Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Страховий ринок України»

Страховий ринок України — Контрольная работа
Страховий ринок - це особлива сфера грошових відносин, де об"єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга - страховий захист і на якому формуються попит і пропозиція на цю ...
Страховий ринок — Контрольная работа
Страховий ринок України останнім часом стрімко розвивається, проте в його формуванні та розвитку існує низка проблем і труднощів, а отже існує і потреба в системному, комплексному ...
Страховий ринок України в 2004-2007 роках зберіг тенденції щодо збільшення надходжень страхових платежів.
Бондар І. Сучасний страховий ринок України // Вісник академії економічних наук України.
Павленко О. Український страховий ринок: можливості фінансування росту // Фінансовий ринок України.
Розв"язання таких проблем в Україні, а особливо в областях (у Львівській області) потребує поглиблених досліджень у напрямках визначення позитивних і негативних факторів, які ...
Страховий ринок України :Альманах, 2006.
Страховий ринок України функціонував на базі нормативних документів, що регламентують діяльність господарчих товариств узагалі, не з огляду на особливості даної сфери.
Страховий ринок України має досі не використані резерви.
4. Страховий бізнес України - (Керівник С.Подий), - Видавництво "Логос", 2001.
8. Базилевич В.Д. Страховий ринок України.
Як свідчить порівняльний аналіз даних, страховий ринок України характеризується ще недостатніми розмірами капіталів, що зосереджені у страхових компаніях.
Базилевич В. "Страховий ринок України" Київ
Станом на 1 квітня 1997 р. страховий ринок України після перереєстрації відповідно до постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про страхування ...
Страховий ринок України наприкінці 1997 р. налічував 224 страховика, які відзвітували Укрстрахнагляду.
Незважаючи на всі недоліки та труднощі у становленні ринкових відносин в Україні, за останні шість років страховий ринок зазнав значного розвитку та реструктуризації - від ...
І зараз страховий ринок України продовжує динамічно розвиватися.
Таким чином, страховий ринок України являє собою певною мірою структуроване економічне середовище.
Незважаючи на значні темпи приросту основних показників діяльності страховиків та страхових посередників, страховий ринок України має ряд об'єктивних причин свого недостатнього ...
4.5 Страховий ринок України, напрямки його розвиту
Страховий ринок України у своєму розвитку історично пройшов певні етапи (приблизно три та знаходиться на четвертому).
Страховий ринок України у своєму розвитку історично пройшов певні етапи (приблизно три та знаходиться на четвертому).
Останнім часом страховий Ринок України стрімко розвивається, зростає імідж страхування, попит на страхові послуги серед суб"єктів господарювання та населення.
Базилевич В.Д. Страховий ринок України.
Оцінка майна з метою страхування — Контрольная работа
3. Базилевич В.Д. Страховий ринок України.
8. Ларіонова Л. Страховий ринок в Україні.
Проаналізувавши страховий ринок України, було прийнято рішення про вибір в якості страхового агента СК "АДД".
Після ліквідації Укрстрахнагляду цю роль, починаючи з 2001 р., виконує страховий рейтинг "Insurance TOP" - щоквартальне видання Українського науково-дослідного інституту "Права та ...
Страховий ринок України//- 2004
Міжнародне перестрахування — Контрольная работа
Проте, страховий ринок України, без сумніву, являє собою важливий ринок, хоча це і не відчувається ще у відповідних показниках.
Тому мова йде про те, щоб "знайти в рамках усього світу страховий захист від таких ризиків, для покриття яких у національних страховиків бракує ємкості".
Ломбарди // Страховий ринок України: інформаційно-аналітичний довідник.
Страховий ринок України на кінець 1998 року налічував 224 страховика, які звітувались перед Укрстрахнаглядом.
Польщі про інвестування капіталу в страховий бізнес України.
Рефотека ру refoteka@gmail.com