Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Cфера фінансів - місцеві фінанси»

Зазначалося, що "місцеві фінанси в СРСР - це фінанси місцевого господарства і місцевих органів влади, складова частина єдиної системи фінансів СРСР.
Окреслимо основні форми впливу місцевих органів влади. їхніх фінансів на економіку та соціальну сферу держави.
Як об`єктивна економічна категорія фінанси - абстракція, що виявляється у грошових відносинах, тобто матеріальною основою існування фінансів є грошові кошти.
Значний розвиток отримали місцеві (регіональні) фінанси, позабюджетні спеціальні фінансові фонди, фінанси підприємницьких структур [9, с. 7].
Місцеві фінанси в колишніх СРСР і УРСР було ліквідовано в 30-х роках внаслідок деформації фінансової системи, зумовлених командно-адміністративними методами управління.
Але ж першим і поки що єдиним виданням, в якому висвітлено комплекс проблем становлення та розвитку місцевих фінансів України, є навчальний посібник В.Кравченка "Місцеві фінанси ...
Аналізуємий в дипломному проекті Банк "Фінанси та Кредит" зареєстро-вано 19 липня 1990 року [83] як Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової співпраці", з 13 жовтня ...
Дослідження динаміки обсягів та структури залучених коштів в БАНК "Фінанси та кредит" показало, що темп зростання залучених коштів фізичних та юридичних осіб в БАНК "Фінанси та ...
Поняття "місцеві фінанси" є синонімом поняття "фінанси місцевих органів влади".
В Україні формами місцевих фінансів є комунальні фінанси, фінанси Автономної Республіки Крим, фінанси міст Києва і Севастополя, фінанси області, фінанси району, фінанси міста ...
Фінансова система України — Учебное пособие
Вона складається з декількох ро- зділів, які містять науку про фінанси, державний бюджет, державні доходи і податки, фінанси підприємницьких структур, державний кредит, місцеві ...
Держава активно впливає на фінанси залежно від політичного устрою, основних завдань, чинних умов та інших Сутність фінансів проявляється в їх функціях.
Міжбюджетні фінансові відносини — Контрольная работа
Через десять років у базовому звіті "Місцеві фінанси у державах - членах Ради Європи", підготовленому Робочим комітетом з місцевих і регіональних органів влади з нагоди 11-ї ...
Кравченко В. Місцеві фінанси України:Навч.посіб.
Фінансова система України — Контрольная работа
місцеві бюджети (фінанси місцевих органів влади),
Місцеві бюджети (місцеві фінанси) становлять фінансову базу місцевих органів влади та управління.
Місцеві податки і збори — Контрольная работа
Синцова О.О. Місцеві фінанси.
Кравченко В.І. Місцеві фінанси України.
Значний розвиток одержали місцеві (регіональні) фінанси, позабюджетні спеціальні урядові фонди, фінанси державних підприємств.
Другою сферою фінансових відносин виступають фінанси приватних національних і транснаціональних корпорацій.
В умовах трансформації економіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової системи є місцеві фінанси.
Функції регулювання економічних і соціальних процесів поступово переходять від центрального рівня державної влади до місцевого, тому посилюється роль місцевих фінансів та ...
Головною ознакою фінансової автономії автори роботи "Місцеві фінанси" вважають право місцевих органів влади приймати рішення у сфері власних фінансів [6, с. 20].
Автономність місцевих фінансів полягає не лише у відокремленості місцевих бюджетів і праві місцевих рад самостійно визначати напрями видатків із них, але і в правах із встановлення ...
В фінансовій системі нашої країни отримують подальший розвиток місцеві фінанси у вигляді її перспективної самостійної ланки.
Потрібно визначити сферу підконтрольності дій Міністерства фінансів автономії з боку Мінітерства фінансів України.
Місцеві фінанси є найважливішою основою загальнодержавної фінансової системи - саме вони забезпечують реальне самоврядування, яке не може існувати без власних фінансових джерел.
8. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України:
Інформаційноаналітична система "Місцеві фінанси" - це програмне забезпечення, яке використовується у фінансовому управлінні по Харківській області і є головною програмою, якою ...
Кириленко О.П. Формування інституту місцевих фінансів і місцеві бюджети України / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Міністерство фінансів обслуговує такі ланки бюджетної системи, як державний бюджет, державний кредит, міжнародні фінансові відносини та фінанси підприємств.
Місцеві органи влади та їх фінанси мають певний вплив на економіку і соціальну сферу держави.
Державна фінансова система розвинутих країн включає такі ланки: державний бюджет, місцеві фінанси, спеціальні позабюджетні фонди та фінанси державних корпорацій.
Місцеві фінанси - система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них завдань та функцій.
Значного розвитку набули регіональні і місцеві фінанси, позабюджетні і спеціальні урядові фонди, фінанси державних підприємств.
В сфері загальнодержавних фінансів держава в особі уповноважених фінансових ікредитних установ сама мобілізує, розподіляє і використовує фонди грошових коштів, фінансуючи народне ...
Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відбиває економічні відношення в процесі створення і використання засобів.
Фінанси мають як видиму, так і приховану форму прояву.
Місцеві фінанси є важливою самостійною складовою фінансової системи України.
Місцеві фінанси в Україні включають такі інститути, як самостійні місцеві бюджети, позабюджетні, валютні, цільові фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, фінанси ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com