному регулюванню. Ці постанови, націлені на обмеження відтоку чи капіталів на керування іншими факторами, що впливають на:

а) резерви іноземної валюти;

б) вартість валюти даної країни стосовно інших валют.

"Гарячі гроші."

"Гарячі гроші" являють собою значну кількість міжнародних грошей, що вільні для чи інвестицій спекуляції. "Гарячі гроші" "перетікають" у країну, коли в ній процентні ставки вище, ніж в інших країнах, чи коли маються прогнози, що обмінні курси даної валюти будуть більш вигідними. "Гарячі гроші" можуть "улітучитися" з даної країни так само швидко, як вони в неї прийшли, роблячи спекулятивний вплив на валюту даної країни і, послабляючи неї.

Якщо "Гарячі гроші" використовуються для інвестицій, то інвестори будуть ймовірно застосовувати форвардне покриття, продаючи валюту, коли наступить термін погашення інвестицій. Тому в такій ситуації "Гарячі гроші" будуть впливати як на курси "спот"(покупка інвестицій), так і на курси "форвард" (продаж грошових надходжень від інвестицій).


Проблеми міжнародної торгівлі.

Фірми можуть стати учасниками зовнішньоекономічної діяльності (міжнародної торгівлі) по різних причинах:

Фірмам може знадобитися закупівля сировини, товарів і надання послуг за рубежем для ведення свого бізнесу, оскільки необхідні матеріали, чи товари послуги не можна одержати від вітчизняних виробників. Тому вони стають імпортерами.

Багато фірм можуть діставати прибуток, продаючи свої чи товари послуги на ринках за рубежем, тобто стаючи експортерами.

Інші фірми діють як експортні торгові чи фірми імпортно-експортні комерсанти, тобто будучи посередниками між покупцями і продавцями в різних країнах.

Посередництво в зовнішній торгівлі являє собою процес, за допомогою якого комерсант у країні А купує товари в країні В та відвантажує їх безпосередньо в країну З без того, щоб на початку завезти їх у країну А. Це відомо як "торгівля через третю країну", чи посередництво.

Міжнародна торгівля являє собою процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями й посередниками в різних країнах. Він зв'язаний з безліччю практичних і фінансових утруднень для фірм, що беруть участь у ньому. Необхідно розуміти характер цих труднощів, а також роль банків і інших організацій у забезпеченні засобів і процедур для їхнього подолання.

Поряд зі звичайними проблемами торгівлі й комерції, що виникають у будь-яких типах бізнесу, у міжнародній торгівлі існують додаткові проблеми:

час і відстань ( кредитний ризик і час виконання контракту;

зміна курсів іноземних валют ( валютний ризик;

розходження в законах і правилах;

урядові постанови — валютний контроль, а також суверенний ризик і країновий ризик.


Наслідок коливань валютних курсів: валютна експозиція і валютний ризик.

Основним наслідком коливання валютних курсів для міжнародної торгівлі є ризик для чи експортера імпортера, що полягає в тім, що вартість іноземної валюти, що вони застосовують у своїх торгових оборотах, буде відрізнятися від тієї, на яку вони сподівалися й розраховували.

Українські експортери, що виставляють іноземним покупцям рахунок фактуру в іноземній валюті, можуть знайти, що на той час, коли потрібно буде обміняти виручену валюту на національну, курс іноземної валюти упаде і вони одержать менше карбованців, чим це планувалося.

Експозиція до іноземної валюти і валютний ризик можуть принести додаткові прибутки, а не тільки збитки. Однак знаходитися в експозиції до валюти - значить покладатися на випадок, і більшість бізнесменів воліє не допускати, щоб їхня компанія була чуттєва до несподіваних змін. Тому підприємства відшукують способи зведення до чи мінімуму повного усунення експозиції до іноземної валюти, щоб планувати ділові операції і більш вірогідно прогнозувати прибуток.

Імпортери прагнуть мінімізувати експозицію до іноземної валюти по тим же причинам.

Але, як і у випадку з експортером, більшість бізнесменів воліє мінімізувати свою експозицію

до іноземної чи валюти цілком її уникати, а імпортери воліють точно знати, скільки їм доведеться заплатити у своїй валюті, а не брати участь в азартній грі на зміні валютних курсів. Існують різні способи усунення експозиції до іноземної валюти. Вони здійснюються за допомогою банків.


У міжнародній торгівлі експортер повинний виставити рахунок покупцю в іноземній валюті (наприклад, у валюті країни покупця), чи Покупець повинний оплатити товари в іноземній валюті (наприклад, у валюті країни експортера). Можливо також, щоб валюта платежу була валютою третьої країни:, наприклад, фірма в Україні може продати товари покупцю в Австралії і попросити оплатити їх у доларах США. Тому однієї з проблем імпортера є необхідність одержання іноземної валюти для виконання платежу, а в експортера може виникнути проблема обміну . отриманої іноземної валюти на валюту своєї країни.

Вартість імпортних товарів для чи покупця вартість експортних товарів для продавця може бути збільшена чи зменшена через зміну валютних курсів. Тому фірма, що здійснює чи платежі одержує доход в іноземній валюті, має потенційний "валютний ризик " через несприятливі зміни в обмінних курсах.

Завжди мається шанс дістати прибуток від сприятливих змін обмінних курсів, але існує реальна небезпека понести збитки. Постійні зміни валютних курсів, що відбуваються на зовнішніх валютних ринках, породжують серйозний елемент ризику, що може відіпхнути фірми від участі в міжнародних угод по чи купівлі продажу.

Валютний ризик не виникає там, де платежі надходження здійснюються в одній валюті, оскільки платежі в цій валюті можуть виконані з надходжень наявними в тій же валюті.


Кредитний ризик і час виконання контракту.

Може пройти дуже багато часу між подачею заявки іноземному постачальнику й одержанням товару. Коли товар доставляється на велику відстань, основна частина запізнювання між заявкою й доставкою, як правило, зв'язано з тривалістю періоду перевезення. Затримки можуть бути викликані також необхідністю підготовки відповідною документацією для перевезення.

Час і відстань створюють кредитний ризик для експортерів.

Експортер звичайно, повинний давати кредит на оплату на більш тривалий час, чим йому треба було б, якби він продавав товар усередині своєї країни. При наявності великого числа іноземних дебіторів виникає необхідність одержання додаткового оборотного капіталу для їхнього фінансування.

Контроль за окремими дебіторами, інкасування боргу й проведення операцій з метою погашення безнадійних боргів ускладнюється, якщо клієнт знаходиться в іншій країні.


Іноземні правила й закони.

Недостатнє знання й розуміння правил, звичаїв і законів країни чи імпортера експортера приведе до чи невизначеності недовіри між покупцем і продавцем, що може бути переборено тільки після тривалих і успішних ділових взаємин.

Один зі шляхів подолання утруднень, зв'язаних з розходженнями у звичаях і характерах, складається в стандартизації процедур міжнародної торгівлі.


