Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Поняття, види та принципи страхування»

... забезпечуватиме права людини в цій галузі: фінансування соціального забезпечення за рахунок соціального страхування та бюджетних коштів, диференціація соціального забезпечення ...
У правових нормах зафіксовані поняття, види (пенсійне страхування; страхування у зв"язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ...
1.1 Поняття про соціальне страхування від нещасних випадків
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
1.1 Поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Реалізація цього принципу вимагає прозорості та адекватності як у накопиченні відомостей про пенсійні права застрахованих осіб (перш за все про заробіток і стаж), так і у ...
В умовах сучасного державотворення страхування є важливим та необхідним видом діяльності, який забезпечує загальну економічну стабільність, розвиток усіх сфер господарювання ...
Зміст, поняття, принципи та сучасний стан страхового ринку" доводиться, що проблема державного регулювання інституту страхування є однією з найбільш актуальних у теорії та практиці ...
І. Страхування життя та пенсій: а) страхування життя та його види; б) договір страхування життя; в) основні випадки страхування життя; г) класифікація страхування життя.
На відміну від страхування життя страхування від нещасних випадків і медичне страхування не передбачають поступового накопичення страхової суми під час дії договора страхування, і ...
Вони отримали 408401 тис. грн. страхових платежів з добровільних та обов'язкових видів страхування, зокрема: з добровільних видів страхування - 319 515 тис. грн., що становить 78 ...
2) внести зміни та доповнення до Закону України "Про страхування", в якому: уточнити головні страхові поняття і терміни; уточнити порядок припинення договорів страхування; уточнити ...
Страхування майна — Дипломная работа
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором ...
У Законі зафіксовано головні елементи, що формують поняття страхування.
Сутність страхування від вогню - відшкодування збитку від раптових і непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших випадкових і непередбачених подій (ризиків ...
Розглянуті щойно умови страхування сільськогосподарських підприємств переконливо показують: страховики відійшли від шаблонного, непосильного і неефективного застосування принципу ...
21) страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних ...
Тепер добровільне страхування громадян від нещасних випадків здійснюється на підставі умов та правил, що враховують особливості як індивідуального страхування громадян, так і ...
Загальні поняття відповідальності та її страхування
Вибір залежить від діяльності страхувальника та виду страхування відповідальності.
Страхування - це вид цивільно-правових відносин, щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором ...
Комерційне страхування, на відміну від соціального, ґрунтується на принципах еквівалентності та замкнутого розподілу збитку в рамках цього страхового фонду.
Страхування в туризмі — Контрольная работа
Види страхування, які пропонують туристам, та їх особливості.
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором ...
Страхування життя та його основні види
Розглядаючи страхування від нещасних випадків, слід мати на увазі, що Закон чітко визначив не лише поняття добровільного й обов'язкового страхування, про що йшлося в попередніх ...
Страховий ринок України — Контрольная работа
В 1925 р. з"явилося "Положення про державне страхування в СРСР", Закон України "Про страхування" 1996 рік; Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про ...
Принцип обов"язкового страхування
Усі вищенаведені заходи можна об"єднати в одне поняття - соціальний захист.
Обов'язкове медичне страхування базується на таких принципах: загальності, державності, некомерційності.Принцип загальності полягає в тому, що всі громадяни незалежно від статі ...
Соціальне страхування — Учебное пособие
... ст. 9 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р., з якої випливає, що держави, беручи участь в даному пакті, визнають право кожної людини ...
Поняття та види пенсій в Україні
Страхування вантажу від нещасних випадків та цивільної відповідальності буде розглянуто пізніше.
В цьому законі закладені принципи (норми) взаємовідносин сторін, які можна й потрібно застосовувати для договорів з будь-яких видів страхування.
Страхове відшкодування — Контрольная работа
Так, наприклад, А. Гвозденко терміни та поняття, що використовуються в страхуванні, умовно поділяє на дві групи:
Поняття страхового ризику найчастіше використовується в значеннях: ймовірність заподіяння збитків при настанні страхового випадку; або конкретний страховий випадок, тобто визначена ...
З соціально-економічної точки зору медичне страхування є однією з найважливіших складових національних систем охорони здоров"я. Актуальність даного питання полягає у тому, що ...
Основним принципом німецької системи медичного страхування являється те, що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування охорони здоров"я (за винятком деяких його ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com