Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)»

Заплотинський В.М. Безпека життєдіяльності.:
Дуднікава І.І. Безпека життєдіяльності:
Виходячи з сучасних уявлень безпека життєдіяльності є багатогранним об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і ...
Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності, свого роду корінням генеалогічного ...
Бабяк О.М. Безпека життєдіяльності.
Джигирей В., Житецький В. Безпека життєдіяльності.
Безпека життєдіяльності - це галузь наукових знань, що охоплює теорію та практику захисту людини від небезпечних та шкідливих чинників в будь-якій сфері людської діяльності.
Безпека життєдіяльності спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм, основ захисту здоров'я та життя людини ...
Безпека життєдіяльності (БЖД) наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності (в т.ч. трудової).
Безпека - це мета, а безпека життєдіяльності - засоби, шляхи, методи її досягнення.
з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на тему:
"Безпека життєдіяльності" як навчальна дисципліна являється інтегрованою і носить гуманітарно-технічне спрямування.
з курсу "Безпека життєдіяльності" студента 4-го курсу 1-ї групи заочного факультету спеціальності 6.050107 "Економіка підприємства" shura19@yandex.ru
Безпека життєдіяльності в умовах натовпу.
Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності.
Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності:
1. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності.
2. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини:
Лати В.М. Безпека життєдіяльності людини.
Піскун І.П. Безпека життєдіяльності.
Безпека життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях
Безпека життєдіяльності - це стан навколишнього середовища, при якому з визначеною імовірністю виключене заподіяння шкоди існуванню людини.
Методичний посібник до самостійної роботи студентів непедагогічних спеціальностей усіх факультетів ДонДУ за курсом "Безпека життєдіяльності і цивільна оборона".
Отже, можна зробити висновок, що безпека життєдіяльності - це стан оточуючого людину середовища, при якому виключається можливість порушення організму в процесі різноманітної ...
Безпека життєдіяльності є збалансованою взаємодією людини і середовища, її соціально-культурного життя, яка стосується не стільки політичної, економічної сфер соціальної діяльності ...
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності:
Желібо Е.П. Безпека життєдіяльності.:
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини:
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності:
Желібо Е.П. Безпека життєдіяльності.:
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини:
Джигерей В. Безпека життєдіяльності.
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності.
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності.-К.2005.
Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. -К.1998.
Рефотека ру refoteka@gmail.com