Рефотека.ру / Маркетинг

Рефераты по маркетингу

Методика двухкомпонентной оценки эффективности печатной рекламы и осуществление с ее помощью анализа эффективности восприятия пяти рекламных продукций: наружной рекламы, телевидения, печатной рекламы, радио и Интернета. Проблема креативности в рекламе....
Презентация как специальное мероприятие в связях с общественностью. Анализ эффективности презентаций "Семинар Инсайт", "От паутины проблем к паутине всемирной", "MARS incorporated", СОАО "НСГ". Критерии оценки презентации в связях с общественностью....
Теоретический анализ организации рекламной кампании: сущность, классификация, принципиальные основы и стадии. Критерии составления графика, особенности разработки бюджета рекламной кампании. Анализ эффективности рекламной деятельности ООО "Северный мост"....
Работа с информацией: методы поиска (пассивный, активный, комбинированный). Маркетинговые исследования: понятие, характеристика, основные этапы процесса. Сочетание традиционной методики и методики типа "омнибус". Промышленный шпионаж и бизнес-разведка....
Аналіз стану виробництва, торгівлі та споживання пилососів в Україні. Розгляд основних споживчих властивостей та вимог до якості побутових товарів. Ознайомлення із асортиментним складом, якістю та вартістю пилососів на прикладі магазину "Лагрос"....
Вітчизняний ринок алкоголю. Структура споживання спирту в Україні. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Албо". Аналіз основних економічних показників торгової діяльності, складу і структури активу балансу. Звіт про прибутки і збитки....
PEST-аналіз зовнішнього середовища ВАТ "Арт Вітраж". Правове забезпечення функціонування підприємства. Ринок вітражних підприємств, рівень конкуренції на ньому. Основний споживчий сегмент. Початкові інвестиції у виробництво, термін їх окупності....
Дослідження ринків. Класифікація ринків та види ринкового попиту і його визначення. Підходи до вивчення ринків та оцінка поточного попиту. Методи отримання і обробки інформації. Методи прогнозування попиту. Характеристика експертних методів прогнозування....
Дослідження процесу управління маркетингом у ТОВ "Насіння-сервіс". Стан економіки підприємства. Цілі підприємства та засоби їх досягнення. Система збору маркетингової інформації. Відносини зі споживачами, конкурентами, постачальниками та посередниками....
Система маркетингу, її роль на підприємстві. Формування клієнтської бази. Загальна характеристика ПП "Вир Мандрів". Маркетингова цінова політика підприємства. Основні напрямки удосконалювання управління маркетинговою діяльністю ПП "Вир Мандрів"....
Суть, форми, види, перспективи електронної торгівлі. Аналіз стану електронної торгівлі в аграрній сфері, умови для підвищення її ефективності. Аналіз відвідуваності аграрних сайтів, способи оплати. Оптимізація роботи підприємств за допомогою B2B рішень....
Конкурентоспроможність, її сутність, проблеми та механізм реалізації. Дослідження внутрішнього та зовнішнього ринку на прикладі ресторану "Тернопіль". Стратегія підвищення та прогнозування конкурентоспроможності підприємства громадського харчування....
Маркетингові стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства на світовому ринку алкогольної продукції. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ДП "Українська горілчана компанія Nemiroff" та її положення на світовому ринку алкогольної продукції....
Основні економічні показники підприємства за останні роки. Аналіз ефективності товарної інноваційної політики, оцінка потенціалу та ризику. Розроблення заходів стимулювання попиту на інновацію. Економічне обґрунтування розробленого інноваційного проекту....
Основні економічні показники підприємства за останні роки. Аналіз ефективності товарної інноваційної політики. Обґрунтування ідеї нового товару. Оцінка потенціалу підприємства-інноватора. Розроблення заходів і економічне обґрунтування попиту на інновацію....
Загальна характеристика ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш". Товарна номенклатура, побудова ринкового профілю товарних ліній. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури, товарних ліній і бренда. Економічне обґрунтування запропонованих заходів....
Аналіз господарської діяльності внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища ВАТ "Фармак", його товарної і цінової політики. Характеристика системи руху товарів і їх збуту на підприємстві. Формування попиту і стимулювання збуту продукції....
Розробка тактики фірми й здійснення товарної, цінової та збутової стратегії просування товару на ринку як основний напрямок діяльності маркетингових служб. Аналіз діючої цінової політики підприємства ТОВ "Медикор" та пропозиції щодо шляхів її покращення....
Світова та українська кон’юнктури на ринку квітів. Регулювання імпорту квітів до України. Складові зовнішньоторговельної угоди по імпорту квітів до України фіалом "Лонг вайф". Вигідність та рентабельність проведення зовнішньоторговельної операції....
Анкета – ряд вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответ из предложенных вариантов. Маркетинговое исследование комплекса факторов, которые обеспечивают совершение преступлений, связанных с наркоторговлей в г. Братске, анализ анкетирования....
Рефотека ру refoteka@gmail.com