Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Загальні положення про страхування»

Основу страхового законодавства України складають Цивільний Кодекс України [35], Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" [33] і Закон ...
Всі ці умови відображені в ЗУ "Про страхування" (розділ IV, "Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні") і в "Положенні про ДКРРФПУ" , де визначені задачі нагляду органу ...
Відповідно до цього положення визначення статті 371 Цивільного Кодексу України може бути застосоване для визначення збитку лише тоді, коли умова про страхування або загальні умови ...
Отже, за умови застосування вимоги статті 1057 проекту Цивільного Кодексу України у випадках визначення страхового відшкодування такий запис у правилах страхування про компенсацію ...
Загальними законодавчими актами, що визначають основні положення щодо охорони праці, є Конституція України, Кодекс законів "Про працю", Закони України "Про охорону праці", "Про ...
Україні з метою захисту працюючих на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності був прийнятий Закон України "Про загальнообов"язкове державне соціальне ...
Основні положення Закону базуються, крім конституційних підвалин, також на засадах рамкового Закону України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне ...
Аналізуючи положення Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також законів про окремі види соціального страхування, можна виділити ...
Загальними законами України, що визначають основні положення з охорони праці є Конституція України, Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю (КЗпП), Закон ...
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов ...
Загальними законодавчими актами, що визначають основні положення щодо охорони праці, є Конституція України, Кодекс Законів про охорону праці України, Закони України "Про охорону ...
Підготовка узагальненої інформації Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України про загальне функціонування і ефективність систем внутрішнього ...
Загальними законодавчими актами, що визначають основні положення щодо охорони праці, є Конституція України, Кодекс законів про працю, Закони України "Про охорону праці", "Про ...
Прийнятий 23.08.1999 року Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату ...
Страхование — Реферат
Постановами Ради Міністрів СРСР, прийнятими в 1958 році, органи державного страхування були передані у ведіння міністерств фінансів союзних республік і затверджено "Типове ...
Всі організаційні форми страхування повинні керуватися загальним законом про страхування і одночасно нормативними актами, що відноситься до кожного з них.
Страховий ринок України — Контрольная работа
В 1925 р. з"явилося "Положення про державне страхування в СРСР", Закон України "Про страхування" 1996 рік; Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про ...
До форми договору страхування застосовують загальні правила, установлені для форми угоди.
Тому при здійсненні різних видів авіаційного страхування доцільно брати до уваги такі загальні положення.
При здійсненні зовнішньоторговельних операцій невіддільною частиною міжнародного торговельного контракту є положення про страхування вантажу.
Необхідно звернути увагу на окремі положення статті 8 Закону України "Про страхування", які мають важливе правове значення.
При цьому прибічники обох підходів зазначають, що з теоретичної точки зору є правильним на початку статей нормативного акта, в яких йдеться про договір страхування, дати загальне ...
За 2003 р. сума страхових премій з цього виду складала 258,6 млн.. грн.., це 2,8% від загальних надходжень з усіх видів страхування (у 2002 р. - 3,9%). Про реальні обсяги ...
Таке положення цілком виправдане, оскільки введення того чи іншого виду обов'язкового страхування підвищує ступінь відповідальності держави за ситуацію на страховому ринку.
Так, до найважливіших чинних нормативних актів колишнього Укрстрахнагляду належать Методика розрахунку резервів у разі страхування життя, інструкція з ліцензування страховиків ...
покривати. * у певних сферах особистого страхування (деякі пенсійні каси, похоронні каси) і в разі наміру здійснювати обов'язкове страхування, компанія повинна надати загальні ...
Основи законодавства України про загальнообов"язкове державне соціальне страхування відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та ...
Так, сума збору на випадок безробіття для підприємств - роботодавців збільшилась порівняно з 2000 роком, але загальний відсоток відрахування на соціальне страхування (з урахуванням ...
Перше - єдиний соціальний внесок, який об"єднає попередні соціальні внески + медичне страхування "без суттєвого збільшення розмірів загальних відрахувань".
Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України пропонує обґрунтовані і найбільш вдало сформульовані положення законопроекту про внесення змін до деяких законів ...
Уряд України постановою від 27 серпня 1995 р. затвердив "Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного ...
2008р. затвердив "Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації", у ...
у певних сферах особистого страхування (деякі пенсійні каси, похоронні каси) і в разі наміру здійснювати обов'язкове страхування, компанія повинна надати загальні умови страхування ...
На міжнародному ринку при здійсненні зовнішньоторговельних операцій при укладанні міжнародного торговельного контракту передбачено положення про страхування вантажів.
Серед останніх ініціатив можна вказати приклади 2008 р., коли були запропоновані законопроекти з однаковою назвою ("Про загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування ...
А другою викликаний загальним і небезпідставним уявленням про те, що фінансова основа відповідальності медичної установи за якість надання медичних послуг вища, ніж у лікаря ...
Страхування майна — Дипломная работа
1.1.1 Загальні засади страхування
Пазуха М.Д. зовнішньоекономічна діяльність.(Загальні положення).-К:Центр учбової літератури.,2008-230с.
Рефотека ру refoteka@gmail.com