Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Відповідальність за порушення податкового законодавства»

Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства
253 КпАП, якщо при розгляді справи начальник ДПІ чи його заступник дійде висновку, що в порушенні податкового законодавства чи в порушенні громадянами порядку зайняття ...
Несплата або неповна сплата суб"єктами підприємницької діяльності або громадянами податків, зборів, інших обов"язкових платежів тягне за собою відповідальність за порушення ...
Податкова система — Учебное пособие
Податкова система - це сукупність податків, зборів і платежів законодавчо-встановлених у державі, а також система дій, що забезпечує їхню сплату, контроль і відповідальність за ...
- несуть відповідальність за порушення податкового законодавства.
З урахуванням сучасного етапу розвитку вітчизняної правової системи і, зокрема, системи законодавства, слід зазначити, що категорія "відповідальність за порушення податкового ...
При цьому терміни "відповідальність за порушення податкового законодавства" та "податкова відповідальність" за своїм змістом не є тотожними.
Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення - винного умисного або необережного ...
Поліщук Л. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
Для підвищення ефективності законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб в сфері податкового законодавства слід чітко визначити загальні засади такої ...
Були запропоновані наступні напрямки удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства:
З 1993 року передбачена кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.
, а також відповідальність за порушення податкового законодавства; 1.2.
Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства пов'язана зі стягненням невнесених вчасно податків і неподаткових платежів.
Адміністративна відповідальність (штрафи), що застосовується податковими органами, має деякі особливості: підставою для її застосування є вчинення адміністративного правопорушення ...
Податкова система України — Учебное пособие
Податкова система - це сукупність податків, принципів, форм і методів їх установлення, а також контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства.
2003. №2181(далі ЗУ №2181) за порушення податкового законодавства підприємства за рахунок чистого прибутку сплачує такі економічні (фінансові) санкції:
У проекті Податкового кодексу передбачено адекватну відповідальність за порушення податкового законодавства.
Податковий кодекс як економічна конституція України не лише сприяє поліпшенню податкового клімату в державі, а й установлює єдині "правила гри", за порушення яких передбачається ...
... і розподілу податків, порядок їхнього числення і терміни сплати, а також відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюються Законом України "Про систему ...
Законодавством передбачена адміністративна відповідальність за порушення законодавства про ціноутворення.
Податкова система України — Курсовая работа
З іншого боку, податкова система містить у собі й досить широкий спектр процесуальних відносин щодо встановлення, зміни, відміни податків, зборів, обов'язкових платежів ...
... у державі; принципів, форм і методів їхнього встановлення чи зміни, скасування; дій, що забезпечують їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства ...
Відповідальність за порушення податкового законодавства
- відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань - (ст.
Важливою засадою податкової роботи є встановлення відповідальності платників обов'язкових платежів і податкових органів за порушення податкової о законодавства.
Платники, які несуть відповідальність за порушення податкового законодавства, обчислюють пеню. виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, яка ...
... та об'єктів оподаткування, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, визначаються Законом України "Про систему оподаткування" (в редакції від 2 лютого 1994 р ...
На підставі декларацій, документальних перевірок за місцем отриманих доходів податкові органи в разі встановлення порушень податкового законодавства вимагають їх усунення, а на ...
9) іноземні громадяни можуть здобувати цивільну зброю по ліцензіях, виданим ОВС на підставі клопотань представництв держав, громадянами яких вони є. Порушення термінів вивозу зброї ...
Смірнов А.В. "Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства", - Москва.
Дотримання платниками податкових норм повинне забезпечуватися жорсткішою відповідальністю за порушення податкового законодавства.
Запропоновані деякі перспективні рішення проблем властивих податковому законодавству України.
1. Відповідальність за порушення законодавства про надра
Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про надрокористування являє собою покладання на винувату фізичну чи юридичну особу в установленому порядку ...
1. Дисциплінарна відповідальність за порушення земельного законодавства.
Кримінально-правова відповідальність за порушення земельного законодавства виявляється в кримінальному переслідуванні злочинних порушень земельного законодавства.
Рефотека ру refoteka@gmail.com