Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Видовий склад та чисельність птахів лісу»

Встановлено, що на формування стаціонарних осередків неблагополуччя значно впливає видовий склад птахів, що мешкають на цій території.
Чисельність інших птахів у оз.
В результаті проведених обстежень водойми річки Десна та контрольних виловів було виявлено та охарактеризовано наступний видовий склад риб даної водойми (обстеження проводилося на ...
Видовий склад риб річки Десна наступний: щука, лящ, судак звичайний, в`язь, сом звичайний, підуст, лин, плітка, білизна, йорж звичайний, чехоня, густера, краснопірка.
Мета нашої роботи - розглянути та проаналізувати видовий склад птахів-синантропів місцевої орнітофауни.
Об`єкт дослідження - видовий склад птахів-синантропів.
Птахи Коропського району — Курсовая работа
2. Видовий склад населення птахів (за літературними даними та власними спостереженнями)
Переважна більшість виявлених видів птахів осілі, за чисельністю ці види птахів-синантропів - чисельні та звичайні види.
У першу чергу опріснення змінило видовий склад та чисельність гідробіонтів - організмів, що мешкають у воді.
У серпні 1998 р. була проведена міжнародна експедиція, яка вивчала чисельність та розміщення птахів на Сиваші.
За умов багатого водно-мінерального живлення та періодичного підсихання низинні болота мають різноманітний видовий склад, добре виявлену горизонтальну і вертикальну почленованість ...
Високотравність та специфічність очеретяних угруповань ценотичних і екологічних умов їх місцезростання є причиною того, що вони мають бідний і одноманітний видовий склад.
Біологія та чисельність зимуючих птахів залишається недостатньо вивченою не лише в Україні, але й у більшості європейських країн.
Через високу щільність популяцій воронових у містах знижується чисельність і видовий склад інших птахів.
2.1 Перельоти птахів та методи дослідження цього процесу Error:
Чисельність птахів невелика і поступово зменшується.
проаналізувати видовий склад придорожніх рослин - деревних та трав`янистих видів;
Основними ознаками фітоценозу є його видовий, або флористичний склад, ярусність, численність видів, кількісне та якісне співвідношення видів, проектне покриття, тривалість життя ...
Чисельність птахів невелика і поступово зменшується.
Чисельність птахів у зграї дуже різна, від декількох штук до декількох сотень.
Охорона птахів — Реферат
Проте з кожним роком все більше видів птахів зменшується за чисельністю, поширенням, багато які стають рідкісними або зовсім зникають на великих територіях (на сьогодні повністю ...
Для того, щоб запобігти зникненню птахів, їх треба охороняти.
За умов багатого водно-мінерального живлення та періодичного підсихання низинні болота мають різноманітний видовий склад, добре виявлену горизонтальну і вертикальну почленованість ...
Вони визначають будову та видовий склад кожного фітоценозу, ранг синтаксонів, за їх участі формуються певні асоціації, котрі становлять флористичне ядро синтаксона.
Вивчити видовий склад, імуносупресивні властивості та чутливість до антибактеріальних препаратів етіологічних агентів захворювання.
Видовий склад та біологічні властивості етіологічних агентів хронічного періодонтиту.
На біоценотичному рівні екологів цікавить видовий склад співтовариств, що населяють екосистему.
Якщо швидкість їх радіоактивного розпаду менше швидкості вступу, то радіоактивні речовини накопичуються у воді, грунті, повітрі, поступово обідняючи видовий склад биоценозов.
Понад 30 % площі України припадає на масиви, де збереглася природна чи вторинна напівприродна рослинність, серед якої широкий видовий склад лікарських (100 видів), вітамінних ...
Причому, змінювався видовий склад лісів - у Карпатах за рахунок зменшення площ бука і ялиці розширювалися площі смереки; на Поділлі замість дуба зросли площі граба, берези, осики.
Мета дослідження: вивчити видовий склад та різноманіття ентомофауни річки Горинь та її притоки.
Самець живиться нектаром рослин, самка кров"ю теплокровних тварин (головним чином птахів) та людей.
При маршрутно-екскурсивному були проведені екскурсії на заплавні луки, де були закладені студентами пробні ділянки, на яких було описано видовий склад рослин, відмічено Середнє ...
Необхідно проводити екскурсії, вивчати з учнями видовий склад, та природне значення водних та прибережно-водних рослин з метою формування у них екологічної свідомості та поняття ...
Бурхливий розвиток промисловості та сільськогосподарського виробництва, інтенсивне будівництво, розширення мережі шляхів, сполучення, осушення болотних масивів та річкових долин ...
Без сумніву тут cформувався багатий гідроценоз, де розвиваються бентосні та планктонні зооценози і вони стають багатими і унікальними для подальших трофічних взаємозв'язків від ...
Видовий склад основних шкідників картоплі та їх шкодочинність
1. Видовий склад основних шкідників картоплі та їх шкідлива чинність
Рефетека ру refoteka@gmail.com