Суверенний і країновий ризик.

Суверенний ризик виникає, коли суверенний уряд країни:

одержує позичку від іноземного кредитора;

стає боржником іноземного постачальника;

видає гарантію на позичку від імені третьої сторони у своїй країні, але потім або уряд, або третя сторона відмовляється погасити позичку і заявляє про імунітет від судового переслідування. Чи кредитор експортер буде неспроможний стягнути борг, оскільки йому буде заборонена проводити вимогу через суд.

країновий ризик виникає, коли покупець робить усе, що в його силах, щоб погасити свій борг експортеру (наприклад, починає необхідні кроки відповідно до постанов по валютному регулюванню, звертаючи до влади за дозволом провести необхідний обмін валюти для розрахунку з експортером), але коли йому потрібно одержати цю іноземну валюту, влади його стани або відмовляються надати йому цю валюту, або не можуть зробити цього.

Урядові постанови.

Урядові постанови, що стосуються імпорту й експорту, можуть бути серйозною перешкодою в міжнародній торгівлі. Існують такі постанови й обмеження:

постанови по валютному регулюванню;

ліцензування експорту;

ліцензування імпорту;

торгове ембарго;

імпортні квоти;

урядові постанови, що стосуються законодавчих стандартів безпеки, і чи якості специфікацій на всі товари, продавані усередині цієї країни, законодавчих стандартів по охороні здоров'я й гігієні, особливо на харчові продукти; патентів і торгових марок; упакування товарів і обсягу інформації, приведеної на упакуваннях;

документація, необхідна для митного клірингу імпортируємих товарів, може бути дуже об'ємної. Затримки при митному клірингу можуть бути істотним фактором у загальній проблемі затримки у міжнародній торгівлі;

мита на чи імпорт інші податки для оплати імпортних товарів.

Постанова по валютному регулюванню.

Валютне регулювання являє собою систему контролю за припливом і відтоком іноземної валюти в стану і з країни. Терміни "постанови по валютному регулюванню" і "обмеження по валютному регулюванню" відносяться звичайно, до екстраординарних мір, прийнятим урядом країни для захисту своєї валюти, хоча деталі цих постанов можуть зміняться.


Міжнародна торгівельна політика.

1. Торгові бар'єри.

a) Мита. Мита є акцизним податком на імпортні товари; вони можуть вводитися з метою одержання чи доходів, для захисту. Фіскальні мита, як правило, застосовуються у відношенні виробів, що не виробляються усередині країни (наприклад для США це олово, кава й банани). Ставки фіскальних податків в основному невеликі, і їхньою метою є забезпечення федерального бюджету податковими надходженнями. Протекціонні мита призначені для захисту місцевих виробників від іноземної конкуренції. Хоча протекціонні мита, як правило, недостатньо високі для припинення імпорту іноземних товарів, вони все-таки ставлять іноземного виробника в невигідне конкурентне положення при торгівлі на внутрішньому ринку.

b) Імпортні квоти. За допомогою імпортних квот установлюються максимальні обсяги товарів, що можуть бути імпортовані за якийсь період часу. Часто імпортні квоти виступають більш ефективним засобом стримування міжнародної торгівлі, чим мита. Незважаючи на високі мита, визначене виріб, може імпортуватися у відносно невеликих кількостях. Низькі ж імпортні квоти цілком забороняють імпорт товару понад визначену кількість.

c)Нетарифні бар'єри. Під нетарифними бар'єрами розуміється система ліцензування, створення невиправданих стандартів якості продукції і його чи безпеки просто бюрократичні заборони в митних процедурах. Так, Японія і європейські країни часто жадають від імпортерів одержання ліцензій. Обмежуючи випуск ліцензій, можна ефективно обмежувати імпорт.

d) Добровільні експортні обмеження. Вони є щодо новою формою торгових бар'єрів. У цьому випадку іноземні фірми "добровільно" обмежують свого експорту у визначені країни. Експортери дають згоду на добровільні експортні обмеження (які аналогічні імпортним квотам) у надії уникнути більш твердих торгових бар'єрів. Так, японські автобудівники під погрозою введення США більш високих чи тарифів низьких імпортних квот погодилися на введення добровільних експортних обмежень на свій експорт у США.

Чому мита й квоти застосовуються у світовій практиці, якщо відомо, що вони перешкоджають вільній торгівлі й у такий спосіб знижують економічну ефективність? У той час як країни в цілому виграють від вільної міжнародної торгівлі, окремі галузі й групи постачальників ресурсів можуть виявитися в числі потерпілих. Легко зрозуміти, чому групи підприємців, зайнятих таким виробництвом, намагаються зберегти або поліпшити свої економічні позиції, переконуючи уряд увести чи тарифи квоти для захисту їхній від шкідливого впливу вільної торгівлі. Узагалі те мова йде про високоефективні галузі, про що свідчить їх порівняльні відомості і їхня здатність продавати товари на світових ринках. Коротше кажучи, мита прямо сприяють експансії щодо неефективних галузей, що не мають порівняльні переваги, і непрямим образом викликають згортання щодо ефективних галузей, що мають порівняльні переваги. Це означає, що мита служать причиною передислокації ресурсів у невірному напрямку. Це не дивно. Відомо, що спеціалізація і не скована нічим світова торгівля, що базується на порівняльних перевагах, ведуть до ефективного використання світових ресурсів і розширенню реального обсягу світового виробництва. Мета й наслідок захисних податків ( скорочення світової торгівлі. Звідси помімо своїх специфічних наслідків для споживачів, а також іноземних і місцевих виробників мита скорочують обсяги реального мирового виробництва.


Протекціонізм.

a)Необхідність забезпечення оборони. Аргумент має скоріше військово-політичний, а не економічний характер: захисні мита потрібні для збереження і посилення галузей, що випускають стратегічні товари і матеріали, що необхідні для оборони й ведення війни. Затверджується, що в нестабільному світі військово-політичні цілі (само забезпеченість) повинні брати верх над економічними (ефективність розміщення світових ресурсів). Посилення національної безпеки, з одного боку, і ослаблення виробничої ефективності, з іншої, супроводжуються перерозподілом ресурсів на користь стратегічних галузей. На жаль, об'єктивного критерію для оцінки відносних витрат і вигод цього процесу не існує. Економіст може тільки привернути увагу до того факту, що введення податків для посилення обороноздатності країни зв'язано з деякими економічним витратами.

Хоча можна погодитися з тим, що імпортувати системи наведення ракет зі СНД буде не кращою ідеєю, однак доводи на користь само забезпеченості заслуговують самої серйозної критики. Імовірно, практично будь-яка галузь чи прямо побічно вносить свій внесок у національну безпеку. Чи можна назвати галузь, що не внесла хоч невеликий внесок у перемогу в другій світовій війні? Але навіть якщо відкинути ці критичні зауваження, ( невже немає більш зроблених, чим мита, засобів для забезпечення необхідної моці стратегічних галузей? Досягнення само забезпеченості за допомогою податків породжує витрати у формі більш високих внутрішніх цін на продукцію захищених галузей. Витрати зрослої обороноздатності розподіляються в обов'язковому порядку між тими споживачами, що купують продукцію цих галузей. Практично всі економісти погоджуються з тим, що прямі субсидії стратегічним галузям, финансируємих із загальних податкових надходжень, спричинили б за собою більш рівномірний розподіл цих витрат.

