Рефотека.ру / Строительство

Курсовая работа: Планування міст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Ю. КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І МІСТОБУДУВАННЯ


Планування міст


Виконав студент групи 305-БП

Безрукавий В.В.

Перевірив Скляренко С.О.


Полтава 2010

ЗМІСТ


Завдання на проектування

Вступ

Розрахунок кварталу

Планувальне рішення території кварталу

Розрахунок площі території машинобудівного заводу

Планувальне рішення території машинобудівного заводу

Література


ВСТУП


Згідно із завданням на проектування місцем будівництва є місто Полтава, яке є обласним центром, крупним адміністративно-соціальним та промисловим містом.

Місто за чисельністю населення відноситься до групи великих., оскільки згідно перепису, населення Полтави на 1.1.2003 рік складає 315,268 осіб.

Зона вологості району

будівництва – Нормальна.

Температурна зона І.

Середньорічна температура зовнішнього повітря 7оС. Переважаючий напрямок вітру - західний.

Згідно із ситуаційною схемою визначаємо положення промислової та сельбищної зони.


РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ


Визначаємо площу кварталу за формулоюде Nкв – чисельність населення кварталу (згідно завдання)

Nкв=5000 чол.

- щільність жителів на 1 га території кварталу, люд/га, приймаємо

=300 люд/га
Схема кварталу


Визначаємо розміри ділянки під квартал.


128х2 = 216700 м2


де х – коефіцієнт пропорційностіВизначаємо, більшу сторону кварталу 15хі меншу сторону кварталу 10хДля оптимального розташування промислової та житлової зони по відношенню до переважаючого напрямку вітрів будуємо розу вітрів за для заданої зони будівництва.


Місяць року Напрямок вітрів Штиль

Пн ПНС Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх
Січень 8 13 14 14 11 16 14 10 2
Липень 15 15 11 7 6 9 17 20 4

Визначаємо житловий фонд загальної площі у житлових будинках за формулою


де n – норма загальної площі у житлових будинках на одну людину, на розрахунковий період Ж = 18 м2

Визначаємо житловий фонд загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості за формулами

 1. У 5-ти поверхових будинках – 60% 1. У 9-ти поверхових будинках – 25% 1. У 12-ти поверхових будинках – 15 %


,


де К – відсоток житлового фонду загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості (згідно завдання).

Визначаємо кількість житлових будинків різної поверховості у кварталі, та підбираємо їх серію.

Також проводимо розрахунок установ громадського обслуговування.


2. Розрахунок установ громадського обслуговування


За даними розрахунку підбираємо типові проекти дитячих садків та шкіл.

1. Школа

По розрахунку було прийнято загальноосвітню школу за типовим проектом 224-1-221 на 964 місця.


Два дитячих садка на 280 місць. Типовий проект серії 212-2-44


Заклад громадського харчування – їдальня на 270 місць.

РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ


Визначаємо площу забудови території машинобудівного заводу


Передзаводська зона.

№ п/п


Найменування будівлі


Розміри ахb, м


Площа, м2


1


Прохідна з бюро пропусків


12х18


216


2


Заводоуправління (5 пов.)


36х48


1728


3


Лабораторія (5 пов.)


18х48


864


4


Їдальня (2 пов.)


18х60


1080


5


Гуртожиток (2 пов.)


12х36


432


6


Поліклініка (2 пов.)


12х24


288


7


Навчальний корпус (3 пов.)


18ґ48


864


8


Пожежне депо

18ґ18


324

9


Гараж


36х18


648


10

Стоянка особистого транспорту


36х48


1728
е

8208

Промислова зона

№ п/п


Найменування будівлі


Розміри ахb, м


Площа,

м2


11 Механічний цех 72х144 10368
12 Механоскладський цех 144х144 20736
І3 Цех упаковки та здачі продукції 48х72 3456
14 Ливарний цех 72х72 5184

15


Ковальсько-пресовий цех


72х72


5184

16


Термічний цех


48х72


3456

17


Цех металоконструкції


48х72


3456

18


Копрове господарство


9х18


162
19 Інструментальний цех 48х72 3456

20


Ремонтно-механічний цех

48х72


3456
21

Експерементальний цех


48х48


2304


е

61218

Підсобна-допоміжна зона

№ п/п


Найменування будівлі


Розміри ахЬ,м


Площа, м2


22


Деревообробний цех


36х60


2160

23


Лісосушарня


18х36


648

24


Лісопильний цех


12х36


432

25


Склад лісоматеріалів (навіс)


