Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Загальна характеристика типу Земноводні»

Але плазуни мають ряд ознак характерних земноводним:
Такий тип стягального черепа був успадкований від давніх панцирних земноводних, які успадкували його від стародавніх китичноперих риб.
Поведінка земноводних нескладна, що відповідає організації центральної нервової системи.
Поступово формуються властиві дорослим земноводним органи (кінцівки наземного типу, легені, трикамерне серце, два кола кровообігу та ін.), у безхвостих регенерує хвіст.
Відособились вони від примітивних давніх земноводних - стегоцефалів, у яких виникло внутрішнє запліднення; яйце мало великий запас жовтка і тверду оболонку; розвинувся роговий ...
"Винахід" амніотичного яйця нового типу і зв'язані з цим процеси розвиток-головна відмінність рептилій від земноводних.
Земноводні тварини ведуть як водний так і наземний спосіб життя.
На безхвостих земноводних досить часто проводяться лабораторні досліди.
Щодо обсягу поняття, то учням необхідно збагнути, що до тварин належать - комахи, птахи, звірі (2 клас), а також риби, земноводні, плазуни (3 клас).
Спільним для всіх земноводних є те, що їх тіло вкрите шкірою, яка завжди зволожена слизом - це істотна ознака земноводних.
Життєві форми організмів — Курсовая работа
Відділ D - водяні трави (VII тип - земноводні трави, VIII тип - плаваючі і підводні трави).
2) Вегетативні органи земноводних.
Плазуни в порівнянні із земноводними є наступним етапом пристосування хребетних тварин до життя на суші.
Зараз налічується близько 7000 видів рептилій, тобто майже втричі більше, ніж сучасних земноводних.
земноводні;
У земноводних тварин личинка (у жаби це пуголовок) живе у воді, має зовнішні зябра, хвіст з хвостовим плавцем та інші ознаки водної тварини, живиться рослинною їжею.
Зокрема, це стосується риб, земноводних, плазунів, ссавців, але особливо комах і безхребетних.
У заповіднику зареєстровано 11 видів земноводних - тритони, жаби сіра і зелена, а також 6 видів плазуючих - ящірки, вуж, гадюка, болотна черепаха.
У ланцетника впячиваються клітини вегетативного полюса, а у земноводних інвагінація відбувається на межі між анимальным і вегетативним полюсом в області сірого серпа.
Формування епіболічної гаструли яскраво виражене у земноводних і деяких організмів з різко телоцитальною будовою яєць.
-За якими ознаками плазунів можна відрізнити від земноводних?
Які істотні ознаки земноводних?
1.4 Земноводні
Знищуючи корисних плазунів та земноводних, змієїд, безперечно, завдає певної шкоди.
До них ставляться чотири класи: земноводні, плазуючі, птахи й ссавці.
Клас земноводні (Amphibia)
... даної зали знайомлять з різноманіттям тваринного світу Черкаської області, який об"єднує 61 вид ссавців, 280 видів птахів, 10 видів плазунів, 10 видів земноводних та 46 видів риб.
В експозиції - група земноводних і плазунів, життя яких пов"язане з лісом.
Овогенез — Реферат
У деяких видів тварин нагромаджується у яйцеклітинах стільки жовтка, що їх можна побачити неозброєним оком (ікринки риб і земноводних, яйця плазунів і птахів).
У багатьох безхребетних, нижчих хордових, земноводних жовток структурно менш відособлений від цитоплазми, ніж у костистих риб, що плазують і птахів.
Мета: формувати поняття "звірі", "птахи", "плазуни", "земноводні", "риби", "комахи", "черви", "молюски", "раки", "павуки"; розвивати вміння порівнювати, спостерігати; виховувати ...
Завдання: на сторінках 34 і 135 прочитати про риб та земноводних, зробити висновки.
Фанерозой поділяється на палеозой (ера давнього життя, етап розвитку риб і земноводних), мезозой (ера проміжного життя, етап розвитку плазунів) і кайнозой - ера нового життя, етап ...
На суходолі розвиваються земноводні й деякі плазуни.
Серед хребетних тут зустрічається 37 видів ссавців, 160 - птахів, 10 - плазунів, 4 - земноводних і 6 аборигенних видів риб.
Земноводні представлені ропухою зеленою, жабами деревною і озерною і тритоном гребінчастим.
... хребетних тварин, фауна яких представлена в Україні більш ніж 200 видами риб, 18 видами земноводних, 20 видами плазунів, близько як 400 видами птахів та 101 видом ссавців.
Слід також зазначити, що теплокровні тварини (ссавці, птахи) менш чутливі до пестицидів, ніж холоднокровні хребетні (риби, плазуни та земноводні).
Рефотека ру refoteka@gmail.com