B)Збільшення внутрішньої зайнятості. Гасло "Рятуйте національні робочі місця!" використовуваний у захист податків, стає усе більш модним по мере того як економіка наближається до спаду. Він корениться в мікроаналізі. Сукупні витрати у відкритій економіці складаються зі споживчих витрат, капіталовкладень, державних витрат і чистого експорту. Чистий експорт дорівнює різниці між експортом і імпортом. Збільшення сукупних витрат у результаті скорочення імпорту зробить стимулюючий вплив на внутріекономічний розвиток, оскільки спричинить за собою різке зростання доходів і зайнятості. Але така політика має великі дефекти.

Збільшення імпорту приводить до скорочення деякої кількості робочих місць у країні , але в теж час створює інші робочі місця. Імпорт сприяв ліквідації в останні роки частини робочих місць у деяких галузях промисловості. Але з іншої сторони виникли проблеми з перенасиченням ринку імпортною радіотехнікою й електронним устаткуванням, що підвищили конкуренцію і вдарили по зайнятості в галузях. Таким чином, хоча імпортні обмеження змінюють структуру зайнятості, вони в дійсності можуть лише незначно, або взагалі не можуть, впливати на рівень зайнятості.

Очевидно, що всі країни не можуть одночасно домогтися успіху при введенні імпортних обмежень. Експорт однієї країни є імпортом для іншої. У тім же ступені, у який перевищення експорту над імпортом, досягнуте однією країною, може стимулювати її економіку, надлишок імпорту над експортом в іншій економіці загострює проблему безробіття. Немає нічого дивного, що введення імпортних податків і квот із метою досягнення повної зайнятості в країні називається політикою "розорю сусіда". З її допомогою внутрішні проблеми країни зважуються за рахунок руйнування торгових партнерів.

Країни, що постраждали від податків і квот, імовірно, почнуть відповідні дії, викликаючи нове підвищення торгових бар'єрів, що зрештою, задушать торгівлю до такого ступеня, що всім країнам стане гірше. Не дивно, що закон про податки Смута-Хауди 1930 р. , що установив найбільш високого мита, коли-небудь, що діяли в США, боляче вдарив по країні. Цей закон про податки, замість того, щоб стимулювати економіку, тільки спровокував ряд відповідних дій з боку країн потерпілих від цих мір. Це викликало подальше скорочення міжнародної торгівлі і сприяло появі тенденції до зниження рівня доходів і зайнятості у всіх країнах.

У довгостроковому плані перевищення експорту над імпортом як засіб стимулювання внутрішньої зайнятості приречено на невдачу. Варто пам'ятати: саме через американський імпорт іноземні держави заробляють долари, на які вони купують товари американського експорту. У довгостроковому плані, для, того щоб експортувати, країна повинна імпортувати. Отже, довгострокова мета полягає зовсім не в тім, щоб збільшити внутрішню зайнятість, а в тім, щоб, у кращому випадку передислокувати робітників з експортних галузей у захищені галузі, що орієнтуються на внутрішній ринок. Це переміщення приводить до менш ефективного розміщення ресурсів. Мита перекривають шлях ресурсам у ті галузі, у яких виробництво настільки ефективне, що забезпечує порівняльне переваги. Немає ніяких сумнівів, що при виборі анти циклічних мір розумна сучасна грошова і податкова політика краще маніпулювання податками й квотами.

Тобто, мита тільки не збільшують чистий експорт і тому не створюють нові робочі місця.

c) Диверсифікованість заради стабільності. Відомий і інший аргумент для виправдання податків: необхідність диверсифікованості заради стабільності. Відправним моментом тут є те, що доходи високспеціалізованих економік, наприклад, нафтової економіки чи Кувейту орієнтованого на виробництва цукру народного господарства Куби, сильно залежить від міжнародних ринків. Війни, циклічні коливання, негативні зміни в структурі промисловості викликають великомасштабні і найчастіше хворобливі процеси перебудови таких економічних систем. Звідси нібито випливає, що захист податками й квотами необхідна в цих країнах для стимулювання промислової диверсифікованості і , як наслідок, зменшення залежності від кон'юнктури на світових ринках одного чи двох видів продукції. Це допоможе відгородити внутрішню економіку від впливу міжнародних політичних подій, спаду виробництва за кордоном, від випадкових коливань попиту на один чи два конкретних товари і їхню пропозицію, у такий спосіб, забезпечивши велику внутрішню стабільність.

Маються також великі обмеження й недоліки. По-перше, цей аргумент має слабке чи взагалі не має відносини до розвитих країн. По-друге, економічні витрати диверсифікованості можуть бути значними; наприклад, у монокультурних економіках обробна промисловість може виявитися вкрай неефективною.


Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України.


На сьогодні ефективної інтеграція України у світовий економічний простір є обов'язковим завданням побудовою її державності й економіки. Але для того щоб цей процес дійсно приніс очікувані результати, потрібно зрозуміти й реалізувати кілька важливих положень. Вони повинні ґрунтуватися на:

знанні і прогнозуванні тенденцій у змінах унешнеекономічного середовища (системи світового господарства), у якому повинне функціонувати національне господарство України, а також прийняття його внутрішнього економічного “регламенту”;

чітке поняття необхідних - збалансованих із національними інтересами - трансформацією національного господарства, що могли б забезпечити ефективна взаємодія зі світовим господарством на основі високого рівня конкурентноздатної економіки.

Наша держава тільки входить у систему світового господарства, і від того, як цей процес буде відбуватися, залежить не тільки і не стільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед - можливість подальшого соціального й економічного розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції у світове економічне господарство Україна буде зустрічатися з величезними складностями. Це обумовлюється поруч причин.

По-перше, Україна ще не визначилася в повному ступені з основними напрямками й механізмом структурної перебудови економіки, критерії якої повинні визначатися з урахуванням особливостей розвитку світової системи господарювання, а також реальних можливостей напрямків інтегрування в неї України.

По-друге, дуже гостро коштують питання як безпеки у сфері зовнішньоекономічних відносин, так і взагалі економічної безпеки, які необхідно вирішувати з позицій активного конкурентного протистояння у світовому ринку.

У третіх, існують явні протиріччя регіонального характеру, рішення яких можливо тільки за допомогою довгострокових договірних принципів, шляхом активного включення в інтеграційні процеси, із визначенням глобальних національних пріоритетів і їх балансуванням з іншими, котрі існують у світовому економічному господарстві.

