Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Аналіз діяльності комерційного банку»

Аналіз діяльності комерційного банку спрямовано на виявлення особливостей функціонування окремої банківської установи, що розглядається як самостійний суб"єкт господарювання.
У процесі досліджень застосовуються різні методики, що дає змогу виокремлювати такі напрями аналізу діяльності комерційного банку: аналіз дотримання обов"язкових економічних ...
2. МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М. "Аналіз діяльності комерційного
- вивчено фактори і резерви підвищення фінансових результатів банку, а також методологічні підходи до аналізу діяльності комерційного банку;
Наприкінці аналізу кредитної діяльності комерційного банку слід звернути увагу на практику складання кредитних договорів банку з клієнтами, яка має деякі вади.
Аналіз діяльності банку здійснюється за допомогою різноманітних показників діяльності комерційного банку, які ми беремо з документів, що формують інформаційну базу економічного ...
Далі необхідно ознайомитися з коротким змістом кожної вимоги до інформації, що використовується у процесі аналізу діяльності комерційного банку.
Основною метою роботи є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку й розробка на його основі пропозицій по вдосконалюванню діяльності банку.
Аналіз фінансових результатів є основною складовою фінансового аналізу комерційного банку.
Мета, яку я ставлю при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні методів, які використовуються у вітчизняній практиці при оцінці фінансових показників банку і аналіз шляхів ...
Аналіз діяльності комерційного банку включає:
Проведемо аналіз виконання банком нормативів регулювання діяльності комерційного банку наведених у таблиці 2.2.
Аналіз діяльності комерційного банку /За ред.
Так, для промислового підприємства вважається нормою, коли власний капітал становить 50% загального капіталу, для комерційного банку ж достатнім вважається 8%. Це зумовлено ...
... різноманітних ризиків і т.д. Тому рекомендації з управлінських рішень повинні впливати з загальної оцінки всебічного аналізу діяльності комерційного банку - його рейтингу.
3. Управлінський підхід до аналізу діяльності комерційного банку.
На даний момент існує декілька підходів до аналізу та планування діяльності комерційного банку.
Основною метою роботи є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку і аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ "Укрпромбанк".
Бутинець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку.
Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку.//Вісник НБУ, 1999 ,№№ 3,4 .
Тиркало Р.І., Шивоблок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг.
- аналіз показників ефективності діяльності комерційного банку;
Плісак Т. О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку.
Аналіз діяльності комерційного банку включає:
оцінку стану та результатів діяльності банку на момент проведення аналізу;
У конкретних умовах роботи комерційного банку, з врахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності його клієнтів (позичальників), набір і зміст правил банківського ...
Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник Національного банку України.
Фінансовий менеджмент банка — Дипломная работа
Фінансовий менеджмент комерційного банку - це система принципів, форм, методів і засобів грошових відносин, управління фінансовими ресурсами з метою забезпечення високої ...
Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку // Інформ. вип. №284.
Батракова Л.Д. Економічний аналіз діяльності комерційного банку.Москва, "Логос", 1998.
Аналіз діяльності комерційного банку:
Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг.
... різноманітних ризиків і т.д. Тому рекомендації з управлінських рішень повинні впливати з загальної оцінки всебічного аналізу діяльності комерційного банку - його рейтингу.
Якщо для промислового підприємства нормою вважається, коли власний капітал становить 50 % від загального капіталу, для комерційного банку достатнім буде 8 %. Це обумовлено ...
2. Рівень інфляції повинен обов"язково враховуватись при встановленні як облікової ставки НБУ, так і ставки відсотка по кредитах комерційного банку, оскільки так чи інакше банки ...
Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник.
Банківська система — Курсовая работа
4. Формування та використання ресурсного потенціалу сучасного комерційного банку
Аналіз діяльності комерційного банку.
Рефотека ру refoteka@gmail.com