Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки»

Біполярні транзистори — Курсовая работа
... графічному позначенні (мал.2) транзисторів p-n-p і n-p-n стрілка показує умовний (від плюса до мінуса) напрям струму в дроті емітера при прямій напрузі на емітерному переході.
Полярність їх така, що на емітерному переході напруга пряма, а на колекторному - зворотне.
... схеми, оскільки струм в закритому стані схеми створюється малим вихідним опором емітерного повторювача, зібраного на транзисторі VТЗ. а у відкритому стані струм, що поступає в ...
Елементи ТТЛ характерні тим, що вхідне коло елементів виконується на основі багато-емітерного транзистора по схемі з спільною базою, який має низький вхідний опір.
Аналогові електронні пристрої — Контрольная работа
При цьому врахувати, що в схемі відсутній RС-фільтр в колі колектора, а також використовується емітерна стабілізація і немає зовнішнього зворотнього зв'язку.
Визначається опір емітерного резистора:
Призначення емітерного переходу - уприскування (інжекція) основних носіїв емітера в базову ділянку.
Інжекція емітерного переходу оцінюється через коефіцієнт інжекції:
З можливих способів стабілізації режиму в попередніх каскадах найбільше поширення одержала емітерна стабілізація як найбільш ефективна і проста за схемою.
При використанні безпосередніх зв'язків поряд з емітерною стабілізацією вводиться негативний загальний зворотний зв'язок за постійним струмом.
Реактивні елементи RC-каскаду (розділова ємність і блокуюча емітерна ємність) великі і викликають зниження підсилення на нижніх частотах, тобто завал АЧХ в області нижніх частот.
Ємність емітерного переходу
Максимум оберненої напруги на ємітерному переході.
Сигнал із виходу емітерного повторювача поступає на другий смуговий фільтр (R9,
Аналогові електронні пристрої — Контрольная работа
Вхідний опір підсилювача визначається паралельним з"єднанням опору R1 і вхідному опору транзистора VT1, який складається з збільшеного в h21е разів власного емітерного опору rе ...
Нерідко в коливну систему вузлів входить нелінійна ємність (наприклад, ємність емітерного, або колекторного переходу біполярного транзистора).
Еквівалентна шумова схема каскаду має міжелектродні ємності Сбе та Сбк, опір бази r динамічні опори емітерного rбе та колекторного rбк переходів, а також джерело струму сигналу ...
Виконаний на комплементарному емітерному повторювані, на симетричних біполярних транзисторах.
Якби на базі напівпровідника взагалі не проходила рекомбінація дірок, то струм у другому, колекторному, переході був би рівний струмові емітерного переходу.
Дослідити характер залежності струму колектора Iк від напруги на колекторно-емітерному переході Uке і струму бази Іб для вихідних ВАХ транзистора.
Uке - напруга на колекторно-емітерному переході (В),
Цей сигнал надходить на базу емітерного перетворювача, потім на підсилювальний і вихідний транзисторні каскади.
При зниканні ЕРС на обмотці керуючого трансформатора напруга з конденсатора С8 прикладається до емітерного переходу транзистора VT1 в зачиняючей полярності і, форсовано зачиняє ...
При зниканні ЕРС на обмотці керуючого трансформатора напруга з конденсатора С8 прикладається до емітерного переходу транзистора VT1 в зачиняючей полярності і, форсовано зачиняє ...
З резистора R3 або R4 напруга надходить на контур L1, С5, С4 (44 кГц) або L1, С5, С4, С3, С2 (22 кГц) і далі через R1 на вхід емітерного повторювача, зібраного на транзисторі V 2 ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com