У четвертих, спроби активного спілкування й діалогу з міжнародними фінансовими інститутами - як гарантами входження України у світовий ринок і відновлення економіки - поки що викликають неадекватну реакцію широких кругов української громадськості, оскільки дотепер не не чітко визначені орієнтири нашої країни ні в розвитку її “внутрішньої” економіки, ні в пошуках її майбутнього місця у світовому господарстві.

Перерахування причин, що обумовлюють актуальність розробки концепції довгострокової зовнішньоекономічної політики на 15-20 років, можна продовжити, але досить і цих, - тим більше, що і дотепер, на п'ятому році самостійності України, не існує, по суті, ні доктрини, ні налагодженої зовнішньоекономічної політики нашої країни. Її зовнішньоекономічна політика - це, в основному, епізодична торгівля, навколо якої сконцентровані зусилля по її так називаній “лібералізації” (дебати про ліцензування, квотування, ціноутворення й ін. ). Але зовнішньоекономічна політика - це не тільки торгівля, не тільки інвестиційне і науково -технічне співробітництво, не тільки створення договірного простору й забезпечення національної економічної безпеки. Це - весь комплекс проблем, рішення яких націлене на органічне інтегрування національного господарства в систему світового господарства з метою максимізації своєї частки світового доходу.

Існуючі концептуальні підходи до зовнішньоекономічної політики України - при всіх її позитивних аспектах - мають істотний недолік: у них фактично відсутня концепція й організаційні принципи досягнення стратегічних цілей. А саме це і складає стрижень зовнішньоекономічної політики. З погляду змін, що не настольки малі місце, але розвиваються у сфері міжнародних економічних відносин. Варто помітити: саме орієнтація на глобальні зміни й тенденції, їхнє прогнозування в довгостроковому режимі, а також адекватна політика нашої держави можуть привести до позитивних змін у її положенні у світовому ринку.

Україна переходить до динамічної стратегії реформування економіки, усе більше, активізуючи свою діяльність на світовій арені. У зв'язку з цим особливо важливої стає розробка не тільки стратегічних напрямків в інтеграції нашої країни у світове господарство (зовнішньоекономічних орієнтирів і доктрини), але і стратегічних прийомів інтегрування, які б дозволили нарівні взаємодіяти з міжнародними економічними організаціями, іноземними партнерами й конкурентами, тим самим вносячи допомогу в створення внутрішніх економічних перетворень.

Сьогоднішні реалії взаємин України зі світовою господарською сферою характеризуються непідготованістю її економіки до високоефективних форм зовнішньоекономічного співробітництва.

У сучасної світогосподарський сфері зовнішньоекономічні зв'язки національних економік охоплюють більш широкий, чим раніш спектр взаємодій: торговий обмін переріс у науково-технологічне й інвестиційне співробітництво. Склалася нова модель таких зв'язків - виробничо-інвестиційна.

Як справедливо каже Е. Кочетів, виробничо-інвестиційне співробітництво в результаті інтернаціоналізації виробництва і капіталу, не підриває товарне виробництво, а модифікує , робить більш ефективним.

Виробництво ґрунтується на базі технологічного співробітництва, що вийшло за кордон національних границь; на нові поділи праці на найсучасніших формах діється обмін товарами; суб'єкти ринку виступають у транснаціональній формі. Але для України є властивим “поставочно-збитовий” і “посредницько-торговий” менталітет виходу у світовий ринок. З погляду на це, щоб побороти відсталість нашого виробництва, його системну несумісність із світовим, необхідно перейти до нової моделі взаємини національного господарства зі світовим. Саме тому варто орієнтуватися на виробничо-інвестиційну модель, де в поле зору є не тільки сфера обміну (зовнішня торгівля), але і співробітництво в усіх напрямках виробничо-технічного процесу, із винесенням частини з них за національні рамки. Орієнтація винятково на зовнішньоекономічну модель співробітництва приведе до ще більшого поглиблення структурної кризи, оскільки вона значною мірою є похідної від існуючої структури виробництва. У даному випадку мова варто вести не про вихід на світову арену окремих українських товарів, а про функціонування на цій арені як визначених конкурентноздатних галузевих і міжгалузевих блоків, регіонально-виробничих анклавів і т.д..

Як показує міжнародний досвід, сегодення проривши на світові ринки ґрунтується, як правило, не просто продуктом, і навіть не галуззю, а міжгалузевим комплексом, що складається з визначених знову створених технологічних систем. Його конкурентне ядро займає визначену для нього технологічну нішу й інтегрується зі своїми постачальниками й партнерами. Виявлення м підтримка розвитку таких галузевих (міжгалузевих) “кущів” в українській ( це дуже важлива й необхідна справа.

Головна мета державної зовнішньоекономічної політики складається в створенні умов для формування довгострокових конкурентних переваг у вітчизняних товаровиробників. Така постановка проблеми не нова. Вона чітко сформульована М. Портером, і підходи до її розв'язки широко використовуються різними країнами. Нагадаємо ряд вихідних моментів на який така політика базується:

національне економічне процвітання ґрунтується на високому рівні продуктивності праці;

у галузях конкурують фірми , а не країни;

національна конкурентна перевага має відносний характер;

динамічне відновлення приводить до визначених конкурентних переваг, а не до короткострокового виграшу на рівні зниження витрат;

конкурентні переваги в галузях промисловості створюються протягом чи десятиліть більшого терміну;

країни домагаються переваг завдяки своїм розходженням, а не схожістю;

Експортна орієнтація економіки й лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків ( як основне завдання зовнішньоекономічної політики України ( вимагає визначення існуючих і потенційних конкурентних переваг українських товаровиробників, а також причин, що їх формують, і механізму реалізації цих переваг. Причому це питання варто розглянути у двох площинах:

1) із позиції зрівняних переваг на основі факторів виробництва;

2) із позицій, отриманих (тобто таких, що створюються суспільством) конкурентних переваг.

Ключем до розуміння наших позицій на зовнішніх ринках є інтегрований критерій конкурентноздатності ( рівень ефективності використання ресурсів. Україна має значні природні переваги: достатнє число робочої сили, вигідне географічне положення, багаті природні ресурси і т.д. Але це тільки можливі потенційні переваги, що ще потрібно розвивати й реалізовувати.

Дебати, що часто зустрічаються на сторінках масових видань, а також, на жаль, у наукових оглядах, про могутній експортний потенціал України не мають під собою достатніх основ. Таким чином, якщо придивитися, те наші конкурентні переваги не є закінченими, вони мають кон'юнктурний характер по обмеженій групі товарів і на ринках, що не визначають дійсний рівень світової конкуренції. А те, що, так сказати, приховане в нас у ВПК і лабораторіях, то з його конкурентносопособностю ще потрібно визначитися. Таким чином, без ринку такого не зробити, а ми цих товарів і послуг, по суті, ще не продавали.

