Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму»

Основи електроніки — Учебное пособие
Цей упорядкований і спрямований рух вільних зарядів у напівпровіднику (прямій електричний струм) відбувається доти, поки до нього прикладена пряма напруга від джерела ...
напівпровідник при прямій напрузі проводить електричний струм в одному напряму (є провідником), а при зворотній напрузі практично не проводить електричний струм (є діелектриком);
Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і ...
Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно оцінити його стан.
2. Дія електричного струму на організм людини
t0 - потовиділення і перегрівання - небезпека збільшується; g - знижує загальний опір організму електричному струму; р - при підвищенні тиску електротравматизм менший.
Охорона праці — Учебное пособие
3.1 Дія електричного струму на організм людини
Основними чинниками неелектричного характеру є шлях струму через людину, індивідуальні особливості і стан організму людини, час, раптовість і непередбачуваність дії струму.
У зв'язку з цим результат залежить від співвідношення двох швидкостей: швидкості захисної реакції організму і швидкості переважної (гальмуючого) дії електричного струму.
3. Дія електричного струму на людину
Це і визначає важливість вивчення електричного струму у вакуумі.
Якщо на сітку подається позитивний потенціал щодо катода (рис.9), то значна частина електронів пролітає від катода до анода, і в ланцюзі анода існує електричний струм.
Охорона праці — Учебное пособие
Причинами летальних наслідків від дії електричного струму можуть бути: зупинка серця чи його фібриляція (хаотичне скорочення волокон серцевого м'яза); припинення дихання внаслідок ...
пороговий відчутний струм - найменше значення електричного струму, що викликає при проходженні через організм людини відчутні подразнення;
на тему:"ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ"
З урахуванням цих двох дослідних фактів можна зробити висновок, що кількість теплової енергії, яка ввиділяється у провіднику завдяки дії електричного струму, пропорційна квадрату ...
На лекції будуть розглянуті основні характеристики та закони електричного струму, які мають важливе практичне значення і, звичайно, вони широко використовуються в військовій ...
1.Електричний струм виникає тільки при упорядкованому русі електричних зарядів і характеризується силою та густиною струму.
Наведені вище дії електричного струму на організм людини нерідко спричиняють різні електротравми, котрі умовно поділяють на місцеві та загальні.
Опіки виникають внаслідок термічного ефекту при проходженні електричного струму через тіло людини, а також при зовнішньому впливі на нього електричної дуги.
На опір організму дії електричного струму робить вплив фізичний і психічний стан людини.
Допустимим вважається струм, при якому людина може самостійно звільнитися від електричного ланцюга.
Особливо небезпечна для людини дія електричного струму, яка може призвести до різних видів травматизму: опіків тіла, розриву тканин і ушкодження кісток, захворювання очей, паралічу ...
Сила дії електричного струму на організм людини залежить від напруги: чим більше напруга, тим більша можливість ураження струмом, оскільки при постійному опорі людського тіла ...
Велику небезпеку для життя і здоров"я людини,як на виробництві так і в побуті представляе електричний струм.При його дії на організм порушуеться дихання, робота сердця, кровообігу ...
У випадку, коли висока напруга попадає на металеві частини обладнання і людина доторкається до них, електричний струм піде по металевих частинах в землю, не завдавши неприємностей ...
Робота накопичувачів на жорстких і гнучких магнітних дисках ґрунтується на тому загальновідомому факті, що при пропусканні через провідник електричного струму навкруги нього ...
Справедливо і зворотне твердження: при дії на провідник змінного магнітного поля в ньому виникає електричний струм.
Принципова електрична схема включення ватметра для вимірювання потужності, яку споживає навантаження в однофазному колі змінного струму, показана на рис.9.3.
Принцип дії вимірювального механізму наступний: при протіканні електричного струму по обмотках спостерігається явище електромагнетизму, в результаті чого створюються магнітні ...
При ураженні електричним струмом слід негайно звільнити потерпілого від його дії шляхом вимкнення електричного струму або відриванням його від джерела струму тримаючись за одяг ...
Наслідком цього може бути електричний пробій ізоляції і пошкодження пристрою, а при наявності спалимої ізоляції і пожежо- і вибухонебезпечного середовища -пожежа або вибух.Оскільки ...
1 ват активної електричної потужності також відповідає механічній потужності в 1 ват і визначається як потужність постійного електричного струму в 1 ампер при напрузі в 1 вольт.
Струм що проходить розподіляється на дві частини, одна з яких є по суті є контролем, а інша досвідом, змінюючи опір і змінюючи різницю потенціалів на виході і визначається ...
В плосков"язальному цеху на здоров"я працюючих впливає ряд небезпечних та шкідливих факторів, таких як підвищений вміст пилу в повітрі, недостатня освітленість робочої зони, рівень ...
Загальні електротравми (електричний удар) - це збудження живих тканин організму при проходженні через нього електричного струму, супроводжене судорожним скороченням м"язів.
1. Визначити у хворих на ХРХС ШВВ, рН експiратiв, показники ПН, ВЕ і ЧР КВВ при різних пороках, оцінити вплив на фiзико-хімічний стан вологи змін збудливості міокарда, електричної ...
5. У процесі медикаментозного лікування відсутність ефекту констатується у 9% хворих на ХРХС, незначне поліпшення - у 28%, поліпшення - у 63%, причому на результати терапії не ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com