Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Добрива»

Але, у добривах, що містять уран, як правило, присутній продукт розпаду - радій-226 і рівновага у добривах може бути зміщена у бік останнього.
Тим самим, зазначені добрива змінюють рухомість біогенів та токсикантів і можуть активізувати процеси міграції останніх у системах "добриво-ґрунт-рослина", "добриво-ґрунт-природні ...
Поняття про нітратні і фосфатні добрива
Нітратні добрива поділяють на органічні добрива, мінеральні добрива та зелені добрива.
У зв'язку з цим належність добрива до відповідної групи визначають на підставі головної властивості добрива, заради якої його вносять у ґрунт.
Щоб забезпечити рівномірне розсіювання добрива на поверхні ґрунту, сечовину доцільно перед внесенням змішувати з фосфорними (преципітат) і калійними (сульфат калію) добривами, її ...
Агрохімія — Учебное пособие
ХІД РОБОТИ :2-5г добрива переносять у понумерований і попередньо висушений до сталої маси бюкс і зважують з похибкою не більше як 0, 0002 г. Бюкс з добривом і з знятою кришкою ...
Визначення азоту в добривах необхідно для розрахунку дози внесення добрива, а також для оцінки їх якості.
Прямої дії - це добрива, з якими в ґрунт безпосередньо вносяться поживні елементи (мінеральні добрива).
Треба чергувати внесення добрив, які підкислюють грунт, з добривами, які підлужують його; добрива, які можуть погіршувати структуру грунту (наприклад, калійні),- з добривами, які ...
3.2.1 Азотні добрива
3.2.2 Фосфорні добрива
Перемішування добрива з шаром грунту 0-25 см гальмувало поглинання азоту добрива до початку інтенсивного зростання надземної частини рослини.
В основне добриво до посіву вносять гній (і інші органічні добрива) і, як правило, велику частину загальної дози вживаних під дану культуру мінеральних добрив.
Тому аміачні добрива доцільно вносити з добривами, які містять кальцій і магній.
Рекомендується ширше використовувати органічні добрива, зокрема солому, зелене добриво, післяжнивні, післяукісні й проміжні посіви сидератів, особливо на еродованих ґрунтах.
Для того щоб окремі типи мінеральних добрив перерахувати на умовні одиниці поживних елементів (азотні добрива в перерахунку на амоній сульфат із вмістом 20,5 % N, фосфорні - на ...
Треба чергувати внесення добрив, які підкислюють грунт, з добривами, які підлужують його; добрива, які можуть погіршувати структуру ґрунту (наприклад, калійні), - з добривами, які ...
Р добрива - розчинюються гірше у воді, тому вносять їх разом з гноєм, восени; добрива прискорюють достигання плодів , холодостійкість рослин;
Р і К добрива - покращують використання N рослиною, одночасно впливають на прискорення цвітіння і на плодоутворення, тому краще вносити добрива у суміші.
Цукрові буряки — Дипломная работа
Агрохімічні основи використання на добриво соломи
Тому солома, як органічне добриво, може бути ефективною тільки при обов'язковому доповненні її азотними добривами Як правило, на кожну тонну соломи рекомендується вносити по 8-12 ...
хімічне і натуральне волокно, трикотажні і швейні вироби - зі Столичного р-ну; автобуси, інструменти, прилади, автонавантажувачі та автокрани, калійні добрива, шкарпетки, хутрові ...
і швейні вироби - зі Столичного р-ну; автобуси, інструменти, прилади, автонавантажувачі та автокрани, калійні добрива, шкарпетки, хутрові вироби - з Карпатського р-у; з Північно ...
Затарені або незатарені злежані мінеральні добрива навантажувачем ПКУ-0,8 завантажуються в бункер 4. Живильний механізм здійснює коливальний рух і подає мінеральні добрива до ...
Фреза врізається в добрива, подрібнює моноліти і переміщує розпушений шар до транспортера 5, який подає добрива на поперечний вивантажувальний транспортер 6. Далі добрива подаються ...
Накопичений досвід свідчить, що мінеральні добрива - один з найефективніших засобів підвищення родючості грунтів, урожайності та поліпшення якості продукції рослинництва.
... аміачні (аміачна вода), амонійні (амонію сульфат), нітратні (калійна, натрієва та кальцієва селітра), амонійно-нітратні (аміачна селітра) та амідні (карбамід, сечовина) добрива ...
2.2 Мінеральні добрива
Мінеральними добривами називають речовини (солі), які містять елементи необхідні для нормального росту рослин.
Підстилковий гній - це повне добриво, що містить всі поживні речовини, необхідні рослинам в достатньо збалансованому співвідношенні (таблиця 4).
Разом із підстилкою в добрива вноситься деяка кількість поживних для рослин речовин (таблиця 5).
самим змінюючи рухливість біогенів та токсикантів, і, як правило, активізують процеси міграції останніх у системі "добриво - ґрунт - рослина", "добриво - ґрунт - підґрунтові води".
Вплив цей різнобічний і складний: добрива змінюють рН ґрунтового розчину і таким чином впливають на ступінь розчинності сполук мікроелементів; вони певним чином впливають на ...
... ланки цього ланцюга редуцентів - мікроорганізмів-бактерій, дріжджових грибів, грибів-сапрофітів та інших, які мінералізують органічну речовину рослинних решток та органічні добрива ...
Слід зазначити, що органічні добрива, які вносять в надмірних кількостях (понад 16-17 т/га сівозміни), як і мінеральні, спричинюють нагромадження нітратів та інших шкідливих сполук ...
Ринок олійних культур — Контрольная работа
Попіл із стебел містить близько 35 % оксиду калію, тому він є цінним добривом.
Як основне добриво восени вкосять гній (15-20 т/га), разом з фосфорно-калійними добривами - 2-3 ц/га суперфосфату і 1-1,5 ц/га калійної солі або хлористого калію.
Донецький р-н має також потужну хім пр-сть.На базі місцевої коксохімії виробляють азотні добрива в Горлівці і Сіверськодонецьку, анілінофарбова пр-сть розвинута в Рубіжному.
В Костантинівці випускають фосфорні добрива.
Рефотека ру refoteka@gmail.com