Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Медичне страхування в Україні»

Медичне страхування в Україні — Контрольная работа
1. Страхові організації в системі медичного страхування в Україні: зміна сучасної ролі з урахуванням перспектив введення обов'язкового медичного страхування
Згідно запропонованих законопроектів про обов"язкове медичне страхування, базова програма обов'язкового медичного страхування опрацьовується Міністерством охорони здоров'я України ...
Максим Щербатюк в своїй статті "Яким має бути обов"язкове медичне страхування в Україні" пише, що на сьогодні існує дві основні конкуруючі між собою концепції впровадження ...
Результатом цього обговорення стало прийняття організаторами заходу резолюції в якій визначається, що єдиною прийнятною моделлю для запровадження обов"язкового медичного ...
3. Обов"язкове державне медичне страхування в Україні: стан і перспективи впровадження
Із запровадженням медичного страхування в нашій країні пов"язано надто багато сподівань, тому проект закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування ...
Мних М.В. Медичне страхування та необхідність його запровадження в Україні / М. В. Мних // Економіка та держава.
Медичне страхування в Україні //Страхова справа.
2.2 Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні
На другому етапі, за наявності макроекономічних умов, прийняти Закон України "Про обов'язкове соціальне медичне страхування" з запровадженням або цільового внеску, або виділення ...
В Україні, внаслідок низької платоспроможності населення, добровільне медичне страхування здійснюється в незначних обсягах.
Пер. с англ.-М.: Изд.-во СО "АНКИЛ", 1992.-232с.Медичне страхування в Україні //Проблеми біології та медицини.
Договори страхування укладаються тільки в тих містах України, де страхова компанія може забезпечити якісну медичну допомогу.
Французькі страховики включають до поняття медичного страхування страхування від захворювань (для додаткового відшкодування витрат на медичне обслуговування і виплату допомог у ...
Страхування інвестицій — Курсовая работа
Комплекс законодавчих актів із питань страхування варто доповнити за рахунок прийняття Законів України "Про страховий договір", "Про медичне страхування", "Про страхування ...
Але, не принижуючи значення норм Цивільного кодексу, все ж треба підкреслити, що основу страхового законодавства України зараз складає Декрет Кабінету Міністрів України №47-93 від ...
Слід зазначити, що державна політика в галузі страхування потребує вдосконалення через подальший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні структури в галузі ...
Особисте страхування в Україні передбачає страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків та медичне страхування.
Асоціація "Українське медичне страхове бюро" (далі -АУМСБ) зареєстрована в березні 1999 р. Основною її метою є сприяння розвитку відкритого та рівно доступного для всіх медичного ...
3)медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
Більшість із експертів і фахівців сходяться в думці, що Україні терміново необхідно (за прикладом Росії, Польщі й ін. країн) проводити реформу системи охорони здоров'я й ...
На розв"язання цих завдань, в останні роки, зосереджуються також і зусилля Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Види обов'язкового страхування: медичне страхування; особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються ...
засобів водного транспорту; страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і ...
Право кожного в Україні на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування встановлено статтею 49 Конституції України.
Широкого застосування також набуло медичне страхування з проведенням профілактичних заходів за рахунок коштів підприємств, організацій, об'єднань.
Права людини — Курсовая работа
Щодо цього доцільно згадати основні положення Концепції соціального забезпечення населення України, яка схвалена постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. і ...
Вимоги міжнародних стандартів знайшли відображення в Конституції України, у якій зазначено, що кожен має право на охорону здоров"я, медичну допомогу та медичне страхування.
При укладанні трудового договору в тому числі у випадках, передбачених законами України, - контракту підприємець зобов"язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не нижче ...
організує разом з органами охорони здоров'я медичний контроль за станом здоров'я людей фізичною культурою і спортом у секціях і групах спортивного клуба;
При укладанні трудового договору, в тому числі у випадках, передбачених законами України, - контракту підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не ...
... на фонд заробітної плати до Пенсійного фонду та 3х фондів соціального захисту (фонд тимчасової непрацездатності, фонд безробіття, фонд страхування від нещасних випадків) в сумі
При укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в Україні мінімального рівня, а ...
Їхнє медичне обслуговування забезпечується за рахунок роботодавця;
Надбавки за роботу не виплачуються, відсутнє медичне обслуговування, не існує безкоштовного медичного страхування, до того ж, російська сторона постійно вводить нові обмеження на ...
1.16 прискорення розгляду та прийняття проекту Закону України "Про державне обов'язкове медичне страхування" (зняття навантаження на місцеві бюджети в частині утримання установ ...
1.17 внесення доповнень до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839 ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com