18х48


864

26


Склад колод (біля лисопильного цеху)


250


250

27


Компресорна


12х24


288

28


Котельна


24х24


576

29


Газогенератор з газоочищенням


48х66


3168


е

8386

Складська зона

№ п/п Найменування будівлі

Розміри ахб,м


Площа, м2


30


Головний магазин


18х48


864

З1


Склад заготовок та напівфабрикатів


18х72


1296

32


Склад металу


12х36


432

33


Склад шлаку


12х24


288

34

5

Склад твердого палива


30х120


3600
35 Градирня D=30 707

36


Склад мастил


6х12


72

37


Депо мотовозів


12х12


144


е

6696

Загальна площа промислового кварталу

е=20,24га

З урахуванням щільності забудови -50 %


Схема промислового кварталу


Визначаємо розміри території машинобудівного заводу. По схемі у завданні співвідношення сторін ділянки території 1:1,1 тому площа території буде дорівнювати


120 х2 = 202408 м2


де х – менша сторона ділянки території, м, 1,1х – довша сторона ділянки.

Визначаємо чому буде дорівнювати менша сторони ділянки за формулою


х = 41м


ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ


Будівлі на майданчику підприємства згруповані таким чином, щоб забезпечити найменшу відстань при пересуванні матеріалів, заготовок та кінцевої продукції, а також щоб теплові, енергетичні, комунікаційні та інші мережі були якомога коротшими.

На території заводу знаходяться наступні зони: передзаводська, виробнича, допоміжна та складська.

Виробнича, допоміжна та складська зони мають огорожу.

На території підприємства запроектовано 2 виїзди , основний та допоміжний для транспортування готової продукції.

При вирішені розташування будівель на території заводу враховувалися , розміщення будівель відбувалося в максимальні компактності.

Для найбільшої будівлі було проведено вертикальну та горизонтальну прив’язки споруди до місцевості.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Містобудування. Довідник проектувальника. За ред. проф. Т.Ф.Панченка. – Укрархбудінфом – К.:2001.

 2. В.К. Степанов, Л.В. Великовский, А.С. Тарунин. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы планировки населенных мест. М : ВШ. 1985.

 3. Тусунова М.И. Планировка городов и населенных мест. Учеб. Для строит. Техникумов по спец. № 1201 “Архитектура”. – М.: Высш. Шк. 1986. – 207 с.

 4. Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН 360-92*. Київ: 1993.

 5. Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН Б. 2. 2 - 1 – 01. Київ: 2002

 6. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат. 1983. – 136 с.

 7. Методические указания к разделу “Планировка и благоустройство микрорайона” курсового проекта № 2 по архитектуре для студентов ІІІ курса специальности “Промышленное и гражданское строительство” / Сост. И.Н. Скрыль, А.М. Сердюк – Полтава: ПолтИСИ, 1987. – 24 с.

 8. Методичні вказівки до розробки генерального плану території промислового підприємства в курсовому проекті № 2 з архітектури для студентів спеціальності 2903 “Промислове й цивільне будівництво” денної і заочної форм навчання / Укл. В.В. Чернявський. – Полтава: ПІБІ, 1992. – 20 с.

 9. Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-ясел.

 10. МСН 2.04-01-98 Строительная климатология./Госстрой России. 2000

Похожие работы:

 1. • Транспортне планування міст
 2. • Стадії планувального проектування
 3. • Вулично-дорожня мережа міста
 4. • Цивільна оборона
 5. • Прислів'я, приказки, загадки. Зародки мистецтва
 6. • Функціональні зони міста
 7. • Архітектурна та образотворчомистецька спадщина ...
 8. • Микроклимат міста
 9. • Архітектура Західноєвропейського класицизму
 10. • Сучасні форми і системи розселення
 11. • Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення ...
 12. • Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX ...
 13. • Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ...
 14. • Планувальна організація об"єктів комунального ...
 15. • Стародавня Греція
 16. • Проектування житлового мікрорайону
 17. • Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської ...
 18. • Житловий комплекс на 6177 мешканців
 19. • Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі
Смотреть все похожие работы
Рефетека ру refoteka@gmail.com