Також необхідно визначитися, що треба розуміти під економічним (і в тому числі ( експортним) потенціалом. Потенціал соціально-економічної системи ( поняття відносне, і його вимір виконується в регіональному зрізі (для країн) по багатомірному динамічному критерії, що інтегрує природно-ресурсні, економічні, соціальні, політичні й інші умови.

Потенціал системи ( це її здатність досягти поставленої мети при наявних ресурсах і умовах їхнього використання, тобто - це рівень ефективності використання обмежених ресурсів.

З такої позиції і варто розглядати експортний потенціал, якому можна визначити як суму благ, що національна економіка може зробити й реалізувати за свої границі, без збитків для себе, але у всіх випадках ( при визначених зовнішніх і внутрішніх обмеженнях ( намагаючись максимізувати власний прибуток.

Експортний потенціал країни ( це також здатність національної економіки робить свої конкурентні переваги на світовій арені. Чи здатна наша соціально-економічна система відтворювати в значних масштабах закінчені конкурентні переваги в коротко- чи середньостроковому періоді? Це питання зажадає ретельного аналізу і змусять дати зважену відповідь.

Визначені надії покладає хтось з політиків, економістів і чиновників на іноземні кредити й іноземні інвестиції. Але варто звернути увагу на обставини, що супроводжують таку політику.

У високорозвинених країнах необхідність підтримки значної конкурентноздатності привела до народження нового типу господарського розвитку, при якому відносна рівновага галузевих і технологічних структур змінилося на постійні, динамічно послідовні реформи структури господарювання. Випливає помітить істотне скорочення скорочення життєвого циклу продуктів і технологій. Іноді це робиться розвитими країнами свідомо: ледь застарілу технологію передають в інші країни, а в себе розвивають нову. Тим самим забезпечується лідерство. За таких умов дарма сподіватися, що за допомогою іноземного капіталу Україна займе гідне місце на світовому ринку. У кращому випадку ми перетворимося в більш-менш ситу країну з розвитим традиційним і альтернативним виробництвами.

Конкурентоспосбность національної економіки ( це вирішальний критерій, на який необхідно звертати увагу при рішенні проблем лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків і рівня відкритості економіки, що є першим каменем у фундаменті зовнішньої політики.

По-нашому, сьогодні економіка України ( з погляду на її безнадійно важке положення і низьку конкурентоспсобность ( є дуже відкритої. Як відомо, головним каналом відкритості є зовнішня торгівля. Її частка у ВНП коливається від 8-10% у великих країнах до 70-80% у деяких маленьких країнах (Голландія, Бельгія й інші). По оцінках фахівців, рівень відкритості економіки України, розрахований як частка експортної квоти у ВВП, у 1994 році складав більше однієї третини.

Така ситуація заподіює серйозне занепокоєння для вітчизняної економіки, оскільки високий рівень її відкритості є наслідком не значної конкурентноздатності, а безсистемної торгівлі на тлі глибокої кризи. Яке нибудь небажане коливання кон'юнктури світових товарних ринків може привести українських виробників до банкрутства ( через відсутність запасу міцності.

Спочатку розглянемо, які конкурентні переваги властиві українській економіці, ( для того, щоб, використовуючи їх, можна було б зайняти гідне місце у світових економічних відносинах. Як правило, ставлять на дешеву робочу силу, розвиту промисловість, можливості АПК і ВПК, наявність високих технологій і розвиту науку. Давайте розглянемо ці показники критично, тому що перебільшений оптимізм є набагато гіршим, чим виваженість і обережність в оцінці своїх реальних можливостей.

1. Дешева робоча сила. Як правило, цей постулат приймається на віру, тому що вартість робочої сили ідентифікується з низькою заробітною платою, без обліку продуктивності праці. Приведемо приклад: на Україні реальна заробітна плата зайнятого в матеріальному виробництві складає приблизно 13% від відповідного показника по США, а продуктивність праці ( приблизно 20%. Таким чином, якщо порівняти ці показники, то на Україні ціна праці, витраченого на виробництво одиниці нацдохода (НД), не так уже сильно ( вона буде усього на 35% менше ніж у США. Але ця різниця поглинається низькою якістю праці і, відповідно, товарів, а також великими витратами на виробництво (30-40%).

Не витримує критики твердження про досить високий професійний рівень нашої робочої сили. Згадаєте, що одна третина працівників промисловості, три четвертих у сільському господарстві, і приблизно одному друга в будівництві зайнята ручною некваліфікованою працею. Якщо взяти інші сфери народного господарства, то й отут становище приблизно та ж. Не може бути висококваліфікованим лікар, учитель, вчений і інші фахівці, якщо вони не знайомляться з досягненнями НТП і не працюють із застосуванням передових технологій.

Якщо до цього додати низьку трудову і суспільну дисципліну політичну свідомість "пролетаріату", соціалістичний соціальний менталітет і інші властиві нам якості, то виходить, що робочої сили не є конкурентноздатною силою, із який можна виходити на світовий ринок.

На современім етапі науково-технічного розвитку, що є основним джерелом підвищення конкурентноздатності, до виробництва пред'являються нові, набагато більш жорстокі вимоги. Насамперед, це відноситься до якісних характеристик трудових ресурсів ( дисципліни, кваліфікації, відносини до праці, організації й керування виробництвом (сучасного менеджменту) і т.п. Хіба відповідає сьогодні наша робоча сила цим вимогам? Звичайно, немає! Значить вона ще дорожче обходиться для підприємця.

Крім того, значне розширення в індустріально-розвинених країнах електронних і інформаційних технологій, з обліком їх трудозберігаюшего эффекту ставиться під сумнів конкурентні переваги, досягнуті за рахунок дешевої робочої сили. забезпечуюші різке підвищення продуктивності праці, ці технології не тільки зменшують, але і приводять до мінімуму значення низької заробітної плати.

2. Відносно розвита промисловість, що ( при визначених маркетингових і політичних зусиллях ( може зайняти гідне місце на ринках країн, що розвиваються, і країн СНД. Причому головними причинами реалізації такого напрямку визнаються довге "присутність" колишнього СРСР у цих державах, невимогливість їхніх ринків до якості продукції, необхідність підтримувати виробничі процеси "радянського" походження, можливі низькі ціни на українські товари, а також причини політичного характеру. Але варто враховувати визначені обставини, що роблять ці "конкурентні" переваги досить спірними.

Сучасний світовий характеризується застосуванням лідерами міжнародної конкуренції глобальних стратегій, у яких нерозривно зв'язується торгівля й експорт капіталу.

Ринки країн, що розвиваються, вимагають значних кредитів. Адже на цьому будувалася торгова політика СРСР. Саме в припливі іноземних інвестицій зацікавлена більшість країн, що розвиваються. Але в найближчі 15-20 років Україна навряд чи зможе реалізувати таку політику в масштабах, достатніх для завоювання позиції лідера.

