Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Василь Стефаник – майстер психологічної новели»

Прихований ліризм новел Василя Стефаника:
Василь Стефаник - великий новатор в українській літературі, творець і неперевершений майстер дуже стислої, драматичної за змістом, глибоко ліричної соціально-психологічної новели ...
Стефаник Василь - неперевершений майстер психологічної новели.
Найвизначнішим майстром короткої реалістичної експресіоністичної новели в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. був Василь Стефаник.
Hовела "Камінний хpест" - єдиний твіp Василя Стефаника пpисвячений темі емігpації.
Василь Стефаник має світову славу як майстеp психологічної новели.
Розглянемо ці функції на прикладі твору, який я аналізую - "Кленові листки" Василя Стефаника.
Саме дітям присвятив Василь Стефаник цю новелу, а кленові листочки, що полетіли по полю - то тяжка сирітська доля, відірваність від родинного дерева, в устах матері остання пісня ...
... України імені В.І. Вернадського (м. Київ), Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (м. Львів); Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. ...
В періодичних, художніх і громадсько-політичних виданнях з"явилися перші твори Леся Мартовича, Ольги Кобилянської, Марка Черемшини - Івана Семанюка, Василя Стефаника.
Будучи прекрасним майстром новели, Васильченко створював невеликі за розміром, надзвичайно прості за змістом, композиційно стрункі, внутрішньо викінчені, високоідейні твори.
Василь Стефаник увійшов в українську літературу як неперевершений майстер новели.
Найяскравішим зразком соціально-психологічної новели стефаниківського типу є "Новина".
Так, за глибиною художнього аналізу людської психіки, широтою і соціальною значущістю порушених проблем новели Григорія Косинки можна поставити в один ряд із кращими творами малого ...
У них відчутна рука вже зрілого майстра, який творить новий жанр - жанр психологічної новели.
Інша річ - оповідання й новели Григорія Косинки. їх високо оцінив Василь Стефаник:
Визначний майстер новели побачив у молодому авторові непересічний, справжній талант, який посяде гідне місце в українській літературі.
Мартович, як і його сучасники - Михайло Павлик, Стефан Ковалів, Осип Маковей, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Марко Черемшина, - належав до тої західноукраїнської прогресивної ...
З новел В. Стефаника поставав трагізм життя селян, відтворений коротко, сильно і страшно.
Робота виконана у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України, м. Івано-Франківськ.
Василя Стефаника "Історико-педагогічні проблеми навчання і виховання у системі неперервної освіти" (протокол № 1 від 28.08.
Творчість письменника протягом десятиліть багато в чому визначала рівень української літератури на західноукраїнських землях, поряд із доробком Василя Стефаника, Ольги Кобилянської ...
Сюди часто приходять Василь Стефаник, Михайло Бойчук та ін.
пРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Захист відбудеться "12" лютого 2008 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за ...
3 ім'ям Васильченка в українській літературі пов'язаний розвиток жанру соціально-психологичної новели з виразним ліричним звучанниям.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Дрогобич - туристичне місто — Курсовая работа
У Дрогобичі учнями міської гімназії були Іван Франко, пізніше - класики української літератури Василь Стефаник і Лесь Мартович.
У цій же гімназії з 1890 по 1892 рр. навчалися Лесь Мартович і Василь Стефаник, які перевелися сюди з Коломийської гімназії.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
Кіліченко О.І. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкового навчання Інституту педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com