Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Агатангел Крымский»

Агатангел Крымский - украинский энциклопедист, языковед, исследователь украинской и восточных культур, поэт, преследуемый и отлученный от научной работы в 30-х годах и вывезенный в ...
Агатангел Крымский утверждает: ". сравнительно-исторические размышления показывают, что это -мо значительно старше даже времен
Идея создания сборника научных крымоведческих статей "Студії з Криму" принадлежала выдающемуся украинскому ученому-историку, академику Агатангелу Ефимовичу Крымскому (1871-1942 ...
Що вам відомо про Агатангела Кримського.
Ім'я украпнського академiка Агатангела Кримського у 1970 році було занесене у затверджений XVI сесiєю Генеральноп Асамблеп ЮНЕСКО перелiк видатних дiячiв свiту (Я.Сингаївський ...
Павел Шафарик, Михайло Красуський, Олексій Шахматов, Агатангел Кримський та ін.
Так, академіки Олексій Шахматов та Агатангел Кримський писали:
Павел Шафарик, Михайло Красуський, Олексій Шахматов, Агатангел Кримський та ін.
Шахматов та Агатангел Кримський писали:
Це Володимир Вернадський, Агатангел Кримський та інші.
Подібний підхід сповідували і Богдан Кістяківський, Володимир Вернадський, Агатангел Кримський, творячи свої концепції організації української науки.
Феофан - Теофан, Фекла - Векла, Текля, Євгенія-Ївга, Оксана-Ксеня, Ірина-Ярина, Агатангел-Агафангел (хоча існує думка, що замість літери ф, яка властива російській мові слід ...
Перші спроби поставити тюркологію в Україні на той рівень, на якому вона розвивалася в Європі, пов"язуються з іменем всесвітньовідомого орієнталіста Агатангела Кримського (1871 ...
Після 1930 р. Агатангелу Кримському було заборонено друкувати свої праці, а самого вченого було вивезено до Казахстану, де він і помер у тюрмі.
Олексій Шахматов та Агатангел Кримський писали:
Підставою до ототожнення другого описового образу і враза є текст замовляння зі Звенигородщини із фольклорного збірника відомого мовознавця та фольклориста Агатангела Кримського.
В області існує літературно-мистецька премія імені Агатангела Кримського (лауреати - Віктор Лазарук, Василь Слапчук )
Мало хто зараз знає про геніального скульптора Олександра Архипенка, орієнталіста Агатангела Кримського.
Павло Загребельний джерелами свого роману про Роксолану називав книгу ученого-східознавця Агатангела Кримського "Історія Туреччини", в якій 15-20 сторінок відведено Роксолані, і ...
Видатний філолог і сходознавець Агатангел Кримський у праці "Історія Туреччини", яка донині залишається майже єдиним ґрунтовним дослідженням не тільки турецької історії, але й ...
* У цьому ж році за концертно-просвітницьку діяльність колектив був удостоєний звання Лауреата обласної літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського.
Плідно працювали у ці роки історик права Микола Василенко, сходознавець Агатангел Кримський та інші науковці.
Фундатори Української Академії наук Володимир Вернадський, Агатангел Кримський та Михайло Туган-Барановський значною мірою сприяли поширенню ідей Драгоманова в Україні.
Серед них - Степан Васильченко, Агатангел Кримський, Пилип Капельгородський.
Тарас Григорович // Шевченко й Тарас // Григорович Шевченко, академік // Агатангел Кримський і т.ін.
Пошук В. Грабовецького та нших науковцв, зокрема укранського тюрколога  сходознавця, автора "°стор Туреччини" Агатангела Кримського  льввського вченого Я. Кся показали, що ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com