До того ж варто враховувати так називаний "російський слід" на цих ринках. Адже саме з Росією асоціюється колишній СРСР, саме Росії відійшла зовнішньоторговельна і дипломатична інфраструктури, саме вона найбільше активно діє на них. Тому на будь-які мирове ринки ми повинні виходити з конкурентноздатною продукцією, а не шукати невибагливих клієнтів.

Підкреслимо, що при визначенні експортно-орентованих виробництв необхідно керуватися запитами світового ринку, активно ці запити, задовольняючи. На світовому ринку немає незаповнених ніш (сегментів). Значить потрібно засновувати їх і активно брати участь у їхньому заповненні інакше конкуренти швидко заповнять їх і витиснуть із них менш активних учасників ринку. З іншої сторони великі можливості ( це інший план даної проблеми. Вони оцінюються з позицій запитів ринку, так, що потрібно відповісти на запитання: а чи зможуть наші виробники зробити те, що необхідно?

3. Можливість швидкої експортної орієнтації сільського господарства і переробних галузей. З позиції оцінки первинних (тобто природних) факторів конкурентних переваг Україна займає вигідне положення: гарні землі, помірний клімат, велика кількість робочої сили, зручне географічне положення, великі ринки збуту і т.д. Однак стан АПК України не настільки удовлетворітельний, щоб вести мову про його конкурентні можливості аж на ринках Росії. Якщо це і стане можливим, то зовсім нескоро. Перед Україною коштує одна з головних задач ( прожити цей рік при своїх. Перспективи на найближчі роки не вселяють оптимізму. Аграрна реформа настільки затяглася, що вона не зможе відразу розв'язатися зі складними питаннями соціально-економічних відносин в аграрній сфері і значно підвищити продуктивність праці.

По оцінках експертів, для того, щоб цілком забезпечити себе зерном на використовуваних посівних площах, необхідно вирощувати врожай по 33-35 це. з га. Це зовсім не рекордні врожаї, але вони для нас поки недоступні.

І, нарешті, важливе питання: а кому продавати продукцію? На Заході вона не потрібно. Залишаються тільки Росія і колишні республіки СРСР. Однак і отут важливо не переоцінити свої перспективи. Росія ( це великий ринок збуту, де розпалюється гостра конкуренція між основними виробниками сільськогосподарської продукції.

Наші сільско-господарськи продукти, так сказати, вимінюються на нафту й газ. Такий обмін не може бути еквівалентним, тому що значно легше установити світові ціни на енергоносії, і практично ніхто не купує сельско-господарську продукцію в Україні за світовими цінами. З такими цінами Росія знайде собі продукцію високої якості в якому-небудь іншім місці за кордоном. Так що по так називаних світових цінах наша продукція сельско господарського сектора неконкурентоспроможна навіть на російському ринку. Продавати значно дешевше ( це про нашу продукцію і не тільки сельско-хозяйственную. Отже, експортний потенціал України в цій області може стати значимим через 15-20 років.

4. Значний технологічний потенціал УПК, а також у середовищу науково-дослідних робіт і науки. Розглянемо одну з його сторін, може бути найважливішу, ( ефективність виробництва. Варто підкреслити, що основна маса конкурентних технологій сконцентрована у ВПК, де вони розроблялися й застосовувалися, як правило, для випуску малих серій і одиничних екземплярів, при слабкому контролі за матеріальними витратами. Відомо, що в цій сфері ефективність мала не економічний зміст. Хто сегодня може сказати, які витрати йдуть на ракети, танки, кораблі, літаки і т.д.? Чи вигідно виготовляти їх і продавати на світовому ринку? І нарешті: розвиток УПК, з одного боку, і конверсія ( з іншої, вимагають постійних великих вкладень у НИИОКР ( для того, щоб їхня продукція була конкурентноздатною. Причому мова йде не про необхідність значних витрат на маркетинг цієї специфічної продукції й труднощі, що маються з нею на світовому ринку.

З УПК зв'язуються значні надії по виходу на світовий ринок із високими технологіями. Але варто помітити, що цей оптимізм занадто перебільшений. На сьогодні сфера високих технологій (маються на увазі у виді як самі технології, так і їх функціювання) фактично згорнута. Стагнація є спадщиною паралічу підприємств, що мають ці високі технології. У них звузився внутрішній ринок, а конверсировать підприємства-гіганти дуже важко і з економічної точки зору неефективно. Першими кроками в рішенні цієї проблеми стали роздержавлення, демонополізація, реструктуризація, підстава системи малих і середніх підприємств, що мають високі технології і можуть їх використовувати відповідно до запитів ринку. Наприклад, АТ "Арсенал" може об'єднати через чи холдинг іншу форму багато різних підприємств, що працюють у сфері високоточної (і не тільки) оптики. Вони поєднуються, кооперуються, роздрібнюються, конкурують і усім цим вносять життя в цю сферу, що може стати конкурентноздатною на світовому ринку. Кожне з них знайде свою ринкову нішу і буде відстоювати її, що можливо тільки за допомогою НТП. Крім того невеликі підприємства значно легше пристосовуються до ринку ( це один із шляхів конверсії.

На мій погляд, ми занадто багато говоримо (саме говоримо) про виявлення так званих "технологій світового рівня" і підтримку їх, державою. Експертні оцінки (оцінку з боку державних органів, чиновників) ні до чого не приведуть, а навпаки принесуть шкоду. Адже в кого більше влади, той і тягне на себе бюджетне "ковдра". Цей пережиток соціалізму залишився й в умовах економічної й політичної нестабільності приймає характер "беспредела" (прикладів тому безліч). Тому вважаю, що за допомогою незалежної експертизи має бути виявити кілька перспективних напрямків для державної підтримки, а частину, що залишилася, потрібно кинути в океан ринкових відносин, що держава повинна створити в першу чергу. Ще раз хочу підкреслити: головне при цьому ( демонополізація в сфері НИИОКР, науки і високих технологій. Досягненнями науково-технічної думки як товаром повинні володіти люди, що їх винайшли.

Особлива увага варто приділяти науці, оскільки для виходу на зовнішні ринки необхідний постійний науковий пошук по створенню нових товарів і послуг, але і сам науковий продукт має величезне значення як товар. Українська наука досягла великих висот, у її "портфелі" є низка готових до реалізації унікальних технологій. Але цього мало. Сьогодні необхідно мати також високорозвинену інфраструктуру, а саме ( підготовку висококласних науково-інженерних кадрів, розвиту інформаційну науку і її інтегрування у світовий інформаційний простір, створення обмеженого кола державних наукових органів, які б досить фінансувалися державою (інші повинні мати приватний характер) і були національними центрами фундаментальних досліджень і т.д. У кінців-кінців, треба виробити державну стратегію розвитку науки.

Освоєння нових технологій вимагає не тільки високоорганізованої системи підготовки й перепідготовки кваліфікованих кадрів, але і значних вкладень у розвиток так званих "допоміжних" виробництв (і в тому числі ( різних послуг, від яких залежить ефективність використання сучасної техніки), а також виробничої, ринкової й інформаційної інфраструктур.

