Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Декоративно-прикладне мистецтво»

З-поміж інших видів мистецтва декоративно-прикладне мистецтво є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення ...
Звичайно, велику увагу слід приділити ознайомленню учнів з українським народним декоративно-прикладним мистецтвом, насамперед з мистецтвом свого краю.
Таким чином, декоративно-прикладне мистецтво з його багатством матеріалів, конструктивно-формотворчих і декоруючих технік, помножених на функціональні типи побутових предметів ...
У творах декоративно-прикладного мистецтва (зважаючи на їхні широкі функціональні можливості - прикладні - декоративно-прикладні - декоративні) має неоднакову міру застосування.
З усієї опрацьованої літератури можна відзначити працю мистецтвознавців Антоновича Є.А., Захарчук-Чугай Р. В. та Станкевича М.Є. "Декоративно-прикладне мистецтво", що видана у ...
У книзі "Декоративно-прикладне мистецтво" авторів Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В. та Станкєвича М.Є. зазначено, що українське народне і професійне декоративно-прикладне ...
Декоративно-прикладне мистецтво - предметно-духовний світ людини - включає в себе численні види художньої практики.
Декоративно-прикладне мистецтво радянської Буковини.
Декоративно-прикладне мистецтво слов'янського населення на території майбутніх російських, українських і білоруських земель - грунт, на якому розвинулася самобутня культура ...
Колір (забарвлення) у творах декоративно-прикладного мистецтва (зважаючи на широкі функціональні можливості - прикладні-декоративно-прикладні-декоративні) має неоднакову міру ...
Колір (забарвлення) у творах декоративно-прикладного мистецтва (зважаючи на широкі функціональні можливості - прикладні-декоративно-прикладні - декоративні) має неоднакову міру ...
Кляйстер Н. Декоративно-прикладне мистецтво як елемент українсь-кої художньої культури // Мистецтво і освіта.
Українське народне мистецтво і професійне декоративно-прикладне мистецтво набуло широкого визнання у нашій країні та за кордоном.
Провести бесіду про декоративно-прикладне мистецтво; поглибити поняття про розмаїття форм і пропорційні особливості будови тварин і птахів; удосконалювати навички роботи з ...
Декоративно-прикладне мистецтво живе й розвивається разом з народом, ідеологією, політикою, мистецтвом і культурою.
Декоративно-прикладне мистецтво має значний вплив на духовний розвиток учнів, становлення їхньої особистості і творче розв'язання питань, що стоятимуть перед учнями в процесі ...
Такі поняття, як ритм, симетричність, декоративна переробка фори, з якими учні знайомляться в процесі бесіди про декоративно-прикладне мистецтво, поглиблюються і закріплюються в ...
Провести бесіду про декоративно-прикладне мистецтво; поглибити поняття про розмаїття форм і пропорційні особливості будови тварин і птахів; удосконалювати навички роботи з ...
І саме декоративно-прикладне мистецтво є чудовим засобом залучення підростаючого покоління до вивчення історії, мистецтва, звичаїв і традицій нашого народу.
Декоративно-прикладне мистецтво, виступаючи оберегом національної народної культури, і, малюючи яскраво виражений національний колорит, повинно стати сьогодні засобом національного ...
... у мистецтві та дійсності, про становлення сучасного стилю та моди, про специфіку системи зображувальновиразних засобів декоративно-прикладного мистецтва на рівні з іншими видами ...
Якщо вчитель зможе правильно організувати роботу на уроках - дитина дійсно зацікавиться не тільки цим видом діяльності,а й мистецтвом взагалі.Бо народне декоративно-прикладне ...
Українське народне мистецтво і професійне декоративно-прикладне мистецтво набуло широкого визнання у нашій країні та за кордоном.
Декоративно-прикладне мистецтво безпосередньо входить у сферу матеріальної і духовної культури народу.
До образотворчої діяльності відносять малювання, конструювання, ліпку, заняття декоративно-прикладним мистецтвом.
Поняття про декоративно-прикладне мистецтво (ДПМ) і дизайн.
Декоративно-прикладне мистецтво об"єднує і сферу теоретичних образотворчих знань, естетичні погляди, смаки, звичаєво-обрядові аспекти, етичні переконання тощо.
Звичайно, велику увагу слід приділити ознайомленню учнів з українським народним декоративно-прикладним мистецтвом, насамперед з мистецтвом свого краю.
Народне декоративно-прикладне мистецтво - органічна складова національної культури, що базується на етнічній специфіці та традиційності.
Народне декоративно-прикладне мистецтво не обмежується історичними рамками досвіду окремих людей, а передає багатогранні надбання українській нації.
... Є.А.Антоновича, Р.В.Захарчук Чугай, М.Є. Станкевича у навчальному посібнику для студентів педагогічних інститутів "Декоративно-прикладне мистецтво", що вийшов у світ 1992 році.
Такий стан у теорії композиції ДПМ виник внаслідок формального "перенесення" законів образотворчого мистецтва на декоративне, а згодом і на декоративно-прикладні види творчості ...
Зокрема, під декоративно-прикладним мистецтвом розуміється індивідуальне або частково механізоване (допоміжні операції формоутворення - токарний верстат, гончарний круг тощо ...
Декоративно-прикладне мистецтво є невід'ємною частиною нашого життя, побуту.
Гуртки образотворчого мистецтва охоплюють різні види робіт-графіку і живопис, скульптуру, декоративно-прикладне мистецтво, мистецтвознавство.
На сьогодні декоративно-прикладне мистецтво є найбільш поширеним.
Твори мистецтва художніх музеїв класифікуються за видами мистецтв (живопис, скульптура, графіка, декоративно-прикладне мистецтво та ін.)
- декоративно-прикладне мистецтво (кераміка, скло, вироби з металу, вироби з дерева, кістки, каменю, меблі);
Рефетека ру refoteka@gmail.com