Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Альдегіди»

Альдегіди — Реферат
Альдегіди - клас органічних сполук, у яких карбонільна група СО зв'язна з атомом та органічним радикалом R
Альдегіди легко вступають в реакцію окиснення.
Деякі з цих вуглеводнів, такі як альдегіди та кетони, викликають подразнення очей, носа, горла та легень.
Альдегіди є причиною відчуття, коли дим "їсть" очі.
Методи синтезу хінолінів — Курсовая работа
У цьому випадку в реакцію з аніліном вводять аліфатичні альдегіди в присутності кислот.
Принципова відмінність тільки в тому, що тут замість гліцерину беруться ѭ, ѭ-ненасичені альдегіди і кетони.
Відпрацьовані гази, які викидаються двигуном, містять оксид вуглецю СО, вуглеводні , оксиди азоту , бензапирен, альдегіди і кіптяву.
До токсичних відносяться оксид вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні, альдегіди, оксид сірки, сажа, бензапирен.
До п'ятої групи компонентів ВГ відноситься суміш альдегідів: формальдегід, аліфатичні альдегіди й ароматичні альдегіди; до шостої - сажа, характерна для вихлопу дизельних ...
Із складного складу ВГ теплових двигунів найбільш небезпечними як атмосферні забруднювачі є: оксид вуглецю (II), оксиди азоту, вуглеводні, альдегіди, а також сполуки свинцю і сірки ...
Карбонільні сполуки, зокрема альдегіди та кетони, є одним з найважливіших класів органічних сполук, що привертають до себе постійну увагу хіміків завдяки широкому використанню в ...
Для цього нами були обрані 3 модельні альдегіди:
При цьому в результаті окислювання і гідролізу жирів утворюються перекисні сполуки, альдегіди та інші продукти.
Перекису, альдегіди.1 мл олії збовтують протягом 1 хвилини з 1 мл концентрованої соляної кислоти, додають 1 мл ефірного розчину флороглюцина (1: 1000) і знову струшують.
Альдегіди: група речовин, що з'являються у вихлопах машини в результаті неповного згоряння палива.
Альдегіди негативно впливають на здоров'я людини.
Основними шкідливими компонентами вихлопних газів двигунів є оксид вуглецю і азоту, вуглеводню, альдегіди, сірчистий газ.
Спирти, які утворюються при відновленні альдегідів?
Сектор "альдегіди та кетони"
Альдегіди, що утворюються в реакції Майяра та розпаді Штрекера, не належать до компонентів, що визначають "старіння" пива.
Продуктами цих процесів є гідропероксикислоти та альдегіди, що утворюються при розкладі таких кислот [3]. Ця реакція залежить тільки від кількості кисню в субстраті та від ...
Утворення шкідливих речовин багатостадійне і проходить наступним чином: альдегіди, оксид вуглецю, вуглеводні, сажа, канцерогенні речовини - з`являються внаслідок неповного ...
Альдегіди є продуктом неповного спалення вуглеводнів.
Це продукти вивітрювання гірських порід, частинки ґрунтів, попіл, сіль, вуглеводні спирти, органічні кислоти, ефіри, альдегіди.
Автомобільні викиди - це суміш близько 200 речовин, серед яких альдегіди з різким запахом і сильною подразливою дією, канцерогенні речовини, які можуть викликати ракові ...
Згідно з цим державним стандартом визначають альдегіди, метанол, ацетон, сивушні масла, рН, окислюваність та етери.
Альдегіди, мг/л
Еноли у момент утворення піддаються кетоенольному перегрупуванню у карбонільні сполуки: первинні вінілові спирти ізомеризуються в альдегіди, а вторинні - у кетони:
... ароматичні та циклічні вуглеводні (хлорбензол, тетралін та ін), спирти (гліцерин, гліколі, ізопропіловий спирт та ін.), прості та складні ефіри, альдегіди, алкілкарбонові кислоти.
кубові залишки при одержанні спирту, оцтової кислоти, які містять альдегіди, вищі спирти, ефіри та інші кисеньвмісні сполуки (пінореагент ПР);
... луги, сполучення сірки, хлор та бромзаступні похідні вуглеводнів, деякі спирти та альдегіди кислот, органічні та неорганічні нітро - та аміносполучення, феноли, крезоли та їх ...
Дією аміака та ціанової кислоти на альдегіди(реакція Штрекера).
Ця реакція схожа з реакцією отримання b-оксикислот з альдегидів.
Крім вуглекислоти, видихуваний повітря містить у значних концентраціях більше 20 газоподібних продуктів обміну речовин (окис вуглецю, аміак, ацетон, вуглеводні, альдегіди ...
Рефетека ру refoteka@gmail.com