Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Міжнародна економіка»

Міжнародна економіка — Учебное пособие
Особливо актуальним є вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" зараз, коли взаємозв"язок і взаємозалежність національних економік впливає не тільки на зовнішньополітичне життя ...
Вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" дозволяє студентам привити вміння аналізувати із загальних економічних позицій складні процеси сучасної світової економіки.
... потоків між даною країною та рештою світу, але і характеризує "зовнішню позицію країни", зокрема її роль як експортера або імпортера на міжнародному ринку товарів і послуг.
Принцип подвійного рахунку передбачає, що будь-яка міжнародна угода автоматично враховується в платіжному балансі двічі: один раз як кредит, а другий раз як дебет.
смотреть на рефераты похожие на "Міжнародна економіка"
по дисципліні " Міжнародна економіка "
... їх культурного рівня, з одного боку, - а з другого, - інтенсивний розвиток сектору сервісної економіки у структурі світового господарства, а також взаємозближення країн утворюють ...
... імені Вадима Гетьмана" при викладанні курсів "Міжнародна економічна діяльність", "Міжнародна економіка" студентам факультету міжнародної економіки та менеджменту і слухачам Центру ...
Міжнародна економіка [Text] : підручник / Мін-во освіти і науки України ; ред.:
Міжнародна економіка [Текст] : навчальний посібник / ред.
Міжнародна економіка [Text] : підручник / Мін-во освіти і науки України ; ред.:
Міжнародна економіка [Текст] : навчальний посібник / ред.
Як же формувалася міжнародна економіка?
Міжнародна економіка (international economics) - це частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб"єктів різної державної приналежності в ...
11 Рокоча В.В. Міжнародна економіка.
13 Рокоча В.В. Міжнародна економіка.
спеціальність "Міжнародна економіка"
У ній відзначається внесок ООН у сприяння "більше широкому прийняттю й повазі принципів міжнародного права" і в заохочення "прогресивного розвитку міжнародного права і його ...
Міжнародна економіка [Text] : підручник / Мін-во освіти і науки України ; ред.:
Міжнародна економіка [Текст] : навчальний посібник / ред.
Дахно І. І. Міжнародна економіка.
Дзюба С. Г., Подоприхіна І. Є. Міжнародна економіка.
Міжнародна економіка: навчальний посібник.
Одягайло Б.М. Міжнародна економіка:
Дахно І.І. Міжнародна економіка.
Дзюба С.Г., Подоприхіна І. Є. Міжнародна економіка.
Державна акредитація спеціальності "Міжнародна економіка" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр".
Випуск перших магістрів зі спеціальностей "Економіка підприємства", "Фінанси", "Міжнародна економіка", "Банківська справа", "Правознавство".
Карпенко С. В., Карпенко О.А. Міжнародна економіка.
Міжнародна економіка / За ред.
Новицький В.М. Міжнародна економіка.
Курс: міжнародна економіка
Найбільш важлива сфера міжнародної економіки - міжнародна торгівля товарами і послугами - регулюється декількома міжнародними організаціями, у числі яких головною є Всесвітня ...
У цілому на вказані форми міжнародного виробництва тепер припадає від 30 до 50% матеріального, фінансового й технологічного обороту світової економіки.
Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях.
Рокоча В.В. Міжнародна економіка:
Кн.1. Міжнародна торгівля: теорія та політика.
Рефотека ру refoteka@gmail.com