Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки»

Ринок кредитних ресурсів — Курсовая работа
Для визначення сутності сучасного ринку капіталів необхідно звернутися до поняття позичкового капіталу як економічної категорії.
Це ринки країн Латинської Америки (Мексика, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Чилі), ряду країн Азії (Туреччина, Індія, Пакистан, Південна Корея, Таїланд, Сінгапур, Індонезія ...
Загальна характеристика літератури Латинської Америки
Латиноамериканська література - література народів Латинської Америки, для яких характерні спільність історичного шляху (колонізація після вторгнення європейців і звільнення ...
Головною заслугою представників капіталотворчої теорії кредиту є те, що вони вдало відмітили різницю між позичковим та реальним капіталом: як стверджував Г.Маклеод, кредит не ...
Ця функція проявляється як в процесі мобілізації тимчасово вільних грошових коштів суб`єктів господарювання, так і в процесі їх розміщення на ринку позичкового капіталу.
Місцеві позики розміщуються на ринку позичкового капіталу.
Основними особливостями становлення ринку муніципальних запозичень є вихід органів місцевого самоврядування на ринки позичкового капіталу за відсутності необхідної правової бази ...
Гонконга), що швидко розвиваються і деяких країн Латинської Америки.
З інституційної точки зору світовий фінансовий ринок - це сукупність фінансових установ, крізь які здійснюється рух позичкового капіталу у галузі МЕВ. *обмеження доступу кредиторів ...
Важливе значення у процесі аналізу структури капіталу має показник фінансового левериджу Фл = ПК/ВК, що характеризує залежність підприємства від позичкового капіталу і визначається ...
Одні економісти вважають, що співвідношення власного та позичкового капіталу підприємства має становити 1:1. У такому разі загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму ...
Макроекономіка як наука — Учебное пособие
Кредитний ринок (або ринок позичкового капіталу) - це ринок, що забезпечує рух фінансових засобів від тих, хто заощаджує, до тих, хто інвестує.
Ринок позичкового капіталу відрізняється тим, що зобов"язання, які знаходяться в обігу, є довгостроковими (строк погашення більш одного року):
Методи і дійовість грошово-кредитної політики визначалися "фінансовим голодом" японських корпорацій нефінансового сектора, слабким ринком позичкового капіталу, домінуванням банків ...
Накопичення позичкового капіталу випереджувало накопичення реального капіталу.
де Квк - очікувана ставка вартості власного капіталу; Кпк - очікувана ставка вартості позичкового капіталу; К - сума капіталу підприємства; ВК - сума власного капіталу; ПК - сума ...
Очікувана ставка вартості позичкового капіталу визначається на основі аналізу фінансових відносин підприємства з його кредиторами і включає всі витрати, пов"язані із залученням ...
Міжнародна економіка — Учебное пособие
Міжнародний кредит виконує наступні функції, які відображають особливості руху позичкового капіталу:
Місце та роль України на міжнародному ринку позичкового капіталу.
Аргентина, які і інші країни Латинської Америки - це унікальний полігон обкатування реформ в політичній та соціально-економічній сфері.
Бредіхин А. Історичні особливості формування політичних систем і режимів у Латинській Америці та Аргентині.
Економіка Куби — Реферат
За даними на 1998, приблизно 45% зовнішньоторговельного обороту Куби припадало на країни Європи, 39% - на країни Латинської Америки і Канади і 16% - на Азіатсько-Тихоокеанський ...
Уряд Куби починає створювати умови для інтеграції економіки країни в економічну систему країн Латинської Америки і Карибського басейну і розширювати діапазон економічної діяльності ...
Сучасний інвестиційний ринок — Контрольная работа
Позитивний вплив спекуляції на ліквідність фінансового ринку полягає в тому, що вона розширює місткість ринку, залучаючи в обіг нові й нові цінні папери і забезпечуючи додатковий ...
Спекулятивні угоди, збільшуючи ринковість цінних паперів, сприяють інтенсифікації припливу позичкового капіталу на фінансові ринки, підвищенню курсів цінних паперів, пожвавленню ...
Розширення, розвиток діяльності підприємства, збільшення прибутку та рентабельності власного капіталу є можливим лише за умови правильного використання власного та залучення ...
Порівнявши деякі особливості власного і позичкового капіталу, приходимо до висновку, що лише об"єднання цих двох складових дає змогу підприємству активно розвиватися.
Це має на меті регулювання доступу позичальників на світовий ринок позичкового капіталу, виходячи з політичних та економічних міркувань.
Відродження торговельних відносин між країнами Західної та Східної Європи та зростаюча значущість у світовій торгівлі країн Азії, Африки та Латинської Америки створили багато ...
Чутливим показником кон'юнктури ринку позичкового капіталу є рівень облікового (позичкового) відсотка, що є ціною банківського капіталу.
У разі потреби можуть бути використані (залучені) й інші показники кредитно-грошової сфери (динаміка банківських депозитів, позичкового капіталу, грошового обігу тощо), що теж ...
Пункт8 ст.9 хартії встановлює: з метою фінансування інвестицій органи місцевого самоврядування мають право на доступ до внутрішнього ринку позичкового капіталу.
... доходи від майна, що належить владі, та від господарської діяльності підприємств комунальної форми власності, залучені місцевими органами влади на ринку позичкового капіталу) ...
Де сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, які діють в різних секторах ринку позичкового капіталу і фактично займаються всіма видами кредитних і фінансових ...
Комерційні банки є багатофункціональними заснуваннями, що оперують у різних секторах ринку позичкового капіталу.
Останнім часом зросла кількість переселенців з Азії та Латинської Америки.
Значну частину населення, особливо в приатлантичних областях, складають негри - нащадки рабів, а на заході Латинської Америки - індіанці (найбільша частка індіанського населення в ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com