Рефотека.ру / Безоп. жизнедеятельности

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Інформація як фактор ризику, який може завдати шкоди як індивідам, так і колективам. Поняття інформації та її види. Особливості та загадки операції "Паганель" як масової загибелі вчених. Вплив інформації на дітей. Реклама як негативний чинник впливу....
Определение понятия табакокурения - одной из форм токсикомании, связанной с психической и физической зависимостью человека от никотина, оказывающей отрицательное влияние на здоровье курильщика и окружающих его лиц. Пассивное курение. Сигарета и потомство....
Склад курсу "Охорона праці". Напрямки підготовки фахівців. Загальні положення ОП, зафіксовані в українському законодавстві, гарантія прав громадян при здійсненні охорони праці на виробництві, державне управління. Аналіз умов праці. Безпека на виробництві....
Рефотека ру refoteka@gmail.com