Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Розвиток ринку страхових послуг в Україні»

2. Можливості стрімкого розвитку ринку страхових послуг в Україні обмежені такими чинниками:
Основною метою Асоціації є сприяння розвитку відкритого і доступного для всіх медичного страхового ринку в Україні шляхом упровадження єдиних правил, вимог і стандартів діяльності ...
правозастосовчій сфері - при підготовці пропозицій щодо удосконалення правил та механізмів функціонування і розвитку страхового ринку в Україні, усунення адміністративних бар"єрів ...
Потребують законодавчого удосконалення правила та механізми функціонування і розвитку страхового ринку в Україні, приведення національного законодавства, що регулює відносини на ...
Уперше на більш тривалий термін постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 року № 98 затверджена Програма розвитку страхового ринку України на період 2001(2004 року ...
Найважливішим етапом розвитку страхування стало прийняття в 2001 році Законів України "Про страхування" і "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг".
В умовах подальшого зниження обсягу ВВП та спаду виробництва промислової і сільськогосподарської продукції відбувався розвиток страхового ринку України у 1998 р. Страхова ...
Проаналізувавши процес становлення страхового ринку в Україні, ми дійшли висновку, що подальший успішний його розвиток залежатиме від: розширення переліку страхових послуг ...
Мета дисертації є розкриття системи структурно-функціональних факторів, що впливають на розвиток міжнародного ринку туристичних послуг, з"ясування процесів його якісної ...
У розділі 2 "Умови та чинники трансформації міжнародного ринку туристичних послуг в умовах глобального розвитку" дисертантом проаналізовано структурно-функціональні зміни, яких ...
3.2 Шляхи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні
При першій формі послуг банк здає в оренду клієнту сейф, що використовується останнім для зберігання цінних паперів, документів, страхових полісів, дорогоцінних речей.
Незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових послуг в Україні перебуває на стадії становлення.
Політика держави щодо формування та розвитку ринку лізингу в Україні має бути спрямована на: дотримання учасниками ринку лізингу вимог законодавства, забезпечення захисту прав ...
Вперше на тривалий строк Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 року №98 затверджена Програма розвитку страхового ринку України на період 2001-2004 років, яка ...
Доля страхового ринку України в спільноєвропейському обсязі страхових послуг становить лише 0,05% -- при тому, що в Україні проживає 7% населення Європи.
Перспективи розвитку ринку страхових послуг у Львівській області
Гальмуючим фактором розвитку страхового ринку в Україні є те, що капіталізація і стан фінансових ресурсів переважної більшості страхових компаній є незадовільними і не забезпечує ...
Страховий ринок України — Курсовая работа
Зараз в Україні діє "Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками " та "Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів", які регулюють ...
Ось чому слід проводити роз"яснювальну роботу серед населення про потребу й економічну діяльність страхування, інформування про стан страхового ринку і державний контроль за його ...
За першою схемою національний ринок туристичних послуг є наслідком загального соціально-економічного розвитку і формування потреби населення в туризмі як в формі проведення ...
Однак значна територіальна диференціація в рівнях соціально-економічного розвитку, як вихідного положення для формування та розвитку індустрії туризму, закріплена в різних типах ...
РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Великий блок проблем на ринку страхових послуг зумовлений загальною макроекономічною ситуацією, характер зміни якої визначає подальші перспективи страхування в Україні.
- ознайомлення громадськості з діяльністю учасників ринку страхових послуг та їх роллю в економічному житті України;
Асоціація "Українське медичне страхове бюро" (далі -АУМСБ) зареєстрована в березні 1999 р. Основною її метою є сприяння розвитку відкритого та рівно доступного для всіх медичного ...
Страховий ринок — Контрольная работа
Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного ...
Розвиток страхового ринку стримує дія наступних факторів: відсутність державної політики розвитку як економіки в цілому, так і програми розвитку ринків фінансових послуг ...
З самого початку зародження страхового ринку альтернативні страховики більшою мірою звернули увагу на зміст страхових продуктів (послуг), що пропонуються в Західних країнах.
Очевидно, що відбувається значне розширення ринку страхових послуг поряд із розвитком традиційних видів страхування.
Сучасні тенденції розвитку ринку позикових капіталів в країнах Латинської Америки
Реформи, що проводяться в області регулювання ринку капіталів і приватизації, і підвищення конкуренції на ринку банківських послуг в Аргентині, Мексиці, Болівії, Чилі, Перу ...
Умови розвитку світового ринку послуг є такі: науково-технічний прогрес (інтелектуальні послуги); ускладнення виробництва; насичення ринків товарами (торговельні послуги ...
У роботі було досліджено основні види міжнародних послуг, їх розвиток і географічна структура, ринок послуг в Україні та тенденції його розвитку.
У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки є актуальним маркетингове дослідження ринку транспортних послуг, аналіз закономірностей,особливостей і проблем становлення ...
Це зростання відображає тенденцію бурхливого розвитку ринку транспортних послуг в Україні.
ВАТ "Страхова компанія "Універсальна" надає страхові послуги високої якості чим зрощує рівень довіри серед клієнтів, що забезпечує стабільне положення та динамічний розвиток ...
Одним із стратегічних завдань ВАТ "Страхова компанія "Універсальна" є розвиток регіональної мережі філій по всій території України, що дозволяє надавати доступні та надійні ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com