Вважаю, що розвиток науки ( це реальний для України шлях у світове співтовариство через підвищення рівня конкурентноздатності її економіки. Саме наука є основою силою, що робить, по термінології М. Портеру, розвиті (чи, краще сказати, придбані) джерела конкурентних переваг, що мають важливе значення в конкурентній боротьбі. Про цьому, безсумнівно говорить досвід Японії, Італії, Тайвані й інших країн.

Сучасний курс на підвищення експорту за будь-яку ціну в перспективі приведе в тупик. Це обумовлено декількома принципово важливими моментами: 1) орієнтацію на сьогоднішню структуру (навіть якщо це викликано потребою у ВКВ) приведе до ще більшої структурної деформації держави і до кінця знищить його науково-технічний потенціал; 2) стратегія залучення науково-технічного потенціалу сферу зовнішньоекономічної діяльності отсутствует, а усі відомі мені так називані "програми й концепції" мають торгово-посередницький характер; 3) в існуючих розробках фактично отсутствует розуміння того, що для одержання й утримання конкурентних переваг у наукових галузях, що можуть скласти основу для экпортно-ориентированной стратегії, необхідно мати стабільні переваги у визначених сферах науки, а також у галузях, зв'язаних з виробництвом кінцевого продукту. Одночасно в Україні поки що відсутній діючий механізм і може організації виробництва, що могли б згуртувати конкурентноздатні технологічні системи і були б здатні до ефективної інтеграції у світово господарський простір на підставі агресивної експортної стратегії.

Саме сьогодні, у контексті розробки довгострокової зовнішньоекономічної політики, необхідно оптимально збалансувати коротко (, середні і довгострокові інтереси держави, зв'язавши їх із динамікою економічних реформ і структурних перетворень у народногосподарському комплексі. Для України цей механізм умовно повинний складатися з трьох взаємозалежних рівнів, на кожнім із який реалізується конкурентні переваги різних рівнів.

I рівень: стабілізація і нарощування виробництва у визначених напрямках, у відповідності зі стратегічними цілями, традиційними товарними зв'язками, із зсувом акценту на готову продукцію. Необхідно зберегти експортний потенціал металургійного комплексу і деяких хімічних виробництв, поступово перетворити їх на нові технологічні процеси. У визначеному розумінні, цей рівень є "товарно-коньюнктурним", але його основне завдання ( закріплення на традиційних ринках, а також експансія на нові через активний вплив на кон'юнктуру (агресивний маркетинг товарних ринків) і розвиток існуючих конкурентних переваг.

II рівень: реалізація визначених тимчасових переваг, що забезпечуються відносно невисокий вартістю робочої сили, наявністю розвитих виробничих фондів і технологічних знань, а також матеріальних ресурсів. Ця модель інтеграції у світовогосподарську систему є традиційної для країн, що розвиваються, особливо ( на стартовому етапі. Її ключовий елемент ( ставка на залучення іноземного капіталу й підключення до глобальних технологічних зв'язків.

У наших умовах цей рівень може бути реалізований по таких напрямках:

( створення виробництв за участю іноземного капіталу для випуску конкретних марок товарів, що завершують свій життєвий цикл на ринках розвитих країн;

( створення складних виробництв із привізних компонентів;

(створення машинобудівних виробництв, які б орієнтувалися на обслуговування іноземних інвестицій в Україні;

( розміщення в Україні замовлень на виконання НИИОКР у тих сферах, де вона відповідний науково-технічний потенціал.

III рівень: реалізація конкурентних переваг, втілених у високих технологіях ( як існуючих, так і майбутніх. Україна має такі розробки, і за певних умов вони можуть виконувати роль експортного тарана. Але, як уже підкреслювалося, для цього потрібно створити відповідні умови не тільки на внутрішньому, але і на зовнішньому рівні. Говориться, з одного боку, про державну підтримку таких розробок за рахунок державних субсидій, а з інший, ( про підтримку їхньої високої конкурентноздатності на міжнародному ринку через систему міждержавних угод, домовленостей і стратегічних союзів, через відстоювання ринкових ніш, припустимий рівень протекціонізму і т.д.

Згадані три рівні (моделі, стратегії) інтеграції у світовий економічний простір не можуть розглядатися изоловано. Ефективне включення у світовий поділ праці припускає прорив по всім трьох напрямках. Але стратегічним пріоритетом є використання конкурентних переваг вищого порядку, втілених в унікальні технологічні й наукові розробки. Одне з основних завдань перших двох рівнів, що самі по собі є важливими інструментами інтеграції, складається в ресурсному підтримуванні процесу цього входження через конкурентні переваги третього рівня.

Безумовно, реалізація механізму інтеграції у світову економіку неможлива без динамічних ринкових перетворень у державі.

Основними причинами, що не дозволяють відповідні умови для підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції є практична відсутність конкуренції на внутрішньому ринку, його незначний обсяг і патологічна невимогливість споживачів. Виробництва (фірми й інші) не можуть робити конкурентноздатну продукцію для зовнішніх ринків, якщо вона низької якості на внутрішньому. Інакше кажучи, конкуренція на зовнішньому ринку є її продовженням на внутрішньому. Країни, що сьогодні є лідерами на світовому ринку, в історичній ретроспективі завжди відштовхувалися від внутрішнього попиту: їхня експансія йшла через його задоволення.

У визначеній мері в нас також спостерігається наповнення внутрішнього ринку, але через різке падіння внутрішнього споживання й інвестиційних процесів. Тим часом відсутнє основне: вітчизняні товаровиробники, змушені виходити на світовий ринок без, так сказати, школи конкурентної боротьби. З обліком цього, їхнє довгострокове перебування на зовнішньоекономічній арені є дуже проблематичним. Основне завдання, що повинне виконувати держава стосовно своїх товаровиробників, до народу, до майбутнього країни, ( скоріше створити конкурентне середовище. Але потрібно ще раз підкреслити: без дійсної конкуренції на внутрішньому ринку не варто думати про ефективний вихід на міжнародну арену.


Висновок.

Важливим фактором розвитку національної економіки є зовнішньоекономічні зв'язки. Для деяких країн зовнішня торгівля - це єдина можливість одержати той чи інший товар, відсутній у її межах. Але завдяки міжнародному поділу праці кожна країна може зосередитися на виробництві тих товарів, що вона може робити ефективніше й дешевше в порівнянні з іншими країнами.

Опора на власні сили? Це - політика, при якій яка-небудь держава прагне не допускати перевищення імпорту над експортом, жорстко контролюючи рух товарів і чи послуг капіталів через свою границю. Такої політики, як правило, дотримують тоталітарні країни, політичні режими яких намагаються максимально обмежити зовнішні контакти своїх громадян.

