Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Методика проведения лізингових операцій»

Із спеціальних методів дослідження в дисертаційній роботі застосовувались: історико-економічний аналіз при досліджені процесів виникнення, формування та розвитку лізингових ...
При організації проведення лізингових операцій ліссорам (орендодавцям, або посередникам при здійсненні лізингових операцій) потрібно врахувати ряд факторів:
Аналіз існуючої практики проведення лізингових операцій комерційними банками України..
Треба відмітити, що проведення лізингових операцій банками (при використанні безпосередньої форми участі банку у лізингових операціях) у своїй структурі відрізняється від ...
Активізація лізингових операцій істотно впливає на розширення реального сектору економіки.
Можна вважати, що розширення лізингових операцій в Україні є одним із таких методів фінансування.
Розвиток лізингу в Україні — Курсовая работа
3. Підтримка розвитку лізингових операцій з боку державних органів влади і фінансових ділових кіл у цілому, що стимулює зростання інвестиційної діяльності;
Таким чином, враховуючи повністю позитивний досвід здійснення лізингових операцій в іноземних країнах, а також необхідність і перспективність розвитку лізингу в Україні, враховуючи ...
У багатьох країнах законодавчо встановлені пільги для лізингових операцій (так, прискорена амортизація предметів лізингу дозволяє суттєво знизити прибуток, що оподатковується).
Недоліки лізингового кредиту пов'язані, насамперед, з досить складною організацією лізингових операцій, значними фінансовими витратами на підготовку і реалізацію лізингових угод ...
Комерційні банки США почали брати безпосередню участь у лізингових операціях на початку 60-х років.
Відповідно до результатів вишукувань Стенфордського дослідницького інституту росту лізингових операцій сприяють загальні тенденції економічного розвитку: скорочення об'єму ...
... або універсальні, що надають не тільки фінансові, а й інші види послуг, які пов'язані з реалізацією лізингових операцій (технічне обслуговування, навчання, консультації і т.ін. ...
... суттєво знизити оподатковуваний прибуток і термін лізингової угоди; - порядок здійснення лізингових платежів гнучкіший, ніж за кредитними угодами (лізингоодержувач може розрахувати ...
Початок розвитку лізингових операцій на вітчизняному внутрінньому ринку можна визначити серединою 1989 року в зв"язку з переведенням підприємств на орендні форми господарювання.
При організації проведення лізингових операцій ліссорам (орендодавцям, або посередникам при здійсненні лізингових операцій) потрібно врахувати ряд факторів:
Види та форми лізингу, документування лізингових операцій.
Сучасний ринок лізингових послуг характеризується різноманіттям форм лізингу, моделей лізингових контрактів і юридичних норм, регулюючих лізингові операції.
Це - різновид лізингових операцій, які використовуються при спорудженні об'єктів "під ключ";
... може застрахувати на свою користь майно, яке здане в оренду, транспортні ризики при поставках майна орендарям, себе від фінансових ризиків при виконанні лізингових операцій;
Причинами бурхливого розвитку лізингових операцій у світовій комерційній практиці були:
В Японії щорічний приріст обсягу лізингових операцій становить 25-30%.
лізингових операціях під назвою "вендор лізинг", тобто "лізинг продавця".
Широкого розвитку набула форма банківської участі в лізингових операціях, при якій лізингові компанії залучають великі банки до ведення переговорів про лізинг, оформлення ...
Положення з лізингом у країнах Західної Європи висвітлюється в річних звітах Європейської федерації асоціацій лізингових компаній "Leaseurope".
... дрібних і середніх підприємств, і діє директива, що зобов'язує спеціалізовані лізингові компанії не менш 35% обсягу лізингових операцій виділяти дрібним і середнім підприємствам.
Проте з наукового погляду (за характером лізингових операцій) його коректніше буде вважати одним із видів лізингу.
Організаційно-правові основи здійснення лізингових операцій базуються на чинному законодавстві (Законі України "Про лізинг" та інших нормативно-правових актах України), а також на ...
Відповідальним і одним з найбільш складних етапів підготовки лізингової угоди є визначення суми лізингових платежів.
Однією з головних переваг лізингових операцій у аграрній сфері, крім можливості користування об'єктом лізингу без сплати його вартості, є гнучкість лізингових платежів.
Поняття, види та форми договорів — Контрольная работа
Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів - фінансовий чи оперативний.
Ринок лізингових послуг характеризується багатоманітністю форм лізингу, моделей лізингових контрактів та юридичних норм, які регулюють лізингові операції.
... від 14 березня 1995 р. Проте зазначені норми не враховують (отже і не врегульовують) особливостей проведення лізингових операцій у їх різновидах, вироблених господарською практикою ...
Висновки до Розділу 5: Незалежно від виду лізингових операцій, кількості їх учасників, організаційно-технічних та інших ознак загальним для них є певний вид зобов'язань, що ...
Згідно з чинним законодавством України виділено два основні види лізингових операцій: оперативний та фінансовий лізинг.
... й амортизації всієї, або більшої частини майна, і лізингодавець протягом строку договору за рахунок лізингових платежів повертає собі вартість майна та одержує прибуток від ...
Крім того, банки можуть економити засоби за рахунок відносної простоти обліку лізингових операцій і платежів порівняно з операціями довгострокового кредитування.
Порівняно із створюваними лізинговими компаніями переваги банків полягають в тому, що вони вже організаційно оформлені, для проведення ними лізингових операцій потрібне тільки ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com