Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Сутність, принципи і роль страхування»

Головна відмінність між ними - в джерелах формування страхових фондів: для соціального - це в основному кошти підприємств, установ, організацій, і лише незначною мірою ...
Таке страхування здійснюється за принципом змішаного страхування.
До основних видів страхування належать страхування автомобіля (automobile insurance), житла (homeowners and tenants insurance), життя (life insurance) і здоров'я (accident and ...
З економічної точки зору не кожну форму фінансової допомоги у випадку втрати працездатності і хвороби можна розглядати як медичне страхування: воно повинне ґрунтуватися на певних ...
Медичне страхування — Контрольная работа
Існує декілька концепцій медичного страхування, найбільш придатна в Україні для її розгортання і використання - регіональна система медичного страхування, що базується на вже ...
Сутність такого страхування є такою:
Не останню роль в негативному ставленні страхувальників до страхування відіграє бажання страховиків якомога скоріше зібрати значний капітал за рахунок підвищення тарифів і не ...
Економічна сутність страхування проявляється в його функціях, які обумовлюють суспільне призначення даної категорії.
Основнi принципи страхування вiд нещасного випадку
Якщо застрахований або члени його сiм"ї за станом здоров"я чи з iнших причин не спроможнi самi одержати зазначенi вище документи, їх одержує та подає вiдповiдний страховий експерт ...
Аналогічно і по відношенню до термінів "страховий поліс", "страхове свідоцтво", "страховий сертифікат", що засвідчують факт укладання страхового договору, є документами, що повинні ...
Відносини починаються з того, що клієнт подає за формою, встановленою страховою компанією, письмову заяву, в якій має довести як свій інтерес в об'єкті страхування, так і ...
Загальнообов"язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов"язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення ...
Основи законодавства України про загальнообов"язкове державне соціальне страхування відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та ...
Так виникнуло страхування, сутність якого складає солідарна замкнута розкладка збитку.
Вона вивчає зміст найважливішої страхової термінології, класифікацію страхування й організаційні принципи побудова системи страхових організацій, методику числення страхових ...
І щоб стр-ник забажав відавати гроші на кожній стдадії страхування стр-к повинен весь час переконувати його у надійності і стабільності страхового захисту і що цій СК можна ...
Обовязковими розділами є декларація і застереження В декларації страхувальник заявляє , що подана в заявіінформація є правдивою і повністю відповідає йогго знанням про обєкт ...
Страхування грає значну роль в ринковій економіці, надає впевненість в розвитку бізнесу.
Розглянуті в другому розділі умови страхування сільськогосподарських підприємств переконливо показують: страховики відійшли від шаблонного, непосильного і неефективного ...
Воно стало налаштовуватися на потреби захисту підприємницької діяльності та вирішення соціальних проблем, тобто наближатись до ролі, яку виконує страхування у країнах ринкової ...
Страхування ґрунтується на певних специфічних принципах.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
Основним принципом німецької системи медичного страхування є те, що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування охорони здоров'я (за винятком деяких його сегментів), а ...
Міністерства соціального забезпечення та праці й обіймаєсобою 78% населення, має 129 місцевих відділень, кожне з яких відповідаєза страхування в окремому регіоні і не конкурує між ...
На основі зарубіжного і вітчизняного досвіду страхування кредитного ризику було віднесено до страхування відповідальності.
Причина цього - в низькому професійному рівні менеджменту СК, зокрема в тому , що немає науково обгрунтованої методики оцінки кредитоспроможності та ризику неповернення позик і . в ...
Відповідь:Згідно до Закону України "Про страхування", страхування може бути добровільним і обов"язковим;
6. Дайте поняття і сутність державних витрат
1. Сутність соціального страхуванння як фінансової категорії
У системі державного соціального страхування роль страховика виконує держава, яка бере на себе зобов"язання щодо створення колективних страхових фондів і виплати страхового ...
Страхові правовідносини - це вольові суспільні відносини, оскільки страхове право регулює страхові відносини шляхом впливу на свідомість і волю суб'єктів цих відносин, спрямовуючи ...
Вказана конструкція, запропонована В. Серебровським, не дає можливості точно зазначити та розкрити правову сутність страхового зобов'язання.
Загальні принципи страхування в "перебудовчий" період були викладені в "Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік", що були затверджені Верховною Радою СРСР в 1991 р ...
Істотну роль у справі законодавчого регулювання страхових правовідносин повинна зіграти насамперед нова редакція Закону України "Про страхування", прийняття якої планується на 2005 ...
Компанія керується в діяльності стратегією нарощування своєї частки ринку в сегменті класичних видів страхування, постійно розширюючи лінійку страхових продуктів і підвищуючи ...
Нещасним випадком (відповідно до договору страхування) є раптові непередбачувані події, включаючи протиправні дії третіх осіб, що фактично відбулися в період дії договору ...
Соціальне страхування і пенсійне забезпечення
Організація чинної системи соціального страхування в Україні регламентується "Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com