Нерідко опора на власні сили знаходить своїх прихильників серед визначеної частини населення, що вважає, що слаборозвинена країна може потрапити в залежність від високорозвиненої і не буде обмежувати себе, виходячи з наявних ресурсів. Кожна країна повинна жити і розвиватися, спираючи на свої засоби але все-таки жодна країна не може досягти скільки-небудь серйозних результатів в економічному й соціальному розвитку, якщо вона не буде прибігати до використання вигод міжнародного обміну.

Вигода від зовнішньої торгівлі й у тім, що вона дозволяє порівняти економічні умови країн, як би підстьобуючи їхній розвиток. При цьому одні країни звільняються від напруги виробництва, а інші одержують зовнішній імпульс для економічного процесу. Будь-які обмеження зовнішньої торгівлі негативно позначаються на економіці країни, однак це зовсім не означає, що вона не повинна об'єктом державного регулювання. Державне регулювання зовнішньої торгівлі:

Розвита зовнішня торгівля загострює конкуренцію між товаровиробниками, змушуючи їх закривати неконкурентні і шукати прибуткові виробництва, поліпшувати організацію праці і т.п.. Тому хоча населення в цілому і виграє, положення якихось галузей виробництва може погіршитися. роздержавлення зовнішньої торгівлі в ході просування до ринку носить необхідний характер.

В ідеалі ринок повинний сам визначати, які продукти будуть експортуватися і які імпортуватися. У цьому випадку немає необхідності в тім, щоб держава цілком регламентувала зовнішньоекономічну діяльність підприємств. У справі переходу до ринкових структур без сильного впливу держави не можна обійтися, тому що на цьому етапі важливо оптимізувати експортні й імпортні групи товарів і послуг.

Проаналізувавши положення справ, що склалися в міжнародній торгівлі і міжнародних економічних відносинах у другій половині нашого сторіччя можна прийти до наступного основним висновкам:

Збільшення експорту в порівнянні з імпортом завдяки дії мультиплікатора буде мати для країни експансіоністський ефект. Якщо до цього в країні мали місце безробіття і надлишкові потужності, то результатом з'явиться розширення зайнятості й збільшення випуску продукції. Якщо ж у країні спостерігалася інфляційна напруга, то воно тільки більш підсилиться.

Політика руйнування сусіда, який характеризувався період депресії 30-х, років і шляхом який кожна нація намагається марне експортувати безробіття за кордон, б'є по цій нації іншим кінцем.

Міжнародний банк, Міжнародний валютний фонд, широкі програми Маршалла і військової допомоги, Європейський Загальний ринок - усе це найбільш важливі фактори, що зіграли позитивну роль у розвитку міжнародної торгівлі в 20 м столітті по шляху до вільних економічних зв'язків і співробітництва.

Варто визнати, що домінуючим напрямком у відносинах між країнами світового співтовариства є шлях до найбільш вільної, що не визнає ніяких штучних перешкод і перепонів торгівлі.

У роботі була зроблена спроба розглянути особливості нинішньої міжнародної торгової політики України, зовнішньоекономічні проблеми і можливі шляхи їхнього дозволу з максимальною вигодою для нашої держави. У підсумку я прийшла до висновку, що без наявності відповідних конкурентних переваг Україні чогось і думати про завоювання яких-небудь ніш, а тим більше про заняття лідируючого положення на світових ринках.


Література.

П. Самуэльсон "Економіка" тім 2

К. Р Макконнелл, Стэнли Брю "Экономикс" тім 2

"Основи міжнародної торгівлі" Київ BHV 1995 р.

Балаков П. "Міжнародні торгові відносини і розрахунки" 1994 р. Москва

С. Мочерний "Основи економічної теорії" Тернопіль 1993 р.

Беляцкий З "Міжнародна экономичская взаємозв'язок і взаємозалежність: проблеми, тенденції" Економіка України №9 1994 р.

Сокуренко С. "Як організувати торгівлю з країнами Європи" Економіка України №6 1994 р.

Дергачов В. "Особливості мирохозяйственной інтеграції України на основі вільних економічних зон" Економіка України №12 1994 р.

Петров А. "Валютні операції і ризики, зв'язані з ними" Російський Економічний Журнал №4 1994 р.

Омельянович О. "Стан і проблеми торгівлі України" Економіка України №7 1995 р.

Радченко Л. "Банки в міжнародній торгівлі" Російський Економічний Журнал №6 1995 р.

Удоденко П. "Що таке кредитні ризики і як їх уникнути" Російський Економічний Журнал №2 1995 р.

Гончарова О. "Торгові бар'єри на шляху до вільної міжнародної торгівлі" Російський Економічний Журнал №8 1994 р.

Пряхин Н. "Междунароние торгові об'єднання й організації" Російський Економічний Журнал №2 1993 р.

Тортунов Д. "Країни СНД: непростий шлях до до экономичской інтеграції" Російський Економічний Журнал №4 1994 р.

Мороз А.Н. "Основи банківської справи" Київ, 1994 р.

Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл "Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика", Москва 1991 р.

Банданов П.М. "Досвід США в регулюванні імпорту" Світова економіка і міжнародні відносини №10 1991 р.

Интеловский А.М. "США і Японія: торгове протистояння"

Світова економіка і міжнародні відносини №6 1990 р.

Панфиленко О. Н. "МВФ і країни третього світу: що далі?" Комерсант , №5, 1994 р.

Онищенко В. ""Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України" Економіка України №2, 1996 р.

Кочетов Э. "Геоэкономика і зовнішньоекономічна стратегія Росії" Світова економіка і міжнародні відносини №11, 1994

Портер М. "Міжнародна конкуренція" Москва, "Міжнародні відносини", 1993

Филипенко А. "Добути і зберегти" Політика і година №2, 1995

Конспект лекцій по економічній теорії.

Авдокушин Е.Ф. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. М.: Маркетинг, 1997.

Герчикова И.Н. Міжнародна комерційна справа: Підручник для Вузов. Москва: Юнити. 1996р.

Спиридонов И.А. Світова економіка. М.: ИНФРА-М, 1998 р.

Терещенко С. Регулювання міжнародних торгових угод// Фінансова консультація. 1997. № 23.13 жовтня

Фомичев В.И. Міжнародна торгівля. М.: ИНФРА-М, 1998 р.

Фомишин С.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ.:1997р.

41


Похожие работы:

 1. • Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку ...
 2. • Сучасні тенденції міжнародної торгівлі послугами
 3. • Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку ...
 4. • Міжнародна економіка
 5. • Основні положення міжнародного торгового права
 6. • Світова організація торгівлі
 7. • Світова торгівля
 8. • Конкурентоспроможність підприємства
 9. • Сфера послуг в ринковій економіці
 10. • Міжнародна торгівля товарами
 11. • Теорія міжнародної торгівлі та закон абосолютних переваг
 12. • Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин
 13. • Митно-тарифне регулювання
 14. • Світова організація торгівлі
 15. • Шпоры по международной экономике
 16. • Державне регулювання ЗЕД
 17. • Діагностика міжнародного економічного середовища ...
 18. • Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами
 19. • Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції ...
Рефетека ру refoteka@gmail.com