Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Правовий статус підприємств»

дослідити правовий режим майна підприємств та його вплив на визначення правового статусу підприємства, обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення правового режиму майна підприємств ...
31 До вступу у дію ГК Закон "Про підприємства в Україні", яким визначався правовий статус приватного підприємства, надави можливість наділяти таке підприємство майном на праві ...
3. Слюсаренко Ю.А. Правовий статус підприємств нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) // Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному ...
Слюсаренко Ю.А. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти).
-форма власності і правовий статус підприємства;
Велике значення для розвитку економіки України має правовий статус підприємства.
Правовий статус підприємства як юридична категорія складається із сукупності об'єктивних і суб'єктивних прав та обов'язків і є юридичною основою існування народного господарства ...
Дає повне уявленій про правовий статус підприємства як самостійного господарюючого суб`єкта, що має всі права юридичної особа, про його внутрішній механізм управління і ...
Крім того в засновницьких документах підприємства в розділі, присвяченому органам управління підприємством, як правило, обумовлюється статус головного бухгалтера (бухгалтера ...
Еколого-правовий статус суб'єктів екологічно небезпечної діяльності за напрямками діяльності суб'єктів поділяється на чотири види: а) екологоправовий статус щодо використання ...
Загальний еколого-правовий статус підприємств як суб'єктів екологічно небезпечної діяльності і джерел екологічної небезпеки водночас, визначено
2.1 Організаційно-правовий статус підприємства
Завдання статуту - дати повне уявлення про правовий статус підприємства
- юридичний статус підприємства;
... зокрема господарських товариств і виробничих кооперативів - статті 79-112), визначено правовий статус підприємств та їх об'єднань як суб'єктів господарювання (статті 62-78,113-127) ...
Завдання статуту ѭ дати повне уявлення про правовий статус підприємства як самостійного суб'єкта господарювання, що має права юридичної особи, про його внутрішній механізм ...
3. Юридичний статус Підприємства
Завдання статуту - дати повне уявлення про правовий статус підприємства як самостійного суб'єкта господарювання, що має права юридичної особи, про його внутрішній механізм ...
Товариство також має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші підприємства і організації із статусом юридичної ...
Правовий статус підприємства
У дев'ятому розділі - "Юридичний план" - дається правове обґрунтування запропонованих форм власності і організаційного статусу підприємства.
Станом на 25 липня 2010 року рішенням зборів акціонерів правовий статус підприємства змінено на товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ).
Можна погодитись з тим, що правовий статус комунальних підприємств багато в чому буде схожий на правовий статус державних підприємств.
Самостійний правовий статус комунальних підприємств нерідко призводить до суперечок про поширення чи непоширення норм окремих законів про державне майно на правовідносини, пов ...
3. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств
За обсягом основних прав і обов'язків правовий статус працівників державних сільськогосподарських підприємств не відрізняється від правового статусу працівників і службовців ...
Такий правовий стандарт взаємовідносин органів виконавчої влади і особи враховує статус останньої як суб"єкта управлінських відносин, перед яким виконавча влада кінець кінцем ...
... правовий режим надзвичайного стану", "Про статус народного депутата України", "Про правовий статус іноземців", "Про об"єднання громадян", "Про відповідальність підприємств, установ ...
На сьогодні, як звістно, правовий статус загальних зборів колективу визначається діючим законом "Про підприємства".
Як вже відмічалося громадяни можуть реалізувати своє право на працю у різних фомах й тому відповідно будуть мати дещо різний правовий статус.
Правовий статус учасників провадження в справах про порушення митних правил
2. Також слід вдосконалити положення Митного кодексу, що регламентують правовий статус посадових осіб підприємств як суб"єктів відповідальності за порушення митних правил.
Законом України "Про підприємства в Україні" обумовлена можливість об"єднання підприємств в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інщі об"єднання, Закон України "Про ...
Стаття 3 Закону України "Про підприємства в Україні" визначає правовий статус об"єднання підприємств.
Рефотека ру refoteka@gmail.com